Sybil Leek

(1923-1983) Írta és összeállította: George Knowles Fordította: Salem Sybil Leek egy angol boszorkány, tehetséges szellemlátó, asztrológus és termékeny író volt, aki több mint 60 könyvet írt, olyan témákban, mint asztrológia, numerológia és reinkarnáció. Boszorkánybélyeggel született és öröklött boszorkánynak vallotta magát ír és orosz ősöktől. Egy színes egyéniség korában, végjegye a pelerin, bő köpeny és egy kedvenc csóka, a neve Mr. Hotfoot Jackson, aki a vállán foglalt mindig helyet. Mindig kristály nyakláncot viselt, azt mondta, hogy szellemlátó orosz nagymamájától van. Egész családja jártas volt az asztrológiában és néhány vendége, akik meglátogatták otthonában: H. G. Wells, Arábiai Lawrence és Aleister Crowley. Sybil szerint képes anyja őseit visszakeresni egészen 1134-ig Dél-Írország boszorkányaihoz, és apja ősei okkultisták, akik közel álltak az orosz cári felsőbb osztályhoz. Leghíresebb őse Molly Leigh volt, aki Burslem near Stoke-on-Trent-ben lakott, és háziállata egy csóka volt, mint familiáris, és hátborzongató, rejtélyes kapcsolatuk volt: Molly Leigh Ahogy a történet kezdődik, Molly 1685-ben született és egy kis faházban lakott a mocsár szélén Burslem near Stoke-on-Trent-ben. Molly egyedülálló egyéniség volt, aki soha nem ment férjhez; állatokhoz beszélt és egy feketerigót tartott. Saját eladott tejéből élt, amit a gulya adott az utazóknak és átkelőknek. Egy különc személy, a feketerigó sokszor látható volt vállán mikor elvitte a tejet a tejcsarnokba Burslembe. Molly ismert volt heves vérmérsékletéről és Burslem lakói gyanakvók voltak és féltek tőle. Ez nem volt szokatlan azokban az időkben, egész országban a nők és az öregasszonyok, akik saját magányos lakukban éltek, boszorkánynak voltak címkézve.

Molly-val szemben állt a helyi lelkész, Spencer tiszteletes, aki boszorkánysággal vádolta őt. Azt állította, hogy Molly elküldte feketerigóját, hogy az ráüljön a helyi pub, Turk's Head pub jeltáblájára, a pubot a pap gyakran látogatta, és a sörtől savanyúvá vált. Sybilt okolták a megbetegedésekért a lakók közt.

Molly 1746-ban halt meg és Burslem sírkertjében temették el, de számos ember azt állítja, hogy kísértete még mindig ijesztgeti a várost. Nem sokkal temetése után Spencer "tisztelendő" Stoke, Wolsanton és Newcastle papjaival együtt felnyitották házikóját és megszerezték kis állatát, a feketerigót. Amikor megérkeztek megdöbbentek, hogy látják Molly-t (vagy kísértetét), ott ült a kedvenc karosszékében és feketerigója a vállán ült (ahogy életében gyakran látták). Megijedtek, a pap és a többiek visszamentek és felnyitották sírját. Egy karót döftek át a szívén és bedobták az élő madarat a koporsóba. A vikárius azt mondta, hogy boszorkány volt, és nem nyugszik, míg a teste nem fekszik északról délre. A mai napig, Molly sírja az egyetlen, amely merőlegesen van a többi sírhoz képest a temetőben.

Sybil nagyon büszke volt rokoni kapcsolatára Molly Leigh-gel, és számos alkalommal látogatta Molly sírját. Később sokszor látható volt a saját csókájával, aki a vállán foglalt helyet, követte az öreg Molly példáját.

Sybil 1923. február 22.-én született Straffordshire-ben, Angliában. Gyermekként élt és nőtt fel Hampshire New Forrest területén és hamar megmutatta tehetségét az íráshoz. A New Forrest egy a legidősebb erdők közül Angliában és tele van néprajzi és boszorkánysági kapcsolatokkal. Ugyanez a terület volt az, ahol Gerald B. Gardner először találkozott Old Dorothy Clutterbuck kovenjével 1939-ben. Ez a koven feltételezhetően egy volt Old George Pickingill híres Kilenc Kovenjéből. Sybil azt mondta, idejében ezen a területen négy koven volt, ezek élték túl William Rufus király napjait.

1932-ben amikor még csak 9 éves volt, Aleister Crowley gyakori látogató volt otthonában. Azt mondta, hogy sok időt töltött vele, amikor hegyoldalakat mászott meg és rácsodálkozott az erdődre otthonuk mellett. Önéletrajzában a "Diary of a Witch" (Egy boszorkány naplója) c. könyvben (New York: Signet, 1969.), Sybil azt írja, Aleister beszélt neki a boszorkányságról és felolvasta versei, ami bátorította őt az írásra. Utalt a mágikus szavak használatára vibráló tulajdonságaikért, ha mágiát használ.

Sybil családja viszonylag jól nevelte, és amikor Sybil felnőtt, mint egy kiváltságos társasági ranggal rendelkező hölgy, anyja kapcsolatban állt a Masters családdal, akik elég ismertek voltak felsőbb körökben. New Forrest-i otthonában anyja és barátai egy csoportja gyakran találkozott teára, csoportjukat Pentagram Clubnak nevezték. Amikor 15 éves volt és családi utazáson volt Dél-Franciaországban, Sybil beavatott lett egy francia kovenbe, ami George du Loup-nál létezett, a domboknál Nizza felett. Sybil szerint, azért volt beavatva, hogy egy idős orosz nagynéninek a helyére lépjen, aki a koven főpapnője volt, ez a koven a New Forest-i kovenekből származik.

Sybil visszatérve otthonába, találkozott egy zongorista-karmesterrel, aki 24 évvel idősebb volt nála. A korkülönbség ellenére, szerelembe estek és összeházasodtak röviddel Sybil 16. születésnapja után. A háború előtti években beutazták Angliát és Európát. Férje két évvel később meghalt és Sybil visszatért otthonába Hampshire-be. A második Világháború alatt, Sybil csatlakozott a Vörös Kereszthez és ápolóként dolgozott egy katonai kórházban Southampton mellett. Később elküldték, hogy segítsen a sebesülteken Anzio Beachen, mielőtt visszatért Angliába és állomásozott egy katonai barakkban az elszigetelt Skót Hebridáknál. Befejezte a háborút egy maroknyi medállal, a családja jómódja elveszett a háború szegénysége alatt.

A háború után a húszas éveiben, Sybil visszatért Hampshire-be és egy kis faluban élt, Burley-ben New Forrest szívében. Elkeveredett, a cigányok közt élt. Csatlakozott a "Horsa" kovenhez, egy kovenhez ami szerinte 700 éve állt fenn. A cigányok ismerték született boszorkányságát, elfogadták őt, mint egyet közülük. Tőlük sokat megtanult a növényi gyógyitalokról, varázsitalokról és elixírekről. Amikor eljött az ideje a távozásra, ők megtisztelték őt hagyományos cigány módon, amit kizárólag a legtiszteltebb kívülállóknak adnak meg. "Vérnővérükké" fogadták. Megvágták a kezét és vérét a cigány vezetőkkel keverték össze.

Amikor Burley-ben élt, Sybil megnyitott és elindított egy sikeres régiségkereskedést. Ezután találkozott és összeházasodott egy férfival, Brian-nel. Együtt két gyermekük született, Stephan és Julian, akik a feljegyzések szerint megörökölték a családi pszichikus képességeket. Amikor a fák között sétált egy nap, Sybilnek látomása volt, ez ébresztette rá, hogy a célja az életben a boszorkányság és az Ősi Vallás elősegítése. Megkezdte csak ezt csinálni és az 1950-es években hírneve mint Szellemlátó, Asztrológus és Boszorkány vonzotta a figyelmet. A média publicitása hozta a turistákat falujába, de autogram kérők nyomában régiség üzlete csődnek indult. A boszorkányság külső nézete még mindig tele volt babonákkal azokban az időkben, és földbirtokosa visszautasította, hogy megújítsa bérleti szerződését kivéve, ha nyilvánosan megvádolja. Sybil elutasította és bezárta boltját, elköltözött.

A modern boszorkányság újjászületésének mozgalmával a késői 1950-es és korai 60-as évek tele voltak, és egyes emberek, mint Gerald B. Gardner, Alex Sanders és Arnold Crowther kiemelkedtek. Sybil úgy érezte, még mindig többet kell tenni, látogatást kell tennie az Egyesült Államokban, ott a boszorkányság még csecsemőkorban van. Először New Yorkban telepedett le, de nyomasztó városnak találta és komornak télen. Később Los Angelesbe költözött, ami elfogadhatóbb volt. Ott megismerkedett Aleister Crowley öreg titkárával, Israel Regardie-val és felidézték emlékeiket a nagy emberről.

Későbbi éveiben Sybil megint elköltözött Melbourne-be Floridába, és idejét elosztotta ott és munkája közt, Houstonban. Folytatta a boszorkányság és az Ősi Vallás elősegítését egy pozitív értelemben, mint író és egy média híresség eloszlatta a mítoszokat és tanította a nyilvánosságot. Asztrológusként dolgozott és nagy hírnevet szerzett a területen szerkesztésben és publikálásban a saját asztrológiai újságában. Számos előadást tartott az Államokban ugyancsak, mint Angliában és Európában.

Hitének erős védelmében, Sybil néha különbözött és ellenkezett más boszorkányokkal. Sokat írt és beszélt a reinkarnációról, elmondása szerint Madame Helena P. Blavatsky szelleme vezetésével, a Teozófiai Társaság társalapítójával. Helytelenítette a meztelenséget a rituálékban, egy követelményt néhány tradícióban, és erősen a modern boszorkák drog használata ellen volt, de hadilábon állt sok boszorkánnyal emiatt, hitt az átkozásban. Egy volt az első modern boszorkányok közül, akik segítették a felemelkedést.

Sybil 1983. október 26.-án halt meg. Egy beszámoló szerint Melbourne-i otthona mellet egy vonat kisiklott és ő a kiömlő toxikus gáztól meghalt. Olyan emberként akart megmaradni az emlékezetekben, mint egy nagyszerű nő sok képességgel, egy tehetséges szellemlátó, asztrológus és író, aki nagyban befolyásolta a modern idők mozgalmainak újjászületését. Legyen áldott.

Néhány a sok könyv közül amit írt: Diary of a Witch (Egy boszorkány naplója); My Life in Astrology (Az életem az asztrológiában); The Night Voyagers (Az éjszakai utazók); Numerology: The Magic of Numbers (Numerológia: A számok mágiája); Phrenology (Frenológia); Reincarnation: The Second Chance (Reinkarnáció: A második esély); Star Speak (Csillag szól); Astrological Guide to Love and Sex (Asztrológiai útmutató a Szerelemhez és a Szexhez); Astrological Guide to Financial Success (Asztrológiai útmutató a Pénzügyi sikerekhez); Astrology and Love (Asztrológia és szerelem); Driving out the Devils (A Gonoszok kiűzése); Sybil Leek's Book of Curses (Sybil Leek Átkok könyve) Sybil Leek's Book of Fortune Telling (Sybil Leek Szerencse jövendölése); Moon Signs (Hold jegyek); ESP- The Magic Within You (ESP /érzékelésen túli érzékelés/ - A mágia benned); Herbs, Medicine and Mysticism (Növények, Medicina és Miszticizmus); Complete Art of Witchcraft (Boszorkányság teljes művészete), The Jackdaw & The Witch /Mr. Hotfoot Jackson/ (A csóka & a boszorkány /Mr. Hotfoot Jackson/), How to be your own Astrologer (Hogyan légy saját asztrológusod)

Források

The Encyclopedia of Witches & Witchcraft - Rosemary Ellen Guiley.

Encyclopedia of Wicca &Witchcraft - Raven Grimassi.

És számos más website.