Mabon - Oltár és szentélyek

Az aratás utáni pihenés. A természet lassan nyugovóra tér. Samhain még nem oly közeli, de érezni az elmúlást. Pihenés és megemlékezés ideje, s a munkák megtérült illetve szembesülhetünk a következményeivel.

Samhain idején jön el az új esztendő, így Mabon ünnepén felkészülünk az újra, s elgondolkodhatunk mit is várunk a jövőben, a mostani cselekedeteink mit hoztak létre. Adj hálát azért, amit kaptál. Akár jó, akár rossz, legalább tanulhatsz belőle.

Szerepet kapnak az elmúlás, a halál és az alvilág istenei, de jelenlétük egyelőre csak szelíden érezhető.

Ki/kik számára érdemes szentélyt/oltárt szentelni

a, Mezőgazdaság, betakarítás, aratás istenei

Afrika

  • Abuk, az első nő a Dinka mitológiában (Dél-Szudán). A nők, kertek védelmezője. Az eső és termékenységisten (Danka) anyja.

  • Ahia Njoku, Igbo mitológia istennője. a jamszgyökérért felelős, ami alapvető összetevője az Igbo étrendnek.

  • Mbaba Mwana Waresa, a Zulu térség termékenység istennője. Istennője a szivárványnak, mezőgazdaságnak, esőnek és sörnek.

Ausztrália és Óceánia

  • Dewi Sri vagy Shridevi, jávai, szundanéz és balinéz istennője a rizsnek és termékenységnek.

  • Fue, szamoai isten, Tagaloa fia, kapcsolatban áll a mezőgazdasággal.

Ázsia

  • Mae Pho sop, thai rizsistennő.

  • Nulgubjishin, koreai gabonaisten.

Azték

  • Csikomecoatl, a mezőgazdaság istennője.

  • Sipe Totek, a mezőgazdaság, növényzet, kelet, betegségek, Tavasz, arany és ezüstművesek, évszakok istene.

  • Socsipilli, többek közt a virágok istene.

  • Patektl, a gyógyítás és termékenység istene.

  • Ītzpāpālōtl, félelmetes csontváz harcos istennő. Kapcsolódik a vadvilághoz, áldozatokhoz és némileg a mezőgazdasághoz.

  • Majavel, az agávé növény istennője.

  • Socsikecal, termékenység, szépség, női szexualitás, szülés, növények, virágok és a női kézművesség istennője.

Baltikum

  • Māra, legfőbb istennője a lett mitológiának, földanya.

  • Žemyna, földistennő.

Kánaánita

  • Nikkal, ugarit/föníciai és kánaánita istennő. A lugasok, gyümölcsösök istennője.

Kelta

  • Dagda, kapcsolatban áll a termékenységgel.

Kína

  • Pa-csa, a sáskáktól óvó isten.

Egyiptom

  • Heket, istennő, szimbóluma az életnek és termékenységnek.

  • Ízisz (Aszet, Iszet), többek közt a termékenység istennője.

  • Nepit, gabonaistennő.

  • Ozirisz, többek közt a föld termékenységéért felel, s a gazdálkodást is ő tanította meg az embereknek.

  • Neper, a gabona istene.

  • Renenutet, a fejlődés és az aratás istennője.

  • Sezmu, ősi egyiptomi isten, a kivégzés, mészárlás, vér, olaj, bor és parfüm démoni istene.

  • Taweret (Tauret, Taurt, Tuat, Taouris, Toeris) a születés és a termékenység istennője.

Etruszk

  • Maris, a mezőgazdasággal és halhatatlansággal kapcsolatban álló isten.

  • Horta, kisebb mezőgazdaság istennő.

Finn

  • Äkräs (Ägröi, Egres), termékenységisten. Istene még a fehér répának, védelmezője a babnak, borsónak, káposztának, lennek és kendernek. Karéliában Pyhä Äkräs (Szent Äkräs).

  • Peko (Pekko, Pekka, Pellon Pekko) észt és finn istene a terménynek, árpának és sörfőzésnek.

  • Ukko, az ég, a betakarítás, a villámlás és az időjárás istene.

Görög

  • Amphiktüónisz, a bor és a nemzetek közti barátság istennője. Démétér helyi formája. Démétért ezen a néven imádták a Thermopülai-szoros környékén.

  • Aphaéa, Éjina szigetén tisztelt istennő. Neve jelentése „fény nélkül”. A termékenységhez és a mezőgazdasági ciklusokhoz kapcsolódik.

  • Démétér, az aratás, gabona, termékenység, természet istennője.

  • Horae, az évszakok és az időtartamok istennői.

  • Önotropé, istennők. Szpermó, a gabona istennője, Önó a boré, Élaisz az olajé.

  • Attisz, a növényzet istene, aki feláldozta magát, majd újjászületett. Télen hal meg, hogy tavasszal feléledjen, akár a növények, s gyümölcsök.

  • Dionüszosz, a szőlő, szüret, borászat, rituális eksztázis istene.

Inka

  • Asomamma, a krumpli istennője.

Maori

  • Rongo, a megtermelt étel istene.

Maja

  • Akan, maja bor isten, a helyi borkészítéssel áll kapcsolatban.

Kelta

  • Amaethon, a mezőgazdaság istene.

  • Esus, gall isten, aki kapcsolatban áll a halászattal, darvakkal és bikákkal.

Japán

  • Hoori, a gabona istene.

  • Ōkuninushi, többek közt a gazdálkodás istene.

  • Daikoku-ten, a nagy sötétség és a bőség istene.

Dél-Amerika

  • Pacsamama, földanya istennője az Andok őslakóinak. Az inka mitológiában ő Mama Pacsa vagy Pacsamama.

Mezopotámia

  • Kus, a juhászok istene.

  • Tammuz, az étel és növényzet istene.

  • Shakka, juhászok istene.

  • Lahar, a szarvasmarhákkal kapcsolatban álló isten.

  • Ashnan, gabonaistennő.

  • Nisroch, asszír mezőgazdaság isten.

  • Nidaba (Nanibgal, Nisaba), sumér istennője az írásnak, tanulásnak és aratásnak.

  • Emesh, sumér istene a növényzetnek.

  • Enbilulu, folyók és csatornát istene, ahogy az öntözés és a gazdálkodásé.

  • Enkimdu, a gazdálkodás istene.

  • Enten, sumér termékenységi isten.

  • Nunbarsegunu, az árpa anyaistennője.

  • Sirtir, a birkák, a nyáj istennője.

  • Dagon, halászat, halak és a gabona istene.

  • Ua-Ildak, mezők istennője.

Északi mitológia

  • Gefjon, a szántással összekapcsolt istennő.

  • Freyr, többek közt termékenységi isten.

Észak-Amerika

  • Ijatiku, kukorica istennője a keréziai pueblo indiánoknak.

  • Kokopelli, termékenység isten, aki a születés és a mezőgazdaság felett uralkodik. Ám trükkös isten, s a zene szelleme is.

Római

  • Acca Larentia, mitológiai hősnő, később istennő. A termékenységet jelképezi.

  • Sterquilinus, megtermékenyítés istene.

  • Annona, a gabonakészlet megszemélyesítése. Erősen kötődik Cereshez.

  • Bubona, gulyaistennő.

  • Spiniensis, tövisek istene, az emberek hozzá imádkoztak, hogy eltűnjenek a tövises növények a földükről.

  • Ceres, mezőgazdaság, gabona, termékenység és az anyaság istennője.

  • Dea Dia, növekedés istennője.

  • Daritor, kapálás és gyomlálás istene.

  • Saturnus, többek közt a bőség és mezőgazdaság istene is.

  • Mars, a háború mellett a mezőgazdaság védelmezője is.

  • Faustitas, a jószágok és a nyáj védelmező istennője.

  • Liber, a borkultúrával, borászattal, termékenységgel és szabadsággal kapcsolatban álló isten.

  • Feronia, a vadak, termékenység, életerő, növekedés istennője.

  • Sucellus, mezőgazdaság, erdők és alkoholos italok istene.

  • Pomona, a gyümölcsöző termékenység istennője.

  • Runcina, a kaszálás istennője.

  • Vertumnus, az évszakok és a változás istene. Mindemellet még a növények növekedéséért, kertekért és gyümölcsfákért is felelős.

  • Semonia, vetés istennője.

  • Puta, a mezőgazdaság kisebb istennője.

  • Verminus, az isten aki megóvta a csordát a betegségektől.

  • Terra Mater (vagy Tellus Mater), a Föld istennője.

  • Faunus, erdők, mezők istene, aki kapcsolatban áll a termékenységgel.

  • Vacuna, voltaképpen szabin istennő, ősi eredete miatt keveset tudni manapság. Valószínűleg a mezőgazdasággal, étellel, szükséggel és terménnyel kapcsolatos.

  • Priapusz (Priaposz), kisebb termékenységi isten.

  • Picumnus, termékenység, mezőgazdaság, gyermekek istene.

  • Pilumnus, természetisten, Picumnus testvére.

  • Tutelina, mezőgazdasági istennő, aki a termés védelméért felelős az aratás idején.

  • Consus, a gabona és silók védelmezője.

Szláv mitológia

  • Radegast (Radigost, Redigast, Riedegost, Radogost), ősi szláv isten. istene a vendégszeretetnek, háborúnak, éjszakának, tűznek és kapcsolatban áll a termékenységgel.

  • Marzanna, mezőgazdaság, a Természet halálának és újjászületésének az istennője. A szláv mitológia legidősebb istennője, a Földanya.

  • Veles, vizek, bőség, sárkányok, mágia, föld erőinek istene.

  • Zislbog, a Hold istennője, a magvak őrzője.

  • Podaga, időjárás isten, istene még a halászatnak, vadászatnak és gazdálkodásnak.

  • Jarilo, növényzet, termékenység és tavasz istene, aki kapcsolatban áll a háborúval és az aratással.

Karib világ

  • Azaka Medeh, az aratás, begyűjtés istene/szelleme.

b, Alvilág és halál istenek

Babilónia

  • Ereshikgal, az alvilág úrnője.

  • Nergal, az alvilág ura.

Azték

  • Miktlántekutli, az alvilág ura.

  • Miktekakihuatl, az alvilág úrnője, Miktlán (az alvilág) királynője.

Kelta mitológia

  • Mórrígan, a nagy királynő. Többek között a halállal is köthető istennő.

  • Donn, az ír mitológiában a holtak ura.

  • Arawn, ura Annwn, a túlvilág földjének.

  • Gwyn ap Nudd, az Artúr legendákban Annwn ura.

Egyiptom

  • Anubisz (Anpu, Inpu), a holtak őrzője.

  • Ozirisz, az alvilág ura.

Finn mitológia

  • Tuoni, Tuonela (alvilág) ura.

Görög mitológia

  • Hádész, az alvilág királya, istene.

  • Perszephoné, az alvilág királynője, Hádész felesége.

  • Thanatosz, a halál és halandóság szelleme.

  • Makária, Hádész lánya, az áldott halál istennője. (Nem összetévesztendő Héraklész lányával.)

  • Angelosz, Zeusz és Héra lánya, aki alvilági istennő lett.

  • Erebusz, a sötétség istene, köde körbefonja az alvilágot és kitölti a föld üregeit.

  • Hekaté, boszorkányság, szellemek és mágia alvilági istennője.

  • Artemisz, a hirtelen halál, járványok és betegségek hozója.

Északi mitológia

  • Ódin, a lelkek vezetője, kapcsolatban áll többek közt a halállal.

  • Hél, az alvilág (szintúgy Hél) istennője.

  • Freyja, Fólkvangr őrzője, úrnője, ahová a csatában elhunytak fele kerül (a másik fele a Valhallába). Freyja csarnoka itt a Sessrúmnir.

Római mitológia

  • Dis Pater, az alvilág istene.

  • Mors, a halál megszemélyesítése.

  • Pluto, az alvilág ura.

Afrika

  • Ogbunabali, igbo halálisten, aki áldozatait éjszaka öli meg. Ők a bűnözők közül kerülnek ki.

Maja

  • Kizin, halálisten.

  • Kum Hau, halál is alvilág istene.

Szláv

  • Marzanna (Morena), halállal és újjászületéssel kapcsolatban álló istennő.

Óceánia

  • Hine-nui-te-po, az éjszaka nagyasszonya, az éjszaka és halál istennője, az alvilág úrnője.

c, Határ, korlát és küszöbistenek

Görög mitológia

  • Hekaté, a keresztutak istennője.

  • Hermész, utak, határátkelők istene (többek közt).

Hinduizmus

  • Pusan, többek közt az utak isten, de segít, felügyeli a holtak útját.

Római

  • Cardea, az egészség, küszöb, zsanérok és kilincsek istennője.

  • Janus, kapuk, ajtók, bejáratok, kezdet és a vég kétarcú istene.

  • Portunes, kulcsok istene.

  • Terminus, határok istene.

Megidézhető lények

  • Lampadész, fáklyahordozó nimfái az alvilágnak és Hekaténak, de Hádészhoz is tartoznak.

  • Gnómok

  • Sárkányok

  • Vízszellemek

Díszek, szimbólumok

Vízzel kapcsolatos tárgyak

Termések

Gesztenye

Falevél

Tollak

Gyertyák az ősz és az éjszaka színeiben

Tökfélék

Seprű, sarló, üst

Temetőföld

Hagyma

Alma

Cornucopia - Bőségszaru

Felajánlások

  • Dohány

  • Termések

  • Kenyér

  • Bor

  • Sör

  • Gyümölcslé

  • Utolsó virágok

  • Bazsalikom

  • Babérlevél

  • Dió

Oltár/szentély ötletek

Források:

http://www.britannica.com/

http://www.theoi.com

http://www.thaliatook.com

http://www.druidry.org/

https://en.wikipedia.org