Laurie Cabot

(1933 - )Írta és összeállította: George Knowles

Fordította: Salem

"Salem városának hivatalos boszorkánya"

Laurie Cabot amerikai boszorkány, író, művész és üzletasszony. Megalapítója a Boszorkányság tudományának Cabot tradíciójának és számos szervezetnek.

Laurie 1933. március 6-án született Wewokában, Oklahomában. Üzletember édesapja éppen a költözésüket intézte Bostonból, Anaheimbe. Cabot a leánykori neve, szerette volna megőrizni a hosszú vonalú nevet. Mikor Laurie 6 éves lett, felfedezte pszichikus képességét és igazán nem tudott róla semmit, összezavarodott. Laurie kapcsolatba került néhány boszorkánnyal és állítása szerint, egy misztikus boszorkány emlékeivel rendelkezik, egy az ő Jersey-i családfájából, aki 4-5000 éve élt.

Később Laurie írt egy könyvet, Power of the Witch/ A Boszorkány ereje címmel, ami a mágikus és misztikus tapasztalatairól szólt, amit gyermekkorában fedezett fel. Idézem: "A mágikus tapasztalatok gyermekkorban és ifjúkorban buzdítottak engem, hogy négy dolgot megtapasztaljak, mert a kapott tudás nem osztható meg más emberekkel teljesen a kommunikáció normál formáiban; gyógyítás növényekkel; varázslat és érintés, átformálódott öntudat állomásai és a szellemekkel való kommunikáció." Laurie kezdetben a Katolikus Templomba járt és tapasztalatokat gyűjtött. "Mária, Jézus anyja elbűvölt engem és csodálkoztam, hogy hogyan tudott világra hozni valakit, aki csodálatos erőkkel rendelkezett, anélkül, hogy önmaga is csodálatos erőkkel ne rendelkezzen?"

1947-ben anyjával Laurie visszament Bostonba és ott fejezte be középiskolai tanulmányait. Ugyanakkor megértette pszichikus adományát, megkezdte széleskörű tanulmányait a vallásban. Sok időt töltött egyedül a könyvtárban, később felkeltette az érdeklődését egy barátságos rendtag, egy nő aki bátorította és bevezette a kereszténységen túlra, más hitrendszerekbe, hogy több információt szerezzen a pszichikus paranormális jelenségekről. Később a nő boszorkánynak vallotta magát.

Tanulmányai után a hölgy bemutatta Laurie-t két másik boszorkánynak, akik sokkal idősebbek voltak. A 3 boszorkány segítette Laurie-t a a boszorkánypraktikák elsajátításában. 16 évesen úgy gondolta elegendő tudással rendelkezik, beavatást nyert egy kovenbe. Átesett egy átalakuláson a ceremónia alatt. Miután megáldották olajjal és karddal felszentelték, a kardot felemelte és a földbe szúrta, "Visszatérek a földbe és ezentúl magam boszorkánynak hívhatom.", és megkezdte boszorkányként az életét.

Apjától, (egy tudományos orientáltságú ember, aki nem hisz a boszorkányságban) Laurie tudományos érdeklődést mutatott, és felhasználta a boszorkányságban, az okkultizmusban és a paranormális dolgokban. Főiskolára ment. Oda ahová az apja szerette volna, de megkezdte táncosként a munkáját egy nightclubban.

Az '50-es évek után, a '60-as évek elején kétszer férjhez ment. Először egy olaszhoz, aztán egy göröghöz. Minden házasság egy gyermeket adott. 1963-ban Jody-t és 1965-ben Penny-t. Második házasságától megvált a '60-as évek végén. Laurie egy barátjával és két gyermekével Boston északi végébe ment. Laurie fogadalmat tett, hogy életét teljesen boszorkányként fogja élni, nem hord mást csak hagyományos boszorkányöltözetet (hosszú fekete díszruhát), viseli a pentákulumát, és fekete szemfestékével jelzi elkötelezettségét a tradíció felé.

Barátja unszolására Laurie Salembe ment, ahol a történelmi Chesnut streeten házat bérelt. A ház Nathaniel Hawthorne régi otthona volt. Néha Laurie előző életét látva, Susan Prescott életét élte az 1700-as években. Később felfedezte, hogy Prescott tényleg létezett és apja volt az eredeti ház építője.

Salemben Laurie megkezdte tanításait "Boszorkányság mint tudomány" címmel, a helyi Wellesley Középiskolában, és megindította a "Boszorkányság tudományos hagyományait". Később 7 évig tanított a Salemi Városi Főiskolán, és még egyszer

megkezdte tanulmányi programját. Dolgozott egy olajtársaságnak és a helyi rendőrségnek felhasználva pszichikus képességeit.

Laurie később megnyitotta első személyes vállalkozását "The Witch Shop/Boszorkány Bolt" néven Salemben. A bolt a 100 Derby Streeten található, ajtaja felett egy fa pentákulummal. A boltot mindössze 250$-ral nyitotta meg. A bolt nem működött jól és arra kényszeredett, hogy bezárja. Második próbálkozása a "Crow Haven Corner" nevű bolt volt az Essex Streeten. A bolt nagy szenzáció volt, turisták fő attrakciója Salemben. 1981-ben Laurie a boltot elsőszülött lányának, Jodynak adta a 18-dik születésnapjára.

A korai '70-es évek után Laurie Cabot volt az aki megtestesítette a kortárs boszorkány képet. Úttörő boszorkány saját hagyományokkal, civil jogi aktivista, aki nem fél bekopogtatni az ajtón és kiállni az egyenlő jogokért és a kereszténységtől eltérő vallásokért. Sikeres, elégedett önmagával és a média egyre jobban érdeklődik felőle, mind helyileg, mind államok szintjén is az USAban. Mindamellett a hírneve kritikát és irigykedést is hozott magával a csekélyebb emberektől. Talán a megjelenésének és titulusa hiányának köszönhetően, feljelentéseket kapott és alaptalanul megvádolták.

A '60-as évek elején találkozott Alex Sanders-szel, aki magát a "Boszorkányok Királyának" nevezte, megvetette és nevetségessé tette a közösségben. A '70-es években Laurie - hasonlóan Sanders-hez - megkapta a "Salem hivatalos boszorkánya" titulust, felháborítva a boszorkány közösséget, de a helyi hivatalok elfogadták ezt. A petíciója, hogy váltsák le Samuel Zoll polgármestert, akiről azt mondta, idézem: "helytelenül gondolkodik, a város történelmének megismerése nagyon fontos."

Nem ismert félelmet a tiltakozásban és sok rosszindulatú megjegyzést is kapott ezért. Laurie folytatta a hírneve építését és felhasználta, hogy segítse a helyi közösséget, ugyanakkor küszködött, hogy a Boszorkányság elismert vallás legyen. 1973-ban Laurie elindította a most már évenkénti ünnepi megmozdulást, a Boszorkányok Bálját (Samhain ünneplése). Ez az igazi boszorkány egy igazi pogány fesztivált hozott a közösségbe. Vonzotta a vezető média figyelmét és a nemzeti és nemzetközi tömegeket.

1977-ben Laurie véglegesen megkapta Michael Dukakis, Massachusetts kormányzójától a "Salem hivatalos boszorkánya" titulust. Patrióta díjat, a Paul Revere díjat adta át neki. Ez a történelmi díj a kormányzótól származik, aki a közösségi szolgáltatásokért dolgozó embereknek adja át. A díj a kormányzó aláírásával és a Közösségi felelősöktől kapta. "Laurie Cabot-ot nyilvánítom Salem hivatalos Boszorkányának a különleges szükségletű gyermekekkel kapcsolatos munkájáért."

A növekvő hírneve ellenére Laurie folytatta munkáját a közösség segítésében. 1980-ban tagja lett a Kereskedelmi Kamarának, noha ugyanakkor népszerű egyetemi előadó és tanár volt, a spirituális jólét és a Kelta boszorkány mitológia témában a Wellesley Főiskolán, Salem Állami Főiskoláján, Rutgers Főiskoláján és sok más helyen. Sok televízió műsorban megjelent: Megoldatlan Rejtélyekben (Unsolved Mysteries) és az Oprahban, beszélt és interjúkat adott a Nemzeti Rádióban (National Radio), segítve a közönség tanulását a boszorkányság, természet vallások témában és a környezeti megfelelések körében is.

Laurie sokat dolgozott a boszorkányok jogaiért és hangsúlyozta más boszorkányoknak, hogy álljanak ki a jogaikért és egyenlőségért a nagy közönség elé. 1986 segítségért megalapította a Boszorkányok ligája az általános tájékozottságért szervezetet, ahol figyelték és kiálltak a téves eszmék ellen a boszorkánysággal kapcsolatban. A liga feladata szerintük: "A Boszorkányok ligája az általános (inkább a nagyközönség, kívülállók - ford.) tájékozottságért egy tanító hálózat, a téves információk korrigálása céljából a boszorkányok és boszorkányságról. A liga munkája, hogy a világ vallási üldöztetésmentes legyen."

A liga megalapítása után, Laurie tiltakozott 1987-ben Anthony V. Salvo ellen, aki derogáló megjegyzéseket tett a boszorkányságról és a boszorkányokról a lapokban. Azt állította, hogy ellenfele, Robert E. Gauthier, aki Laurie barátja volt, egy "warlock". Gauthier válaszolt és tagadta, a Salvo tábor eközben terjesztette tovább a pletykát. Azt válaszolt, hogy "Ő figyelembe veszi a boszorkányságot, és nem egy átlagos értelemben hisz is benne." Laurieval kiállt, hogy a boszorkányok is rendelkezzenek egyenlőségi jogokkal, fontos ezeket képviselni és erős hangot kell adni. A kampány után vonzották a helyi és államokbeli támogatókat, és augusztus 11-én a szavazások lezárása után, Laurie kiesett a városi üzleti élet kötelezettségeinek versenyéből és visszatért a könyve írásához.

A következő évben, 1988-ban Laurie megalapozta az "Ízisz templomát, egy fejezetet a Nemzeti Panteisták Szövetségében". A szövetségen keresztül papnővé szentelték és most már legálisan végezhetett házassági ceremóniákat, továbbá a boszorkányságot érvényes vallássá tette.

Tradícióját, a Boszorkányság Tudományos Hagyományát, Laurie úgy jellemezte, hogy egy Kelta és pre-Gardneriánus hagyomány. Oktatta a gyakorlati mágiát és boszorkányságot, és ragaszkodott Wicca Intéshez és a Háromszoros visszahatás törvényéhez. Íróként Laurie sok könyvet írt, például: Gyakorlati Mágia: Egy salemi boszorkány kézikönyve (1986), A boszorkány ereje, amit Tom Cowan-nal együtt írt (1990); Szerelmi mágia, szintén Tom Cowan-nel (1992), Ünnepeld a Földet: Az ünnepek éve a pogány hagyományokban, Jean Mills-szel és Karen Bagnard közreműködésével írta (1994) és A boszorkány minden Nőben: Újraébredése a Feminim mágikus természetnek a gyógyításhoz, a védelemhez, a teremtéshez és felhatalmazáshoz, Jean Mills közreműködésével (1997). Könyveit kiadták Nagy-Britanniában, Japánban, Braziliában és Oroszországban.

Laurie még mindig írányítja a családját, folytatja a tanítást és az írást. Új boltot nyított Salemben, egy mágikus házikót boszorkányoknak, tele a régi utak csodáival és rejtélyével.

A következő generáció

Mikor Laurie belépett az élet végső, a boszorkány örökséget lányai folytatták Jody és Penny.

Jody a 18. születésnapján segített a testvérének, Pennynek a Cabot bolt, a "Crow Haven Corner" kötelezettségeiben az Essex Streeten Salemben. 10 évvel később a kereskedelem nagyon megindult és Salem turista látványossága lett, kis szobák tele rejtéllyel és mágikus dolgokkal. Jody alatt az új vezetőség egyre jobban működött.

Hetekkel Halloween előtt sorokban állnak az emberek a bolt előtt, gyakran végig az utcán. Jody leszerződtetett néhány szórakoztató embert, hogy a vásárlók ne legyenek türelmetlenek. Hasonló egy karnevál atmoszférájához, amit a vásárlók és turisták adnak. Órákig várnak azért, hogy egy kis helyett lássanak, és szerencsések, ha megpillanthatják az egyik Cabot boszorkányt.

A századfordulón, Jody úgy gondolta, hogy a régi bolt már túl kicsi és nem elégíti ki a szükségleteket. Alaposan megfontolta az új üzlet terveit és megnyitását. Később úgy határozott, hogy bezárja a Crow Haven Corner ajtait és fókuszál a Spirituális Tanácsadásra. Jody ezután megnyitotta új boltját: Practical Magic: A Victorian Spirit Parlour-t. Az új boltban van egy "szellem szobája", ahol a privát médiumi értelmezéseit fedi fel.

Sokat tanult anyjától, akik folytatja a tanítást és írást és új boltot is nyitott. A két bolt közt persze nincs ellenségeskedés, sem versengés. Mindketten tanultak a múltból és új magokat vetnek Salemben. Tehát a Cabot család boszorkány tradíciója és mágiája folytatódik, és sokáig maradjon is így.