Görög-római istenek megszólítása

Az istenek kedvelik, ha megemlékezünk teljes mivoltukról, ha rafináltak és műveltek vagyunk szerepük, történetüket illetőleg. Nézz utána az isteneknek, s tanuld is meg honnan származnak. Az alábbi szövegek az imák, varázslatok alkalmával hasznosak, ismerd kit miért hívnak így, ez csak egy gyűjtemény, hogy segítségedre legyen, ha nincs megfelelő forrásod az adott pillanatban, vagy valami oknál fogva nem tudsz könyveket beszerezni (pénz vagy lelőhely hiánya).

Aphrodité/Vénusz: Hívlak téged Aphrodité, szépség, szerelem és gyönyörök istennője, Küprosz szülötte, Aineiasz anyja, Héphaisztosz társa!

Apollón/Apolló: Meghívlak Apollón, Zeusz és Létó fia, Artemisz ikre, Püthön legyőzője, Aszklépiosz atyja, fény, művészetek, íjászat és zene istene, gyógyír vagy betegség adományozója, látomások hozója!

Árész/Mars: Jöjj el Árész, Zeusz és Héra gyermeke, háború vérszomjas istene, lándzsahordozó, aki több sebből vérzik!

Artemisz/Diana: Megidézlek Artemisz, Zeusz és Létó lánya, Apollón ikre, vadászat szűz istennője, állatok, növényzet és gyermekek védelmezője, Hold követője!

Aszklépiosz: Segíts Aszklépiosz, Apollón és Korónisz fia, gyógyítás és medicina istene, Kheirón tanítványa!

Athéné/Minerva: Hívlak téged Athéné, Zeusz és Métisz lánya, bölcsesség, mesterségek és az igazságos harc istennője, Athén pártfogója, hősök védelmezője, Niké társa, kinek jelképe a bagoly!

Atlasz: Megidézlek Atlasz, Lapetosz és Klümené fia, Föld hordozója, súlyos gondok és merész gondolatok titánja, Atlantisz ura, Héraklész Oszlopainak őrzője!

Boreasz: Segíts Boreasz, Asztraiosz és Éosz fia, északi szél szilaj és hatalmas istene, hideg és sötét Thrákia lakója, Óreithüia férje, Kalaisz és Zétész, a Boreaszok apja!

Cupido: Jöjj el Cupido, Vénusz gyermeke, szerelem istene, Pszükhé társa!

Démétér/Ceres: Emelkedj közénk Démétér, Kronosz és Rheia lánya, földművelés és termékenység istennője, Eleuszisz dicsősége, földanya, embereid nyughelye, Perszephóné anyja!

Dionüszosz/Bakkhosz: Ülj közénk Dionüszosz, Zeusz és Szemelé fia, bor, színház, mezőgazdaság, szőlő és a természet termékenységének istene, misztérium kultuszok védelmezője, az újjászülető, mainászok/bakkhánsok vezetője, kinek szent állata a hiúz!

Dioszküroszok: Térjetek be ikrek, Kasztór és Polüdeukész, egy anya, Létó, de két apa, Tündareosz és Zeusz fiai, hajnali és esti csillagok!

Éosz: Látogass meg Éosz, Hüperión és Theia lánya, hajnalpír szárnyas istennője!

Erinnüszök/Fúriák: Megidézlek titeket Erinnüszök, bosszúállás, átok és lelkiismeret-furdalás istennői, Uranosz vércseppjei, Gaia lányai, kik könyörtelenek, vészterhesek és pusztítók, kik megenyhültek, s Eumeniszek, a törvényesség istennői lettek!

Erósz: Hívlak téged Erósz, Erebosz és Nüx fia, Aphrodité szeretője, vágyak hozója!

Eurosz: Hívlak Eurosz, Asztraiosz és Éósz fia, keleti szél istene!

Faunus (görög Pán, de őt lásd lent): Kérlek vegyél részt Faunus, Szaturnusz unokája, erdők, mezők és állatok istene, Latinus apja!

Gaia: Segíts Gaia, ki a Khaoszból született, Uranosz és Pontusz anyja, mindkettő társa, mindenek ősanyja!

Hádész/Plutó: Jöjj el Hádész, Kronosz és Rheia fia, alvilág és halál birodalmának láthatatlan ura, Aszphodél, Elízium és Tartarosz birtokosa, Polüdegmon, sok vendég fogadója, Kerberosz gazdája, istenek leggazdagabbika, kinek elfordított arccal áldozunk!

Hekaté: Megidézlek Hekaté, Asztéria és Perszész lánya, fáklyák hordozója, föld, tenger és egek erejének birtokosa, bűvölés, éjszaka, látomások, szellemek és boszorkányok istennője, a Hold három arca!

Héliosz/Sol: Ragyogj ránk Héliosz, Hüperión és Rheia fia, a nap istene, aki mindent lát és mindent tud!

Héphaisztosz/Vulcanus: Térj be hozzánk Héphasztosz, Zeusz és Héra fia, tűz, vulkánok és kovácsmesterség istene, Aphrodité férje, csodálatos dolgok kovácsa!

Héra/Junó: Kérlek jöjj el Héra, Kronosz és Rheia lánya, Zeusz felesége, legfőbb istennő, oltalmazó úrnő, házasság és szülés istennője, kinél szebb, okosabb, méltóságteljesebb feleség nincs!

Hermaphroditosz: Megidézlek Hermaphroditosz, Hermész és Aphrodité fia, Szalmakisz testének őrzője és húsa!

Hermész/Merkúr(iusz): Repülj hozzánk Hermész, Zeusz és Maia fia, istenek hírnöke, tolvajlás, nyájak, szónokok, kereskedelem, irodalom és utazás istene, termékenység és szerencse patrónusa, holtak kísérője, Pszükhopomposz, lélekvezető az árnyak birodalmába!

Hüperión: Jöjj el Hüperión, Gaia és Uranosz fia, megfigyelés és szemlélés titán istene, ki a Nap előtt jár, Éósz, Héliósz és Szeléné apja, Theia férje!

Hüpnosz: Megidézlek Hüpnosz, Nüx fia és Thanatosz fivére, alvás istene, aki soha nem látta a napot!

Janus: Meghívlak Janus, be és kijáratok, kapuk, ajtók és minden kezdet kettős arcú istene!

Khariszok/Gráciák: Hívlak titeket Gráciák, Zeusz és Eurünomé lányai, Aglaia, Euphroszüné és Thaleia, báj és szépség istennői, Aphrodité/Vénusz kísérői!

Kheirón: Fogadd el hívásom Kheirón, Kronosz és Philüre fia, ki művelt és járatos a zenében, gyógyításban, vadászatban és a harc mesterségében, Thesszália gyógyító istene, aki kentaurrá vált, Thészeusz és Akhilleusz tanítója!

Kirké: Segíts Kirké, Perszé és Héliosz leánya, szépséges nimfa, hatalmas varázslónő!

Kronosz: Legyen pihenőd itt Kronosz, Uranosz és Gaia fia, a legifjabb titán, az idő őrzője!

Létó: Hívlak téged Létó, Koiosz és Phoibé lánya, Apollón és Artemisz anyja, aki megmutatja hogyan kell láthatatlannak lenni!

Moirák/Faták/Párkák: Segítsetek Moirák, Klóthó, a fónó, Lakhészisz, az osztályrészt adó, Atroposz, az elháríthatatlan, sors istennői, éjszaka lányai, végzet hordozói!

Múzsák: Örvendjetek köreinkben Múzsák, Zeusz és Mnémoszüne lányai, művészetek istennői!

Notosz: Hívlak Notosz, Asztraiosz és Éósz fia, déli szél istene, köd és esőhozója!

Ókeanosz: Megidézlek Ókeanosz, Uranosz és Gaia fia, titánok legidősebbike, minden vizek forrása, Théthüsz férje, Ókeaniszok apja!

Pán: Tisztelj meg minket Pán, Hermész és Drüapé fia, nyájak, erdők, mezők pásztoristene!

Perszephoné: Segíts Perszephoné, Démétér és Zeusz lánya, Hádész felesége, Alvilág királynője!

Poszeidón: Hívlak Poszeidón, Kronosz és Rheia fia, tenger és földrengések istene, a tenger vadlova, férje Amphitritének!

Prométheusz: Térj be Prométeusz, Lapétusz gyermeke, aki megteremtette az emberiséget, segítőnk, tűz visszaszerzője, előrelátás titán istene!

Rheia: Idézlek Rheia, Gaia és Uranosz lánya, Kronosz felesége, termékenység titán istennője, földistennő, a hegyekben lakó!

Theia: Segíts Theia, látás és látómező titán istennője, Hüperión felesége, Éósz, Héliosz, Szeléné anyja!

Vesta: Melegedj nálunk Vesta, a családi tűzhely istennője, a kenyéradó!

Zephürosz: Hívlak Zephürosz, Asztraiosz és Éósz fia, nyugati szél istene, a szelíd, Xanthosz és Baliosz apja!

Zeusz/Jupiter: Kérlek jöjj el Zeusz, Kronosz és Rheia fia, a legfőbb isten, villámlás, mennydörgés, szél és eső istene, a nagy alakváltoztató!