Druidizmus - mi is az

Kép: bbc.co.uk

Rövid áttekintő, hogy mi is a druidizmus. Mivel minden része hosszabb cikket érdemel, így itt csak pár gondolatot írok le.

Etimológia

A modern angol szó "druid" a latin "druides" szóból származik. Az eredeti kelta szó a druidára a latin szövegekben fordul elő, mint "druides" (többes szám), de druidae alakot is megtalálhatjuk. A görög történetírók is használják a "??????" kifejezést. Általános az egyetértés abban, hogy a latin druides szót a kelta nyelvből kölcsönözték. Noha nincs fennmaradt feliratunk, a később elkülönült kelta szavakkal, az óír druí szóval (druida, varázsló) és a korai walesi dryw szóval (látó) rokonságot mutatnak. Minden lehetséges formáját alapul véve, a feltételezett elő-kelta szó formája a "dru-wid-s" (többes szám: druwides) jelentése tölgy-tudó.

Mi is a druidizmus?

A druidizmus egyeseknek spirituális út, másoknak vallás, és megint másoknak kulturális elfoglaltság.

Az eredeti druidizmust nem lehetne teljes formájában visszaállítani, ahhoz túl titkos, titokzatos volt a druidák élete. Feliratok, írások nem maradtak fenn. Amit tudunk, azt másodkézből tudjuk. Amit tőlük olvasunk, azt is kellő fenntartással kell kezelnünk, mert kor-, civilizáció- és diplomáciafüggő az adott írás, noha a történetírók igyekeztek semlegesek maradni. Néha sikertelenül.

A modern druidizmus, a rekonstrukció nagyjából háromszáz éve indult meg. Erről bővebben a druidizmus történetében egy másik cikkben.

A mai druidák a fent leírtakon túl, a saját megérzésükre támaszkodnak. Noha egyformák vagyunk, de mégis különbözőek vagyunk az egyéni útjaink miatt.

Mit jelent druidának lenni, a mai druidák szemszögéből:

Mit jelent manapság druidának lenni? Mindenek felett a druidaság azt jelenti, hogy olyan spirituális ösvényt követünk, amely a zöld Földben gyökerezik. Azt jelenti, hogy részt veszünk egy élő nyugati spirituális hagyományban, mely számos forrásból merít, beleértve a fennmaradt kelta bölcs tanokat, de átöleli az idők és emberek közös munkáját is. Azt jelenti, hogy tanulunk az archaikus hagyományokból, a három évszázados modern druida tudományból, és az élő Föld örökké változó leckéiből. Azt jelenti, hogy a magunkévá teszünk egy tapasztalati megközelítést a vallási kérdésekhez, amely sutba vet minden merev hitrendszert, hogy a belső fejlődést és a természet és a szellemi birodalmával létesített egyéni kapcsolatot részesítse előnyben.

John Michael Greer: Druidry - A Green Way of Wisdom.

Ez egy hozzáállás, egy megértés, egy tökéletesen egyszerű és természetes filozófiája az életnek. A nagy többségnek ez egy gazdag és ősi vallás, egy misztikus spiritualitás. Másoknak pedig egyszerűen az élet egy vezető ösvénye. Ez teljesen nyitott és ingyenes bárkinek, hogy felfedezze.

Emma Restall Orr: Druid Priestess.

Inkább mintsem szervezett vallásnak lenni, a druidizmus felajánlj egy egyéni életutat, mely könnyen része lehet a modern városi létezésnek, de a vidéki életnek is. Ösztönösen kapcsolódik a Föld életadó energiáihoz a járda alatt, és az éghez a legmagasabb iroda vagy panelház felett.

Cassandra Eason: The Modern-Day Druidess.

Mi a druidizmus? Egy spirituális ösvény, egy életút, egy filozófia, a druidizmus mindez... A druidizmus ma is él és jól van, és körbevándorolt az egész világon, egy csodálatos hálóját szőve az embereknek, akik tisztelik és becsülik a Földet és az élethez való szent jogát minden földi létezőnek. Ahogy a nagy fa tápanyagot szív fel a gyökereivel, a druidizmus bölcsességet szív fel az ősi hagyatékából. Ma a druidizmus nem akar a múlt másolata lenni, inkább egy új évszak termését hozza létre.

Cairistiona Worthington: The Beginner's Guide to Druidry.

Forrás:

Encyclopedia Britannica

American Heritage Dictionary

OBOD - www.druidry.org

Saját gondolatok (Salem)