Dorothy Clutterbuck

(1880-1951)

Írta és összeállította: George Knowles

Fordította: Salem

Dorothy Clutterbuck talán legnehezebben megfogható és legrejtettebb alak a boszorkányság hajnalának modern korszakában. És talán a legérdekesebb is. Az öreg Dorothyról csak jót tudunk, ő vezette be Gerald B. Gardnert a Régi Vallásba 1939 szeptemberében. Ekkor egy régi boszorkány koven feje volt, az utolsó koven maradványai egy a híres "Kilenc Kovenek" közül, amit még az Öreg (Old) George Pickingill alapított.

Kevés ismeretünk van Dorothyról, évekig a szkeptikusok és történészek támadták Gardnert, hogy fantázia és koholmány amit állít, és azért találta ki hogy igazolja hitét, hogy a gyakorló boszorkányok még mindig a régi vallást követik. 1980-ban Doreen Valiente, nagy barátja és kollégája Gardnernek, nem hitt a vádaskodásnak. 2 év kutatómunka után sikerrel járt, és képes volt arra, hogy bebizonyítsa születési és halotti bizonyítvány által, hogy Dorothy valóban élt és valódi személy volt.

Az egyházi nyilvántartás segített az India Házból, Londonban. Doreen kiderítette Dorothy szülei nevét és születési bejegyzéseit. Indiában volt egy Thomas St. Quintin Clutterbuck, aki 38 éves volt, feleségül vette Ellen Anne Morgan-t, 20 éves lányt, az 1877-es évben Lahore-ban, Indiában. 3 évvel később gyermekük született, Dorothy, aki Bengálban 1880. január 19-é látta meg a napvilágot. Később megkeresztelték Szent Pál templomában Umbalában, 1880. február 21-én.

Az apja a Gyarmati Erők megbízásából élt itt. Abban az időben Dorothy születése kapitányként érte, India Helyi Erőinél. Később ebben az évben őrnaggyá léptették elő és Dorothy halotti bizonyítványából úgy tudjuk, hogy ezredes helyettesi rangig jutott el. Úgy gondoljuk Dorothy ezért minden kiváltságot megkapott, és tekintéllyel büszkélkedhetett a jóléttel és társadalmi ranggal együtt.

Semmi távolabbi ismeret nincs Dorothy-ről 1933-ig. Doreen a Bournemouth-i Megyei Könyvár könyvtárosának segítségével Doreen lokalizálhatta, hogy "Mill House" nevű házban élt, Lymington Road-on, Highcliffe-ben. Highcliffe Christchurch városrésze. Szokatlan azonban , hogy a listán ilyen címen Rupert Fordham lakik. További kutatásokat folytatott a Választók jegyzékét felhasználva a Christchurch-i Városházán, felfedezte, hogy Miss Clutterbuck Mrs. Fordham lett az 1937/38-as listán.

Ez sarkalt engem a spekulációra a közbeeső éveknél 1933 és 1937 között. Ki volt Rupert Fordham? Miért volt ugyanazon a címen nősülése előtt 4 évvel? Albérlő volt vagy együtt élt vele? Ez nem tűnt túl jónak abban az időben. Dorothy ekkor gazdag és tisztelt tagja volt a közösségnek. Ő 1933-ban 53 éves volt, és 57 mikor férjhez ment, de utána? Talán ez sosem tudjuk meg?

A kutatások közben Doreen képes volt arra, hogy alátámassza Gardner állításait. Összehasonlította a bejegyzéseket, ez megmutatta hogy Gardner és felesége, Donna Highcliffe körzetéven élt, mint Dorothy. A hivatalos életrajza (Gerald Gardner: Witch - Jack Bracelintől, The Octagon Press, London. 1960.) Dorothy otthonát úgy mutatta be, mint "nagy ház a szomszédságban". Dorothy "Mill House"-a valóban egy nagy ház volt a szomszédságban.

Doreen hozzájutott újságkivágásokhoz, amik bebizonyították a "Rosicrucian Színház" létezését. Ez Somerfordban -egy falu Christchurch közelében- volt, és 1938. júniusában nyílt meg. Egy Mrs. Mabel Besant-Scott is élt a közelben és ő összeköthető vele. Gardner feljegyzései szerint, Mrs. Mabel Besant-Scott volt az első, aki bemutatta őt Dorothynak.

Életrajzában Gardner Dorothyt úgy jellemezte, hogy: "egy figyelemreméltó hölgy a területen/államban, és nagyon jól csinálta. Állandóan egy gyöngy nyakláncot viselt, akkoriban nagyjából 5,000 fontot ért." Doreen megszerzett egy másolatot Dorothy végakaratáról, a háza halála után is több mint 60,000 fontot ért, egy kis szerencse 1951-ben. Leírta azt is, hogy tulajdonában állt egy nagyon értékes gyöngysor. Dorothy "nagyon jól csinálta"!

Dorothy halotti bizonyítványában ez állt: "Dorothy St. Quintin Fordham meghalt Highcliffe-ben Christchurch regisztrált körzetében, 1951. január 12-én, a halál elsődleges oka: agyi trombózis, egy agyvérzés". Úgy jellemezte őt, mint "Független gondolatok vénlánya, Thomas St. Quintin Clutterbuck, ezredes helyettes lánya.

Old Dorothy létezése bizonyítást nyert, köszönhetően Doreen Valiente szorgalmának. A szkeptikusok és történészek most megváltoztatták állításaikat, és azt mondták, hogy Dorothy nem volt gyakorló boszorkány. Halála után személyes ingóságai vizsgálatán túl, nem volt semmi ami bizonyíthatta, hogy Dorothy valóban boszorkány lett volna.

Doreen Valiente még egyszer lépéseket tett, hogy visszautasítsa a vádakat. Kutatásai közben beleakadt egy öreg pamfletbe (röpirat, brosúra): Mágia és Boszorkányság Múzemuma: "A híres Boszorkányok története" Mill, Castletown, Man-sziget. Egy híres múzeum útikalauza volt, amit még Gardner írt és publikált abban az időszakban míg ennek a múzeumnak az igazgatója volt. Egy kiállított tárgy jellemzése így szólt: "Láda No.1. - Nagy számú objektumok, egy boszorkány tulajdona , aki 1951ben halt meg, kölcsönadva rokonaitól akik névtelenek akarnak maradni". Ezek a tárgyak egyszer Dorothyhoz tartoztak, aki 1951-ben halt meg? Ez nem tűnik teljesen helyesnek, de úgy találom nehéz, hogy ne higgyünk benne.

Feltevéseket tehetünk ebből a korszakból és sok Gardner munkából, hogy Old Dorothy egy régi vágású boszorkány volt és titokzatossága jelentős. Az ő idejében a boszorkányság illegális volt és felfedése gyakorlásának veszélyes volt. Gardnert is óvta a nagyközönségtől. Amikor már érezte a vég közeledtét engedékenyebb lett, de még mindig aggódott, majd engedélyezte, hogy Gardner írjon a mesterségről, de csak fikció formájában (High Magic's Aid - 1949/ Magas mágia segítsége). Halálakor láthatta, hogy titokzatossága megőrződött és boszorkányságának minden nyoma megmaradt az utókorra.

Források

A Witches Bible/ Boszorkányok Bibliája - Janet and Stewart Farrar

(Ez a könyv szintén Farrarék munkája, de a cikkek Doreen Valiente-nek köszönhetők - The Search for Old Dorothy./ Old Dorothy keresése)

An ABC of Witchcraft Past and Present/ A múlt és jelenkori boszorkányság ABC-je - Doreen Valiente

Encyclopedia of Wicca & Witchcraft/ Wicca és Boszorkányság Enciklopédiája - Raven Grimassi