Thomas Ady

Írta és összeállította: George Knowles

Fordítás: Salem

A kora 15-16. században csak néhány ember volt elég bátor, hogy szembeszálljon a Katolikus Egyházzal, és a boszorkányokat és más szerencsétlen lelkeket megóvja az inkvizíciótól. Egy ilyen ember volt Thomas Ady, egy angol orvos, akiről sajnos keveset tudunk, de amit tudunk, az a hátrahagyott könyveiből származik. Noha azok keveset tettek, hogy könnyítsék a helyzetet, túlélték, hogy inspiráljanak és megnyissák az utat a hitelt érdemlő gondolatoknak és racionális okoknak a tévhitekkel szemben.

Sok író törekedett, hogy rábírja a fikciós téves információ esküdtjeit a boszorkányságról szóló valós tények terjesztésére. Mint például Thomas Ady könyveit használták néhány ügyben, mint például George Burroughs tiszteletesnél. Sajnos az amit idéztek Ady könyvéből keveseket térített észhez, nem akadályozta meg kivégzését. A kérdéses könyv teljes címe szerint: Egy gyertya a sötétben, avagy egy értekezés a boszorkányok természetére és a boszorkányságra vonatkozólag: tanács a bíráknak, seriffeknek, békebíróknak és esküdteknek, mit tegyenek mielőtt ítéletet mondanak az életükért boszorkánynak kikiáltottaknak. Ady benne a hamis illúziók ellen ír és támadja a félreinformált hitet a boszorkánysággal szemben, olyan eszközöket használva, mint a Biblia, amit a vádlók is szívesen emlegettek.

"Egy gyertya a sötétben" három részben íródott. Az első részben számos jelentését és leírását tartalmazza a boszorkánynak, és megcáfolja a korabeli eszközeit a bibliai parancsnak. A második részben Ady megmutatja, hogy az elterjedt babonák a boszorkányságról sehol sem találhatóak meg a Bibliában:

"Hol vagyon az leírva mind az Ótestamentumban, mind az Új Testamentumban, hogy a boszorkány egy gyilkos, vagy erővel bír, hogy öljön a boszorkánysággal, vagy képes előidézni betegséget vagy gyengeséget? Hol van leírva, hogy a boszorkányoknak apró szolgáik vannak, kik szívják vérüket? Hol van leírva hogy a boszorkányoknak az apró szolgák számára van mellük hogy kiszívják azt? hogy az ördög megjelöli a boszorkányokat? hogy a boszorkányok képesek ártani a kukoricának vagy a jószágnak? vagy repülni tudnak? Hol olvashatjuk egy ördögi lényről, incubus vagy succubus néven, ami nemz vagy közösül?"

A harmadik részben megtámadja azokat a "hiteles írókat" akik boszorkányról írnak, legnagyobb részben a "Démonológia" c. könyvről, amit I. Jakab király írt. Matthew Perkins "Értekezés a boszorkányság kárhozott művészetéről" c. könyvét is támadja, mint "kevert jegyzetek gyűjteményét Bodin, Spina és más népszerű vérszívók írásaiból, akik nagy hazugságokat és lehetetlenségeket komponáltak".

Ady egész könyvében emlékeztet, hogy küldetésének célja, hogy megingassa a bírókat és esküdteket, és mint Reginald Scott előtte, felfedte a babonák mögötti tényeket az úszásról, boszorkányjelekről, talizmánok és amulettekről, hasbeszélésről.

Az evangélikus protestánsok hitének dogmái a Bibliában gyökereznek, és a protestáns babonák a boszorkányságról a római

katolicizmusból erednek, s pont ezért könnyen támadható. Tehát, ha a boszorkányságra utaló boszorkány szankciók nincsenek benne a Bibliában, a protestánsok nem tudják úgy állítani akár a római katolikus démonológusok. Ady ezért nagyon fondorlatos volt a vitáiban, nem abban, hogy megcáfolja a boszorkányok ügyeit, hanem a bibliai "alátámasztások" hiányában.

Ady második könyvét 5 évvel később adta ki 1661-ben, a címe: "A boszorkányok tökéletes felfedezése, ennek a birodalomnak és a keresztény világnak a félreértéseinek isteni okát bemutatva. Justitia Thronum firmat. Péld. 29-14. A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll. Nagyon hasznos olvasmány mindenfajta embernek, főleg tanácsbíróknak, seriffeknek, békebíróknak és esküdteknek mielőtt ítéletet hoznak boszorkányság bélyege miatt."

Könyvében Ady bátran megnevezi a korszak notórius boszorkányvadászatát és boszorkányvadászait. Megkérdőjelezi a vádakat, melyek a boszorkányokhoz kapcsolódnak az inkompetens orvosokat, akik nem tudták meggyógyítani a pácienst, és az általános babonát, hogy minden megmagyarázhatatlan katasztrófát, vihart, aszályt, betegséget és járványt a boszorkányok számlájára írnak. A vádak, ahogy írja, csak elrejtik a hatalmi emberek tudatlanságát.

Harmadik és utolsó könyvét 15 évvel később adta ki 1676-ban, címe: Ördögök doktrínája, e kései idők hitehagyottságának bizonyítása. Egy esszé, amely helyre állítja azon helytelen elképzeléseket, s félelmeket démonokról és gonosz szellemekről.

Ma az eredeti kópiák Thomas Ady könyveiből nagyon ritkák, és csak néhány könyvtárban van a világon. A Cornell egyetemen azonban megtalálható angolul online: http://historical.library.cornell.edu/cgi-bin/witch/docviewer?did=002

Források:

Rossell Hope Robbins: The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology

http://www.rhymes.org.uk/a58-matthew-mark-luke-and-john.htm

http://illusionata.com/mpt/view.php?id=192&type=articles

http://historical.library.cornell.edu/cgi-bin/witch/docviewer?did=002