Samhain - Oltár és szentélyek

Samhain, vagy köznapi nevén Halloween talán az egyik legismertebb és talán legközkedveltebb ünnepe a pogányságnak. Noha a halál kerül előtérbe, mégis azt keserédes örömmel, boldogsággal és nosztalgiával töltjük. Ahogy Beltane idején, ilyenkor is nagy a mozgás a mágikus világban, így ehhez készítettem egy kis összefoglalót.

Ki/kik számára érdemes szentélyt/oltárt szentelni

Panteonodnak megfelelőt magad választhatod ki, illetve ahogy vallásod kívánja.

a, Alvilág és halál istenek, holtak kísérői

Babilónia

  • Ereshikgal, az alvilág úrnője.

  • Nergal, az alvilág ura.

Azték

  • Miktlántekutli, az alvilág ura.

  • Miktekakihuatl, az alvilág úrnője, Miktlán (az alvilág) királynője.

Kelta mitológia

  • Mórrígan, a nagy királynő. Többek között a halállal is köthető istennő.

  • Donn, az ír mitológiában a holtak ura.

  • Arawn, ura Annwn, a túlvilág földjének.

  • Gwyn ap Nudd, az Artúr legendákban Annwn ura.

Egyiptom

  • Anubisz (Anpu, Inpu), a holtak őrzője.

  • Ozirisz, az alvilág ura.

Finn mitológia

  • Tuoni, Tuonela (alvilág) ura.


Görög

  • Hádész, az alvilág királya, istene.

  • Perszephoné, az alvilág királynője, Hádész felesége.

  • Thanatosz, a halál és halandóság szelleme.

  • Makária, Hádész lánya, az áldott halál istennője. (Nem összetévesztendő Héraklész lányával.)

  • Angelosz, Zeusz és Héra lánya, aki alvilági istennő lett.

  • Erebusz, a sötétség istene, köde körbefonja az alvilágot és kitölti a föld üregeit.

  • Hekaté, boszorkányság, szellemek és mágia alvilági istennője.

  • Artemisz, a hirtelen halál, járványok és betegségek hozója.

Északi

  • Ódin, a lelkek vezetője, kapcsolatban áll többek közt a halállal.

  • Hél, az alvilág (szintúgy Hél) istennője.

  • Freyja, Fólkvangr őrzője, úrnője, ahová a csatában elhunytak fele kerül (a másik fele a Valhallába). Freyja csarnoka itt a Sessrúmnir.

Római

  • Dis Pater, az alvilág istene.

  • Mors, a halál megszemélyesítése.

  • Pluto, az alvilág ura.

Afrika

  • Ogbunabali, igbo halálisten, aki áldozatait éjszaka öli meg. Ők a bűnözők közül kerülnek ki.

Maja

  • Kizin, halálisten.

  • Kum Hau, halál is alvilág istene.

Szláv

  • Marzanna (Morena), halállal és újjászületéssel kapcsolatban álló istennő.

Óceánia

  • Hine-nui-te-po, az éjszaka nagyasszonya, az éjszaka és halál istennője, az alvilág úrnője.

Északi

  • Szinte mindegyik istenség kapcsolódik a télhez, de kiemelve: Skadi (Skade, Skathi), vadászat, síelés, tél és hegyek istennője.

  • Baldr, a béke, a téli Nap és a fényistene.

Római

  • Saturn (Szaturnusz), tél, téli ünnepségek istene többek között.

Észak-Amerika

  • Pókasszony, Soyal a hopi indiánok napfordulós ünnepe télen. A Pókasszony és a Sólyomszűz előtt tisztelegnek, ahogy a Nap legyőzi a sötétséget.

Germán

  • Holle anyó (Holda), a női kézművesség, fonás, tél, havazás istennője. A vadak, vadvilág és embertől rejtett helyek védelmezője.

  • Ullr, a tél, síelés fagy istene.

Kelta

  • Cailleach. az isteni banya, a teremtőasszony. A tél királynője.

Görög

  • Démétér, földanya, aki télen visszavonulva várja leányát, Perszephonét.

b, Tündérekkel kapcsolatban álló istenek

  • Áine, ír istennő, tündérekkel hozzák kapcsolatba.

  • Arawn/Gwyn ap Nudd, Annwn ura, gyakorta tündérek kísérik.

  • Mórrígan, tündérek közt gyakorta feltűnik, ír istennő.

  • Danu, ír anyaistennő, tündérek kísérik.

  • Hádész, görög túlvilág ura.

  • Perszephoné, Hádész társa, így lényegében az alvilág úrnője.

c, Mezőgazdaság, betakarítás, aratás istenei

Azték

  • Itctlakoliukvi (Ishkvuimilli), a fagy, jég, hideg, tél, bűn és bűnhődés istene.

d, Bölcsesség és tudás istenei

Egyiptom

  • Neith, a bölcsességgel kapcsolatban álló istennő.

  • Thot, eredetileg holdisten, később a bölcsesség istene és az istenek írnoka.

  • Szaa (Szia), a bölcsesség istensége.

  • Szesat, bölcsesség, tudás és írás istennője (többek közt). Istenek írnoka, könyvtárak védelmezője.

  • Ízisz, bölcsesség, mágia, egészség és házasság istennője.

  • Szerápisz, tudás és oktatás istene.

Etruszk

  • Menrva, bölcsesség istennője

Északi

  • Tyr, isten, aki a bölcsességéről és bátorságáról volt ismert.

  • Ódin, aki a bölcsességért képes volt nagy áldozatot is hozni.

  • Mímir, a tudásáról és bölcsességéről ismert isten.

  • Szága, bölcsesség istennője.

  • Vör, a bölcsességgel kapcsolatban álló istennő.

  • Sznotra, bölcsességgel kapcsolatban álló istennő.

  • Gefjon, tudás, szüzesség és mezőgazdaság istennője.

  • Kvaszir, bölcsesség és költészet istene.

  • Bragi, tudás, költészet és zene istene.

Görög

  • Apollón, a fény, a zene, a költészet, tudás és a Nap istene.

  • Athéné, bölcsesség, háborús stratégia és civilizáció istennője.

  • Koiosz, az értelem titánja. Nevének jelentése: kérdés, kérdezés.

  • Métisz, bölcsesség és bölcs tanács, értelem istennője.

  • Múzsák, a tudás és művészetek istennői.

  • Prométheusz, az előrelátás titánja.

Hindu

  • Szaraszvati, a tudás, kifejező művészetek istennője.

  • Ganésa, értelem és bölcsesség istene.

Hettita

  • A’as, bölcsesség istene.

Japán

  • Fukurokudzsu, bölcsesség és a hosszú élet isten.

  • Kuebiko, a bölcsesség és mezőgazdaság madárijesztő istene.

  • Omoikane, sinto istene a bölcsességnek és intelligenciának.

  • Tendzsin, a tudomány(osság) istene.

  • Benzaiten, Szaraszvati japán megfelelője. Istennője mindennek, ami folyik, víznek, beszédnek, zenének és tudásnak.

Mezopotámia

  • Al-Kutbay, tudás, írás és prófécia istene.

  • Enki, az intelligencia, csínyek, víz és teremtés istene.

  • Nabu, bölcsesség és írás babilóniai istene.

  • Nidaba, sumér istennője az írásnak, tanulásnak és begyűjtésnek.

Muiszka

  • Bochica, a tudás hírnök istene.

Örmény

  • Tir, az írott nyelv, tanítás, retorika, bölcsesség és művészetek istene.

Perzsa

  • Anulap, tudás és mágia istene

Római

  • Egeria, vizi nimfa, aki bölcsességet és prófáciákat oszt meg libáció ellenében (tej a neki szentelt ligetben)

  • Fabulinus, isten, aki a gyermekeket tanítja beszédre.

  • Minerva, a bölcsesség istennője.

  • Apolló, a fény, a tudás, az értelem és a Nap istene.

  • Providentia, az előrelátás istennője.

Szláv

  • Gamayun, egy jósmadár az orosz néphitben, a tudás és bölcsesség szimbóluma.

Török-mongol

  • Mergen – bőség és bölcsesség istene, az értelmet és gondolatot szimbolizálja.

e, Éjszaka istenei

Arab

  • Al-Quaum, a háború és éjszaka istene, a karavánok őrzője.

Azték

  • Icpapalotl, a csillagok félelmetes csontváz istennője.

  • Mectli, a hold, éjszaka és farmerek istene vagy istennője

  • Zäna, otomi istennője a holdnak, az éjszaka királynője, főistennő.

  • Tezkatlipoka, az éjszakai ég istene.

  • Johautliketl, az éjszaka hölgye, holdistennő.

Egyiptom

  • Apep, a gonosz és sötétség kígyóistene.

  • Kuk, az ősi, primordiális sötétség megszemélyesítője.

  • Nebethet (Nephtüsz), az éjszaka, a halál és születés istennője.

  • Khonszu, holdisten.

Etruszk

  • Artume, az éjszaka istennője.

Észak

  • Nótt, az éjszaka megszemélyesítője, istennője.

Görög

  • Asztéria, a csillagok és éjjeli orákulumok istennője.

  • Erebusz, a sötétség primordiális istene.

  • Nüx, éjszaka istennője.

  • Achlüsz, örök éjjel, bánat és szenvedés istennője.

  • Phobetor, rémálmok istene.

  • Phantaszosz, szürreális álmok istene.

  • Morpheusz, álmok istene.

  • Hüpnosz, alvás istene.

Hindu

  • Ratri, éjszaka istennője.

  • Csandra, holdisten.

  • Rahu, a sötétség istene.

  • Varuna, az ég istene, minden égisten ura.

Irán

  • Ahriman, sötétség, éjszaka és gonoszok istene.

Litván

  • Breksta, szürkület, álmok istennője, aki megvédelmezi az embereket naplementétől napkeltéig.

Kánaánita

  • Shalim, a szürkület istene.

Maori

  • Hine-nui-te-po, az éjszaka, a halál istennője, az alvilág urnője.

Római

  • Nox, éjszaka istennője.

  • Scotus, sötétség istene.

  • Summanus, éjszakai vihar, villámlás istene.

  • Somnus, álmok istene.

  • Trivia, kísértetek, halál, varázslat istennője, kapcsolatban áll az éjszakával.

  • Luna, holdistennő.

Szláv

  • Zorya, két őrzőistennő, akik a hajnalcsillagot és esthajnalcsillagot jelképezik.

f, Trükk és csalás istenei

  • Anansi, afrikai pókistene a trükknek és csalásnak.

  • Kojot vagy prérifarkas, az amerikai indiánok szélhámos lénye/istene.

  • Dionüszosz, a bor, az őrület, eksztázis istene, aki mind természetében, mind alakjában szeret változni. Sosem tudni, hogy mire is készül következőleg.

  • Erisz, a káosz istennője a görög mitológiában.

  • Loki, alakváltoztató, bajkeverő istene az északi mitológiának.

  • Pán, juhászok és juhok istene, aki kedveli a trükköket, főleg a gyermekek előtt.

  • Szuszanoo, Amateraszu bátyja, a japán mitológia szélhámosa, csínytevője.

  • Tokoloshe, a zulu mitológia csínytevője.

g, Idő és sors istenei

Asszír-babilóniai

  • Aszima, szemita sorsistennő.

  • Mamitu, a végzet istennője, aki az újszülöttek sorsa felett dönt.

  • Mammetun, a sors sumér istennője.

  • Manāt, arab sorsistennő.

  • Manu, kháldeus sorsisten.

Balti

  • Dekla, lett sorsistennő.

  • Gegute, litván időistennő.

  • Kruonis, litván időistennő.

  • Laima, litván sorsistennő.

  • Praamžius, litván főisten, aki minden élő, a világ és más istenek sorsa felett dönt.

  • Veliuona, az örökkévalóság, halál és túlvilág istennője Litvániában.

  • Verpeja, litván sorsfonó istennő.

Egyiptom

  • Hehu, örökkévalóság és végtelen megszemélyesítője.

  • Hemuszet, a sors, a végzet és védelem istennője.

Etruszk

  • Nurtia, az idő, a sors, az esély és a végzet istennője.

Észak

  • Nornák, vagyis Urðr, Verðandi és Skuld, a sors istennői.

  • Dagr, a nap (időegység) istene.

  • Nótt, az éjjel istennője.

  • Elli, öregkor istene.

Görög

  • Moriák, Atroposz, Klothó, Lakhesisz, fonóistennői a sorsnak.

  • Aion, a korlátlan idő istene, Khronosszal ellentétben, aki a „tapasztalt idő”, múlt, jelen és jövő istene.

  • Ananké, az elkerülhetetlen, a kényszerítő erők és szükségesség istene. A Moirák anyja, aki a döntéseik felett uralkodik.

  • Khronosz, az időistene.

  • Geras, az öregkor istene.

  • Horae, az évszakok, az időegységek istennői. Thallo, Auxo és Karpó vagy Eunómia, Diké és Eiréné a hármas a források szerint.

  • Mórusz, az elkerülhetetlen végzet, aki a halandókat halálos végzetükbe hajtja.

Hindu

  • Kālá, időistenség, aki mindent elpusztít, így halálisten is.

Lakota

  • Anpao, kétarcú istene a hajnalnak.

Szláv

  • Sudenitsa, három nővér, aki a sorsok felett döntenek.

  • Sudice, cseh sorsistennő.

  • Sudz, lengyel sorsistennő.

  • Ustrecha, orosz istennője az esélynek.

Tibet

  • Lhamo, az idő és a sors istennője.

Megidézhető lények

 • Kísértetek

 • Tündérek

 • Állatszellemek

 • Dzsinnek

 • Sárkányok

 • Föld és levegő elementálok

 • Holtak kísérői, mint például Kharón

Díszek

Koszorúk

Fekete, piros, arany gyertyák

Töklámpások és tökdíszek

Koponyák és csontok

Toll

Föld

Hamvak

Agancsok

Seprű

Üst

Tarot kártya

Alma

Kukorica

Holdszimbólumok

Madárijesztők

Halálszimbólumok

Falevelek

Tobozok

Kristálygömb

Bogyós gyümölcsök

Őszi virágok

Tükör

Felajánlások az oltáron/szentélyen

Alma

Tök, tökmag

Dohány

Teavaj

Sütemény

Tej

Almabor

Magvak

Kenyér

Gránátalma

Oltár/szentély ötletek

Kép forrása: Tumblr, Pexels

Források:

wikipedia.org

http://www.theoi.com/

http://www.fatheroak.com/

http://www.patheos.com/

Mitológiai Ábécé, Gondolat Kiadó, 1970.

J.G. Frazer: Az aranyág, Gondolat Kiadó, 1965.

Proinsias Mac Cana: Kelta Mitológia, Corvina Kiadó, 1993.