Arthur Edward Waite

1858. október 2. - 1943. május 19. 

Írta és összeállította: George Knowles 

Arthur Edward Waite noha Amerikában született, jobban ismert, mint angol misztikus, okkultista és termékeny író a szabadkőműves és ezoterikus témákban. Tagja a híres okkult rendnek, az Arany Hajnal Hermetikus Rendjének. Waite számos fontos könyvet írt ezoterikus ügyekben. Akárhogyan is, de a legmaradandóbb hagyatéka nem a könyvei, hanem az a Tarot pakli, amit ő készített. A Rider Waite Tarot pakli a legnépszerűbb pakli a huszadik század óta. Arthur Waite Brooklynban született, New Yorkban 1857. október 2-án. Apja, Charles F. Waite kapitány az Amerikai Kereskedelmi Flottában, anya pedig Emma Lovell, egy tehetős angol londoni kereskedő lánya volt. Csak egy évvel születése után, mialatt Connecticut-ból Londonba utazott, Waite apja meghalt 1858. szeptember 29.-én. Az özvegy Emma ekkor terhes volt Frederikával. Születése után visszatértek Londonba. Ami nem éppen köztudott, hogy a gyerekek törvénytelenül születtek, mert Emma és Waite kapitány sohasem házasodtak össze törvényesen, Emma családja ellenezte a frigyet. Londonban a családja kiközösítésének köszönhetően rákényszerült, hogy gyermekeit szegény, nem olyan népszerű észak-nyugati külvárosban nevelje fel. A családja visszautasítása okozta, hogy áttérjen a Római Katolikus Egyházhoz. Noha nem voltak túl jómódúak, Emma megtette azt, ami tőle tellett, hogy tanulni küldhesse Edwardot egy Észak-londoni magániskolába, a St. Charles's College-ba, egy Római Katolikus iskolába, Baywater-ben. Az iskola elhagyása után, Waite munkába állt, mint hivatalnok, szabadidejét romantikus fikciók és versek írásával töltötte. Waite sok időt töltött életében Londonban és körülötte, és mint termékeny író kapcsolatba került számos kiadóházzal. Első kiadott munkája az "An Ode to Astronomy (Egy Óda a Csillagászathoz)" /1877/ volt, ezután kiadta számos versét és történetét kisebb irodalmi lapokban, később szerkesztett egy kis magazint, a "The Unknown World (Az Ismeretlen Világ)-ot". 1886-ban megjelent az első nagyobb munkája az okkultizmus tárgykörében: "The Mysteries of Magic, a Digest of the writings of Eliphas Levi" (A mágia misztériumai, egy kivonata Eliphas Lévi írásainak) /1886, Redway/. Húga halála után 1874-ben, Waite elvesztette érdeklődését a római katolikus egyház iránt, de megtartotta szeretetét rituális ceremóniái iránt, későbbi kapcsolataiban a Renddel, hasznosította számos aspektusát a római katolicizmusnak a saját rituális építkezéseiben. Waite ezután megkezdte felfedezni az alternatív útjait a spiritualitásnak és okkultizmusnak. A Spiritualizmussal kezdte, de nem találta számára kielégítőnek a maga számára és a Teozófiai Társasághoz csatlakozott. Elbűvölőnek találta, de rosszallotta az keresztényellenes elfogultságát, amit H. P. Blavatsky munkáiban talált.

Ez idő alatt Waite gyakori olvasója volt a Brit Múzeum Könyvtárának, számos ágát tanulmányozta az ezotériának. Itt találkozott Eliphas Lévi írásaival és tanításaival. Noha számos verset és regényt írt, a fikcióban is letette kézjegyét, karrierjét kritikusként és az okkultizmus története, doktrínái összegyűjtőjeként összpontosította. Amíg a Brit Múzeumban tanult kapcsolatba került olyanokkal, mint S. L. MacGregor Mathers, egy alapítójával az Arany Hajnal Rendnek, de nem kedvelte.

1883, 84 körül elvette Ada Lakeman-t, "Lucasta"-t, akitől egy lánya született, Sybil Waite. Később, 1891. januárjában, Waite és "Lucasta" Neophyte rangban beavatottak lettek az Arany Hajnal Rendbe. A beavatás Mathers házában, Dulwich-ban, a Horniman Múzeum mellett zajlott, ahol Mathers dolgozott. Mindemellett "Lucasta" sosem volt túl lelkes és Waite érdeklődése és elhivatottsága szórványos volt. Waite mindig elfogult volt a Misztikus ösvényeivel szemben, inkább, mint az Okkultistával szemben, így sosem volt szemtől szemben Mathers-szel és sosem érezte magát jól az eredeti Arany Hajnalban. Akárhogy is, kitartott és 1892. áprilisában megszerezte a Philosophus fokozatot.

Waite továbbra sem érezte jól magát a rendben, 1893-ban elhagyta, majd 96-ban visszatért és folytatta a munkát a fokozatokon keresztül. 1899-ben belépett a második rendbe és munkálkodni kezdett a csúcsig tartó munkáján. Azonban a rend megkezdte lefelé tartó csúszását, amikor 1897-ben Dr. Westcott volt a rend feje Londonban, kényszerítve volt, hogy lemondjon és Florence Farr, a híres színpadi színésznő vette át a helyét. Még mindig Mathers vezetése alatt Párizsban, Farr kapcsolata Mathers-szel feszültté vált és hiányolta Dr. Westcott gyakorlati vezetési képességét. Távozása után, a széleskörű fokozat-munka és a vizsgálati rendszere a Második Rendnek megindult a romlás felé és az egész londoni rend a hanyatlásba csúszott.

Időközben, hogy segítse fejlődését, Waite figyelmét a Szabadkőművesség felé fordította. 1901. szeptember 19.-én beavatott lett a Runymede Páholy, No. 2430-ba Wraysbury-ben, és 1902. február 10.-én feljebb lépett a St. Marylebone Páholy No. 1305-ben. Jó lépés volt Waite-nek, hogy számos befolyásos emberrel kapcsolatot tudjon kialakítani a Nagy Páholyból, akik előzőleg zokon vették kutatásait, magas rangú tagjai voltak az Arany Hajnalnak. Két hónappal később, 1902 áprilisában csatlakozott a Rózsakeresztes Társasághoz, amely magában foglalta az Arany Hajnal vezető tagjait.

Miután feljebb lépett, Waite megkezdte harcát a magasabb fokozatokért. Waite megfogalmazta teóriáját, hogy minden ezoterikus gyakorlat és hagyomány, vajon az alkímia, héber kabbala, a Szent Grál legendája, a Rózsakeresztesség, keresztény miszticizmus vagy a szabadkőművesség, titkos utjai voltak-e isten közvetlen tapasztalatának. Meggyőződött, hogy a szimbolizmus ezekben a hagyományokban közös gyökérről eredeznek és közös véggel zárulnak.

1910-ben a Runymede Páholy mestere lett, és noha hajszolta más érdeklődését, mindig lojális tagja maradt, tanításaival hozzájárult és részt vett a találkozókon. Ez 1920-ig tartott, amikor Londonból Ramsgate-be, Kent-be költözött. Ez idő tájt a kapcsolata a Szabadkőművességgel elhalványult, elengedte tagságát más testvériségekkel, és Anya Páholya tagja maradt haláláig.

1903-tól, az eredeti Arany Hajnal viszályok, rágalmak áldozata lett, és a rend végül felszakadt több különálló, független csoportra. Azok, akik hűségesek maradtak Mathers-hez megalapították az Alpha és Omega Templomának Rendjét, mialatt Waite átvette az eredeti Isis-Uránia Templom vezetését. Számos megmaradt Arany Hajnal tag maradt Waite csoportjában, amely új nevet kapott, a Független és Helyrehozott Rítus Rendje lett.

Mindemellett sokan a régi csoportból nem kedvelték az új Rendet, mert Waite-t nem érdekelte a mágia és felcserélte a miszticizmusra. Ez vezetett további viszályokhoz és a még mágikus beállítottságú tagok, mint Dr. Robert William Felkin és John William Brodie-Innes, elhagyták a Stella Matutina Rendjét. Az új Rend kínlódott néhány éven keresztül, de folytatta a szakadárok makacsságát, további rágalmak követték, amíg nem Waite feloszlatta a Rendet 1914-ben.

Helyettesítette a következő évben a Rózsás Kereszt Testvériséggel, egyértelművé téve, hogy ez a szervezet minden más Rendtől független. Egy cikkely írja, hogy: "A Rózsás Kereszt Testvériség nem áll kapcsolatban okkult vagy pszichikai kutatásokkal, ez a Kegy Keresése és nem az Erő Keresése". Más cikkely szerint: " A Független és Helyrehozott Rítus, és a Stella Matutina Temploma, nincs érintkezésben a Rózsás Kereszt Testvériséggel, és nem látogatható vagy nem lehet csatlakozni'.

A Rózsakereszt Testvériség számos viszályba keveredett az Arany Hajnal feloszlása után, lassan elvesztette lendületét és a történelembe halványodott. A Testvériség feloszlása után, az a pletyka járta, hogy házassága "Lucasta"-val megromlott, és titkárnőjével a elköltözött a Penywern Road-ra, Londonban. A nő ex-tagja volt az Isis-Uránia Templomnak, amelynek az élet élvezete volt a főirányvonala, amely számos pletykának adott hitelt, hogy Waite ivásra adta a fejét. Titkárnője rajongott érte, és átsegítette a nehéz időkön. 1920-ban Waite Ramsgate-be költözött, írásaira koncentrált. "Lucasta" halála után 1924-ben, elvette Mary Broadbent Schofield-et (Una Salus).

Waite 1942-ben halt meg és Bishopsbourne temetőjében temették el Kentben, ahol későbbi éveit töltötte. Megvetette termékeny közreműködését a rituálékban, előadásokban, de hogy megszépítse a Szabadkőművesség a saját történetét, csak egy kurta, háromszakasznyi nekrológot kapott a "The Freemasons' Chronicle" Szabadkőműves Krónikában (135. szám 178. oldal 1942. Június 6.). Waite sírját ma a sűrűn növő nadragulya elfedi, ahogy sajnos hírneve is elhomályosodott.

Hetven könyv, számos előadás, rituálé írója és hozzájárulója lapoknak és magazinoknak, Waite legfőbb hagyatéka nem az írásai, hanem a Rider Waite Tarot pakli. 1909-ben az újjáépített Isis-Uránia Templom fejeként, Waite épphogy csak befejezte könyvét a "The Key to the Tarot (Kulcsa a Tarothoz)" címmel, szüksége volt illusztrációra. Egy tagjai közül ügyes művész volt, Pamela Colman Smith; megbízta és irányította a kártyák szép lapjainak megtervezését. A fő újítás a kártyák illusztrációja volt, nem csak Nagy Arkánum, de Kis Arkánum is volt, és a jóslatok jelentésének egy új festői kifejezésmódja. Új ismereteket vont be a tanításaiba, melyeket az Arany Hajnal Első Rendjében tanított.

Írásai és tudományos tevékenysége kiterjedt volt, Waite Eliphas Lévi és Papus írásaiból fordított, és újra kiadta misztikus és alkímiai munkáit olyanoknak, mint Thomas Vaughan. Munkái:

The Mysteries of Magic (1886)

Handbook of Cartomancy (1889)

The Occult Sciences (Keagan Paul - 1891)

Devil-Worship in France (Redway 1896)

Louis Claude de Saint-Martin (1901)

Studies in Mysticism (1906)

A New Encyclopaedia of Freemasonry (1921)

Emblematic Freemasonry (1925)

The Secret Tradition in Freemasonry (1937)

Önéletrajza: Shadows of Life and Thought (1938)

Más könyvei: Book of Ceremonial Magic, Book of the Holy Grail, Quest of the Golden Stairs, Belle and the Dragon, Unknown World, Works of Thomas Vaughan, The Way of Divine Union, Strange Houses of Sleep, Azoth or the Star in the East, Book of Spells, Collected Poems of Arthur Edward Waite, The Golden Dawn Tarot, Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus, Hidden Church of the Holy Grail, Raymond Lully: Illuminated Doctor, Alchemist and Christian Mystic, Secret Doctrine in Israel, Three Famous Mystics, Turba Philosophorum, Understanding the Tarot Deck, és The Way of Divine Union.

Végül, életében Waite szegény háttérből és gyenge oktatásból, sznobbá fejlődött, gőgős és kritikus volt kortársaival, természetesen sok minden szúrta a szemét. De nem ez a jellemzője számos nagy embernek? Hatalmas gyűjtemény létezik írásaiból, tanulmányaiból és leveleiből Iowa Nagy Páholy Könyvtárában, Cedar Rapids-ben.