Finnugor istenek

A finn vallási vezetőket általában sámánnak hívják. A sámánok varázsolnak, idéznek, varázslatokat és igéket írnak, hogy irányítsák az embereket, állatokat, isteni vagy démoni entitásokat és élettelen dolgokat. Sámánnak lenni kiváltság. A varázslók legmagasabb rangja használhatja a dobot és hívhatja a szellemeket. A finnugorok tisztelik az ősöket, hisznek a szellemek számos fajában és a mágiában, varázslatban. Személyes és természeti istenekben hisznek. Ilmatart tekintik a teremtőistennőnek, amíg Mielikki az erdő úrnője. A vad erdei állatok Tapio erdőisten és gyönyörű felesége alá tartozik. Ezért minden vadászat előtt, imádkoznak, és felajánlást tesznek. Ha egy medvét megölnek, a vadásznak a halott medve megbocsátását kell kérnie, és szellemét megkéri hogy ünnepeljen vele.

Az istenek és istennők

Atho

Más nevei: Ahti.

Leírás: A vizek és tengerek főistene. Vellamo férje. Uralkodik: Vizek, tengerek.

Akka

Más nevei: Maa-Emoinen, Mader-Akka, Rauni.

Leírás: Földanya, Begyűjtés és a női szexualitás istennője. Ukko felesége.

Uralkodik: Aratás, termékenység, földmágia.

Hiisi

Leírás: Gonosz szellemek csoportja, akik Lempo-val és Paha-val dolgoznak

Uralkodik: Gonosz, mesteri boszorkányok, nekromanták, varázslatok, szent dobok, transz, kántálás.

Ilma

Leírás: A levegő istene. Ilmatar apja.

Uralkodik: Levegő.

Ilmatar

Más nevei: Lounnotar.

Leírás: A levegő szűz lánya, éganya, vízanya, teremtő istennő, a Természet lánya, a vizek anyja. Évszázadokon keresztül lebegett a kozmikus óceánban, majd amikor egy madár fészket rakott a térdén és tojásokat kezdett költeni, az istennő izgatottságában felborította a fészket. Az eltört tojáshéjakból lett az ég és föld, a sárgájából alakult ki a Nap és a fehérjéből a Hold. A tojások szétszóródott töredékei csillagokká váltak. Később Ilmatar megteremtette a kontinenseket és a tengereket, majd megszülte Väinämöinen-t a finn hőst.

Uralkodik: Mérhetetlen erők.

Ilmarinen

Leírás: Isteni kovács, aki a misztikus és erőteljes Szampo talizmánt kovácsolta. Ő kovácsolta ki az égboltot is az idők hajnalán. A Szampo három nap alatt, rejtélyes módon, hattyúpihéből, tehéntejből, árpaszemből és nyári bárány gyapjából készült. A kohó varázslángjaiból kikerült malom lisztet, sót és pénzt őrölt, és ezzel tartós gazdagságot és hatalmat biztosított.

Uralkodik: Kovácsok, mágia, talizmánok, jómód.

Jumala

Más nevei: Mader-Atcha.

Leírás: Teremtőisten, eredetileg talán egy égisten. Alig tudunk róla többet, mint azt, hogy a tölgyfát neki szentelték. Később Ukko lépett a helyére. Ukko felesége Akka volt, s ebből összefüggésbe hozható Madder-Akka-val, a lappok földistennőjével.

Uralkodik: Ég, villám, időjárás, alkony, köd.

Kalma

Leírás: A halál istennője. Tuoni és Tuonetar lánya.

Uralkodik: Halál.

Kipu-Tytto

Leírás: A betegség istennője. Tuoni lánya.

Uralkodik: Betegség.

Kuu

Leírás: Holdistennő.

Leib-Olmai

Leírás: Medveisten. "Égerfa-ember". A vadászat lapp istene. A medvevadászat ünnepén a vadászok égerfakéregből nyert kivonattal locsolták meg arcukat. A medvék védelmezőjeként Leib-Olmai bizonyos imákat követelt az emberektől, mielőtt megengedte nekik, hogy elejtsék az állatot.

Uralkodik: Szerencse a vadászatban, védelem a sérülésektől.

Louhi

Leírás: A boszorkányság, a gonosz, a fekete mágia istennője.

Uralkodik: Boszorkányság, gonosz, fekete mágia.

Loviator

Leírás: Tuoni és Tuonetar lánya. A széllel egyesülve betegségek szállnak tőle.

Uralkodik: Járványok, minden gonosz.

Mielikki

Leírás: Az erdő istennője. Tapio felesége és Tuulikki és Nyyrikki anyja. Az erdei állatok védelmezője. A vadászat istennője.

Uralkodik: Medvék, vadászat, állatok, íjászat, bőséges gabona.

Metsola anyja

Leírás: Erdőistennő.

Uralkodik: Erdők.

Num

Leírás: Háttérbe szorult égisten.

Uralkodik: Ég.

Numitorem

Leírás: Égisten, ő teremtett minden állatot.

Uralkodik: Állatok.

Paiva

Leírás: Napisten.

Uralkodik: Nap.

Pellervoinen

Leírás: Mezők, fák, növények istene.

Uralkodik: Mezők, fák, növények, aratás, termékenység.

Rauni

Más nevei: Maan-Eno, Ravdna, Roonikka.

Leírás: Erdőanya, mennydörgés istennője. A legerősebb istenek egyike és a mennydörgés felesége.

Uralkodik: Szülés, megkönnyebbülés a fájdalmaktól.

Tapio

Leírás: Vizek, erdők istene. Mielikki férje, Nyyrikki és Tuulikki apja. Fenyő és moha köpenyt visel. Az erdei vadak gazdag utánpótlásáról gondoskodik. Természetének veszélyes oldala is létezik: örömét leli az emberek halálra csiklandozásában vagy fojtogatásában. Lánya Tuulikki szélszellem.

Uralkodik: Bőség a vadhúsban.

Tuoni

Leírás: Tuonela/Manala (alvilág) ura. Feleségével, Tuonetar-ral számtalan gyermekük volt, akik a szenvedés istenségei voltak, beleértve Kypu-Tytto-t, a betegség istennőjét. Az egyik a néhány hős közül, aki képes volt elmenekülni Tuonela-ból, Väinämöinen. Miután sikeresen átjutott a Tuonela határát jelző folyón, Tuonetar fogadta, aki megkínálta sörrel. De mihelyt látogatója elaludt, Tuonetar fia hatalmas vashálót készített a folyón keresztül, amin Väinämöinen soha nem juthatott volna vissza, és csapdában maradt volna örökre. De amikor a hős felébredt, vidrává változott, és könnyedén átúszott a háló alatt.

Uralkodik: Halál.

Ukko

Leírás: A levegő és ég ura, Főisten, az istenek legnagyobbika.

Uralkodik: Felhők, eső, mennydörgés, segít a lehetetlenben.

Yambe-Akka

Leírás: A "halál öregasszonya".  Az alvilágot felügyeli.

Uralkodik: Alvilág.