Lughnasadh - Oltár és szentélyek

Lughnasadh idején az aratás, az eljövendő bőség vagy éppen szűkös időszak kerül előtérbe. Learatjuk azt, amit vetettünk, a mondat minden értelmében. Ám a betakarítás Mabon idején ér véget, így még csak a kezdetét érezhetjük tetteink következményeinek. A Nap még erejében van, de hamarosan egyre rövidül a napfényes időszak. Lassan magunkba fordulunk, s az aktívabb évszakot egy csendesebb, nyugodt váltja fel.

Az alábbi útmutató természetesen nem teljes lista az istenekről, ugyanis az igencsak hosszú lenne.

Ki/kik számára érdemes szentélyt/oltárt szentelni

Panteonodnak megfelelőt magad választhatod ki, illetve ahogy vallásod kívánja.

a, Mezőgazdaság, betakarítás, aratás istenei

Afrika

  • Abuk, az első nő a Dinka mitológiában (Dél-Szudán). A nők, kertek védelmezője. Az eső és termékenységisten (Danka) anyja.

  • Ahia Njoku, Igbo mitológia istennője. a jamszgyökérért felelős, ami alapvető összetevője az Igbo étrendnek.

  • Mbaba Mwana Waresa, a Zulu térség termékenység istennője. Istennője a szivárványnak, mezőgazdaságnak, esőnek és sörnek.

Ausztrália és Óceánia

  • Dewi Sri vagy Shridevi, jávai, szundanéz és balinéz istennője a rizsnek és termékenységnek.

  • Fue, szamoai isten, Tagaloa fia, kapcsolatban áll a mezőgazdasággal.

Ázsia

  • Mae Pho sop, thai rizsistennő.

  • Nulgubjishin, koreai gabonaisten.

Azték

  • Csikomecoatl, a mezőgazdaság istennője.

  • Sipe Totek, a mezőgazdaság, növényzet, kelet, betegségek, Tavasz, arany és ezüstművesek, évszakok istene.

  • Socsipilli, többek közt a virágok istene.

  • Patekatl, a gyógyítás és termékenység istene.

  • Ītzpāpālōtl, félelmetes csontváz harcos istennő. Kapcsolódik a vadvilághoz, áldozatokhoz és némileg a mezőgazdasághoz.

  • Majavel, az agávé növény istennője.

  • Socsikecal, termékenység, szépség, női szexualitás, szülés, növények, virágok és a női kézművesség istennője.

Baltikum

  • Māra, legfőbb istennője a lett mitológiának, földanya.

  • Žemyna, földistennő.

Kánaánita

  • Nikkal, ugarit/föníciai és kánaánita istennő. A lugasok, gyümölcsösök istennője.

Kelta

  • Dagda, kapcsolatban áll a termékenységgel.

Kína

  • Pa-csa, a sáskáktól óvó isten.

Egyiptom

  • Heket, istennő, szimbóluma az életnek és termékenységnek.

  • Ízisz (Aszet, Iszet), többek közt a termékenység istennője.

  • Nepit, gabonaistennő.

  • Ozirisz, többek közt a föld termékenységéért felel, s a gazdálkodást is ő tanította meg az embereknek.

  • Neper, a gabona istene.

  • Renenutet, a fejlődés és az aratás istennője.

  • Sezmu, ősi egyiptomi isten, a kivégzés, mészárlás, vér, olaj, bor és parfüm démoni istene.

  • Taweret (Tauret, Taurt, Tuat, Taouris, Toeris) a születés és a termékenység istennője.

Etruszk

  • Maris, a mezőgazdasággal és halhatatlansággal kapcsolatban álló isten.

  • Horta, kisebb mezőgazdaság istennő.

Finn

  • Äkräs (Ägröi, Egres), termékenységisten. Istene még a fehér répának, védelmezője a babnak, borsónak, káposztának, lennek és kendernek. Karéliában Pyhä Äkräs (Szent Äkräs).

  • Peko (Pekko, Pekka, Pellon Pekko) észt és finn istene a terménynek, árpának és sörfőzésnek.

  • Ukko, az ég, a betakarítás, a villámlás és az időjárás istene.

Görög

  • Amphiktüónisz, a bor és a nemzetek közti barátság istennője. Démétér helyi formája. Démétért ezen a néven imádták a Thermopülai-szoros környékén.

  • Aphaéa, Éjina szigetén tisztelt istennő. Neve jelentése „fény nélkül”. A termékenységhez és a mezőgazdasági ciklusokhoz kapcsolódik.

  • Démétér, az aratás, gabona, termékenység, természet istennője.

  • Horae, az évszakok és az időtartamok istennői.

  • Önotropé, istennők. Szpermó, a gabona istennője, Önó a boré, Élaisz az olajé.

  • Attisz, a növényzet istene, aki feláldozta magát, majd újjászületett. Télen hal meg, hogy tavasszal feléledjen, akár a növények, s gyümölcsök.

  • Dionüszosz, a szőlő, szüret, borászat, rituális eksztázis istene.

Inka

  • Asomamma, a krumpli istennője.

Maori

  • Rongo, a megtermelt étel istene.

Maja

  • Akan, maja bor isten, a helyi borkészítéssel áll kapcsolatban.

Kelta

  • Amaethon, a mezőgazdaság istene.

  • Esus, gall isten, aki kapcsolatban áll a halászattal, darvakkal és bikákkal.

Japán

  • Hoori, a gabona istene.

  • Ōkuninushi, többek közt a gazdálkodás istene.

  • Daikoku-ten, a nagy sötétség és a bőség istene.

Dél-Amerika

  • Pacsamama, földanya istennője az Andok őslakóinak. Az inka mitológiában ő Mama Pacsa vagy Pacsamama.

Mezopotámia

  • Kus, a juhászok istene.

  • Tammuz, az étel és növényzet istene.

  • Shakka, juhászok istene.

  • Lahar, a szarvasmarhákkal kapcsolatban álló isten.

  • Ashnan, gabonaistennő.

  • Nisroch, asszír mezőgazdaság isten.

  • Nidaba (Nanibgal, Nisaba), sumér istennője az írásnak, tanulásnak és aratásnak.

  • Emesh, sumér istene a növényzetnek.

  • Enbilulu, folyók és csatornát istene, ahogy az öntözés és a gazdálkodásé.

  • Enkimdu, a gazdálkodás istene.

  • Enten, sumér termékenységi isten.

  • Nunbarsegunu, az árpa anyaistennője.

  • Sirtir, a birkák, a nyáj istennője.

  • Dagon, halászat, halak és a gabona istene.

  • Ua-Ildak, mezők istennője.

Északi mitológia

  • Gefjon, a szántással összekapcsolt istennő.

  • Freyr, többek közt termékenységi isten.

Észak-Amerika

  • Ijatiku, kukorica istennője a keréziai pueblo indiánoknak.

  • Kokopelli, termékenység isten, aki a születés és a mezőgazdaság felett uralkodik. Ám trükkös isten, s a zene szelleme is.

Római

  • Acca Larentia, mitológiai hősnő, később istennő. A termékenységet jelképezi.

  • Sterquilinus, megtermékenyítés istene.

  • Annona, a gabonakészlet megszemélyesítése. Erősen kötődik Cereshez.

  • Bubona, gulyaistennő.

  • Spiniensis, tövisek istene, az emberek hozzá imádkoztak, hogy eltűnjenek a tövises növények a földükről.

  • Ceres, mezőgazdaság, gabona, termékenység és az anyaság istennője.

  • Dea Dia, növekedés istennője.

  • Daritor, kapálás és gyomlálás istene.

  • Saturnus, többek közt a bőség és mezőgazdaság istene is.

  • Mars, a háború mellett a mezőgazdaság védelmezője is.

  • Faustitas, a jószágok és a nyáj védelmező istennője.

  • Liber, a borkultúrával, borászattal, termékenységgel és szabadsággal kapcsolatban álló isten.

  • Feronia, a vadak, termékenység, életerő, növekedés istennője.

  • Sucellus, mezőgazdaság, erdők és alkoholos italok istene.

  • Pomona, a gyümölcsöző termékenység istennője.

  • Runcina, a kaszálás istennője.

  • Vertumnus, az évszakok és a változás istene. Mindemellet még a növények növekedéséért, kertekért és gyümölcsfákért is felelős.

  • Semonia, vetés istennője.

  • Puta, a mezőgazdaság kisebb istennője.

  • Verminus, az isten aki megóvta a csordát a betegségektől.

  • Terra Mater (vagy Tellus Mater), a Föld istennője.

  • Faunus, erdők, mezők istene, aki kapcsolatban áll a termékenységgel.

  • Vacuna, voltaképpen szabin istennő, ősi eredete miatt keveset tudni manapság. Valószínűleg a mezőgazdasággal, étellel, szükséggel és terménnyel kapcsolatos.

  • Priapusz (Priaposz), kisebb termékenységi isten.

  • Picumnus, termékenység, mezőgazdaság, gyermekek istene.

  • Pilumnus, természetisten, Picumnus testvére.

  • Tutelina, mezőgazdasági istennő, aki a termés védelméért felelős az aratás idején.

  • Consus, a gabona és silók védelmezóje.

Szláv mitológia

  • Radegast (Radigost, Redigast, Riedegost, Radogost), ősi szláv isten. istene a vendégszeretetnek, háborúnak, éjszakának, tűznek és kapcsolatban áll a termékenységgel.

  • Marzanna, mezőgazdaság, a Természet halálának és újjászületésének az istennője. A szláv mitológia legidősebb istennője, a Földanya.

  • Veles, vizek, bőség, sárkányok, mágia, föld erőinek istene.

  • Zislbog, a Hold istennője, a magvak őrzője.

  • Podaga, időjárás isten, istene még a halászatnak, vadászatnak és gazdálkodásnak.

  • Jarilo, növényzet, termékenység és tavasz istene, aki kapcsolatban áll a háborúval és az aratással.

Karib világ

  • Azaka Medeh, az aratás, begyűjtés istene/szelleme.

b, Természetistenek

Afrika

  • Aja, yoruba orisha, az erdő, állatok védelmezője.

Arab

  • Dhat-Badan, etióp és jemeni oázis istennő.

Azték

  • Socsikecal, termékenység, szépség, női szexualitás, szülés, növények, virágok és női kézművesség istennője.

  • Sochipilli, művészet, szépség, tánc, virágok, dal és kukorica istene.

Baltikum

  • Medeina, litván erőd, fa és állatok istennője.

Kelta

  • Abnoba, gall istennő, aki kapcsolatban áll az erdőkkel és folyókkal.

  • Arduinna, az Ardennek erdős részének istennője.

  • Cernunnos, az erdők, termékenység, agancsos állatok istene.

  • Druantia, fák istennője.

  • Nantosuelta, gall természetistennő, kapcsolatban áll a földdel, tűzzel, termékenységgel.

  • Sucellus, mezőgazdaság, erdők és alkoholos italok istene.

Egyiptom

  • As, a nyugati sivatag, oázis istene.

Etruszk

  • Selvans, erdők istene.

Finn

  • Lempo, a vadon és az íjászat istene.

  • Mielikki, az erdő és a vadak istennője.

  • Görög Antheia, a virágok és virágkoszorúk istennője.

  • Artemisz, a vadak, vadállatok, vadon, születés, szüzesség, termékenység, fiatal lányok és az egészség istennője.

  • Klórisz, virág és tavaszistennő.

  • Kübelé, a termékeny föld, természet és vadállatok istennője.

  • Démétér, a földművelés és a termékenység istennője.

  • Dionüszosz, a mezőgazdaság, a bor, a növények, élvezetek és a termékenység istene.

  • Gaia, titán földistennő.

  • Hegemóné, növények istennője.

  • Pán, juhászok, nyáj, hegyi vadak, vadászatisten.

  • Rhea, a nagy anya, a hegyi állatok királynője.

  • Hinduizmus Aranyani, erdők és benne élő állatok istennője.

Inka

  • Pacsamama, termékenységistennő.

Japán

  • Konohana, a virágzás hercegnője.

Maori

  • Papa, a Föld istene.

  • Ruaumoko, a vulkánok és évszakok istene.

Maja

  • Jum Kaas, a vad növények istene és az állatok őrzője.

Mezopotámia

  • Abu, sumér növényisten.

  • Damu, sumér növényzet és újjászületés istene.

  • Emesh, sumér növényzet istene.

  • Kisarh, akkád földistennő.

  • Ningal, sumér nádistennő.

  • Ninhursag, sumér anyaistennő, kapcsolatban áll a földdel és termékenységgel.

  • Ningikuga, sumér nád és mocsáristennő.

  • Ninsar, sumér növényistennő.

  • Ua-Ildak, babilóniai, akkád istennő, aki a mezőkért és a nyárfákért felel.

Mikronézia

  • Nei Tituaabine, kiribati faistennő.

Észak-Amerika

  • Asintmah, atabaszkán föld és természetistennő.

  • Ngen, mapucse, természetszellemek.

Északi mitológia

  • Jörð, jötunn, amolyan földistennő.

Római

  • Ceres, növekvő növények, mezőgazdaság, természetistennő.

  • Diana, vadak, vadállatok, vadászat és a Hold istennője.

  • Faunus, erdők és mezők istene.

  • Flora, virágok és a tavasz istennője.

  • Ops, termékenység és a föld istennője.

  • Silvanus, erdők védelmezője, mezők istene.

  • Pomona, gyümölcsfák, kertek és gyümölcsösök istennője.

Szláv

  • Berstuk, gonosz vend erdőisten.

  • Jarilo, növényzet, termékenység, tavasz, háború és betakarítás istene.

  • Porewit, erdők istene.

  • Porvata, lengyel erdőisten.

  • Siliniez, lengyel erdőisten, a moha szent számára.

  • Tawals, lengyel mezők és földek istene.

  • Veles, erdők, vizek és az alvilág istene.

  • Zeme, földistennő.

c, Teremtőistenek

Észak-Amerika

  • Pók asszony (Pók nagymama, Pók anya) számos indián mitológiában jelenlevő teremtőistennő/szellem.

  • Tabaldak, abenaki és algonkin törzs teremtőistene.

  • Ahone, a póheten (angolul Powhatan) törzs főistene és teremtője.

  • Gicse Manitu (Gitche Manitou), a Nagy Szellem számos algonkin népnél.

Inuit

  • A’akuluujjusi, teremtőanya, ősi istennő.

  • Akna, a termékenység és születés istennője, neve jelentése „anya”.

Hinduizmus

  • Aditi, égistennő és az istenek anyja. Égi anyja minden létezőnek.

  • Bhuvanesvari, az univerzum királynője. Isteni anya.

Ázsia

  • Ak Ana-Selene, a „fehér anya”, ősi teremtő istennője a hanti és manysi embereknek.

Maori

  • Ārohirohi, a délibábok és a forróság istennője. Ő teremtette az első nőt.

Ausztrália és Óceánia

  • Atanua, polinéz hajnalistennő, fia az első ember, Tu-Mea. Atanua teremtette a tengereket és óceánokat.

  • Numakulla, két ég isten, akik minden életet teremtettek a földön.

  • Batara Kala, az alvilág istene a jávai és balinéz mitológiának. A fény és a föld teremtője.

  • Yhi, az ausztrál őslakosok fény és teremtőistennője.

  • Papahānaumoku, teremtőistennő a hawaii mitológiában.

  • Kunapipi, anyaistennő az ausztrál őslakosoknál.

  • Kan-Laon, fülöp-szigeteki népcsoport istennője. A legfőbb uralkodó.

  • Eingana, az ausztrál őslakosok teremtőistennője. Kígyóistennő.

Kelta

  • Cailleach, többek közt teremtő istennő, az isteni banya.

Azték

  • Koatlikue (vagy Teteoinan), az istenek anyja. Ő adott életet a Holdnak és a csillagoknak.

  • Ketzalkóatl, a tollaskígyó, a halál és az újjászületés istene (többek közt).

Görög

  • Gaia, földistennő, mindennek anyja.

Karib világ

  • Gran Maître, a haiti vodou teremtőistennője.

Japán

  • Izanami-no-Mikoto, a teremtés és a halál istennője is egyben.

Egyiptom

  • Kuk (Kek vagy Keku) az ősi sötétség megszemélyesítése.

  • Meszhenet, a születés istennője, minden gyermek Kájának a teremtője.

  • Neith, háború és vadászat istennője, de tekintik még a teremtés ősi vizeinek megszemélyesítésének is. Ezáltal teremtőként is azonosítják.

  • Mut, anyaistennő.

Mezopotámia

  • Nammu, ősi istennő, aki szülte az eget (An) és a földet (Ki) és az első isteneket.

  • Enki, sumér isten. A mesterségek, víz, intelligencia és teremtés istene.

  • Mami, az emberiség teremtésében résztvevő istennő. Valószínűleg később Belet-ili vagy Nintu néven vált ismerté.

  • Nin-imma, sumér, babilóniai, akkád termékenységi istennő.

Afrika

  • Mawu, teremtő istennője a dahomey (fon) népnek.

  • Adroa, a lugbara nép istene, teremtője az égnek és a földnek.

  • Abassi, a nigériai efik emberek teremtő istene.

Kína

  • Nüwa, az emberiség teremtőistennője.

  • Dél-Amerika Puana, kígyóistennője a yaruro mitológiának (Venezuela), mindenség teremtője.

  • Abira, egyik kolumbiai nép teremtő istene.

  • Cocijo, villámlás istene a zapotékoknak. Ő teremtette többek közt a Napot, Holdat.

  • Maja Csriakan-Ismukane, a tizenhárom teremtőisten egyike.

  • Ispijakok, a tizenhárom teremtőisten egyike.

  • Északi mitológia Lóðurr, ritkán említik meg és rejtélyes isten, de szerepe volt az első emberek létrehozásában.

  • Ódin, talán az egyik legismertebb isten, nem is kell sokat mesélnem róla.

Arab világ

  • Imra, teremtőisten, ő teremtette a kafir panteon isteneit.

d, Vízhez kötődő istenek

Azték

  • Tlalok, villámlás, eső és földrengés istene.

  • Csalcsiutlikue, istennője a víznek, folyóknak, tavaknak, tengereknek, viharoknak.

  • Opocstli, halászat istene.

Kánaánita

  • Yam, folyók és tengerek istene.

Kelta mitológia

  • Acionna, gall vízistennő a francia területeken.

  • Boann, istennője a Boyne folyónak (ír).

  • Llyr, tengeristen.

  • Manannán mac Lir, tengeristen.

  • Nodens, gyógyítás, tenger, vadászat és kutyák istene.

  • Sinann, a Shannon folyó istennője.

Kína

  • Gong Gong, vízisten, aki az áradásokért felelős.

  • Mazu, vízistennő.

  • He Bo, a Sárga folyó istene.

Egyiptom

  • Szobek, a Nílus istene.

  • Nebethet, folyók istennője.

Finn

  • Ahti, mélységek és a halak istene.

  • Vedenemo, a víz istennője.

  • Vellamo, a tenger, a tavak és viharok istennője.

Görög

  • Brizo, a tengerészek istennője.

  • Dórisz, a tenger bőségének istennője.

  • Galéné, a nyugodt tenger istennője.

  • Pán, többek közt a halászat védelmezője.

  • Poszeidón, királya a tengernek és ura a tengeristeneknek. Istene a folyóknak, viharoknak, áradásoknak, apadásoknak, földrengéseknek és lovaknak.

  • Pszamathé, istennője a homokpartoknak.

Ausztrália és Óceánia

  • Kanaloa, hawaii tengeristen.

  • Kamohoalii, cápaisten.

  • Nāmaka, tengeristennő.

Inka

  • Pariakaka, vizek és eső istene.

Inuit

  • Alignak, időjárás, vizek, hullámok istene (többek közt).

  • Idliragijenget, az óceán istene.

  • Sedna, tengeristennő.

Japán

  • Mizuchi, sárkány és tengeristen.

  • Suijin, sinto vízisten.

  • Susanoo, sinto vihar és tengeristen.

Maori

  • Ikatere, halisten, minden tengeri lény (sellőké is) apja.

  • Tangaroa, tengeristen.

Mezopotámia

  • Marduk, kapcsolódik a vízhez, növényzethez (is).

  • Sirsir, tengerészek és halászok istene.

  • Tiamat, sós víz és káosz istennője, minden isten anyja.

Északi mitológia

  • Rán, tengeristennő.

  • Ægir, maga a tenger, tengeristen.

  • Njörd, tengeristen.

Római

  • Fontus, kutak és források istene.

  • Neptunusz, a tenger királya.

  • Volturnus, vizek istene.

Szláv mitológia

  • Veles, föld, vizek és az alvilág istene.

e, Vadászatistenek

Afrika

  • Khonvoum, a mbuti pigmeus törzs főistene, a „nagy vadász”.

Angolszász

  • Wōden, a Vad Falka vezetője.

Azték

  • Miskoatl, a háború és vadászat istene.

  • Opocstli, a halászat istene.

Kelta

  • Cernunnos, a termékenység és vadászat istene.

  • Nodens, gyógyítás, tenger, vadászat és kutyák istene.

  • Arawn/Gwyn ap Nudd, az alvilág istene, aki kapcsolatban áll a vadászattal.

Egyiptom

  • Neith, háború és vadászat istennője.

  • Pakhet, vadászatistennő.

Finn

  • Mielikki, az erdők és a vadak istennője.

  • Nyyrikki, vadászatisten.

  • Tapio,keleti finn erdőszellem akihez az emberek imádkoztak vadászat előtt.

Görög

  • Artemisz, vadászatistennő.

  • Orion, vadász, akit Zeusz a csillagok közé helyezett.

  • Arisztaiosz, a méhészet, sajtkészítés, juhászat, olajfatermesztés és vadászat istene.

Hindu

  • Banka-Mundi, vadászat és termékenység istennője.

Inuit

  • Arnakuagsak, istennő, aki biztosítja a vadászokat az elegendő elfogott élelemről.

  • Arnapkapfaaluk, tengeristennő, aki félelmet kelt a vadászokban.

  • Nujalik, a szárazföldi vadászat istennője.

  • Pinga, vadászat, termékenység és gyógyszerek istennője.

  • Sedna, tenger és tengeri vadászat istennője.

  • Tekkeitsertok, vadászatisten.

Északi mitológia

  • Ódin, számos virtus mellett a vadászat és vadak istene is.

  • Skaði, a vadászat (főleg az íjjal történő), síelés, tél és hegyek istennője.

Római

  • Diana, a vadak, vadászat istennője.

Szláv mitológia

  • Devana, a vadak istennője.

  • Ipabog, vadak istene.

  • Podaga, időjárás, halászat, vadászat, gazdálkodás istene.

Megidézhető lények

  • Dzsinn

  • Kitsune

  • Tűz elementálok (óvatosan)

  • Dévák (nem a buddhista verzió)

  • Főnixek

  • Sárkányok

Díszek

Búza, búzakalász

Kukorica

Tűz és Nap szimbólumok

Kövek

Víz (kis tárolóban)

Seprű

Sarló

Magvak

Termések

Árpa

Komló

Tölgyfalevél, makk

Tök

Arany, sárga ezüst, fehér, fekete, lila gyertya

Felajánlások

  • Sör

  • Bor

  • Első termései az aratásnak

  • Búzaszemek

  • Kenyér

  • Napraforgómag

  • Dohány

  • Fűszerek

  • Méz

  • Zöldségek, gyümölcsök

Oltár/szentély ötletek

Forrásokhttp://www.britannica.com/en.wikipedia.orgMichael Jordon: Encyclopedia of Gods.http://www.thaliatook.comMiranda Green: The Gods of the Celts.http://www.theoi.comKépek: Pexels & Tumblr