A sas

sas

A sasok nagy, olykor igen nagy ragadozó madarak; fejük közepes nagyságú, teljesen tollas, csőrük magas, fog nélkül való, de a szélein kiöblösödött, szárnyuk kerekített s rendesen a harmadik és negyedik kézevezője a leghosszabb, farkuk nagy, hosszú és széles, lábaik mérsékelten hosszúak, erősek, csüdjük részben vagy pedig teljesen tollas és sokkal rövidebbek, mint a lábszárcsont. Hajlott karmaik erősek.

Több faj is van, így csak a legnagyobbakat emelném ki.

A réti sas (Haliaeetus albicilla Linn.)

Az idetartozó alakok nagy, sőt többnyire igen nagy ragadozó madarak, csőrük erős és hosszú, a viaszhártya előtt és alatt fölfelé kissé kiemelkedő, elől az élesen görbülő hegye felé lefelé hajló; csüdjük erőteljes, csak félig tollas. Lábuk hatalmas, ujjaik osztottak, hosszú, hegyes és igen hajlott karmokkal; szárnyaik nagy lebegő szárnyak; a harmadik evező hosszabb a többinél és összecsukva rendesen a közepesen hosszú, széles, többé-kevésbé kerekített fark végét csaknem elérik. Tollazatuk meglehetős dús. A fej és tarkó tollai nem nagyon hosszúak, de élesen kihegyesedők. Alapszínezetük többé-kevésbé feketébe vagy szürkébe játszó barna; a fark rendesen fehér, gyakran a fej is.

Európa minden tengerpartján gyakori. Hatalmas, vidékek szerint nagyságra nézve lényegesen, színezetre kevésbé változékony sas. Hossza 85-95 cm, kiterjesztett szárnymérete 2.5 m. A kiszínezett madár feje, tarkója, torka és felső nyaka világos fakószürke-sárga, amely a tollak sötétbarna töve és a sötét szárfoltok révén bizonytalan hosszanti vonalakkal rajzolt. Felső háta és köpenye sötét földbarna, minden toll világos fakó sárgásszürke szegéllyel és sötétbarna szárfolttal díszített, az alsó hát és alsó oldal szintén egyszínű sötét földbarna. A fark felé kissé sötétebb, az evezők fekete barnák, a tollak szára fehéres, a karevezők világosabb barnák, mint a kézevezők, a kissé kerekített fark tollai végül tiszta fehérek.

A hatalmas madár egész Európát lakja. Ezen kívül Kis-Ázsiában, Egyiptomban és egész Szibériában található.

A szirti sas (Aquila chrysaeetus Linn.)

A legnagyobb, legerősebb és legzömökebb termetű igazi sas, az összes belső ázsiai lovas népek solymászó madara, a mesék hőse, címeres madár, az erőteljesség példaképe. Hossza 80-95 cm, kiterjesztett szárnymérete 2 méter és még több. Az öreg madár tarkója, beleértve a nyak hátsó részét, rozsdás barnasárga, többi tollazata tövének első kétharmada fehér, vége igen egyöntetű sötétbarna, a fark tövének harmada fehér, azután feketén szalagozott vagy foltozott, vég fele fekete. Gatyái barnák, alsó farkfedői fehérek. Szeme dióbarna. Itt csak a leggyakrabban előforduló színezetet írtuk le, azért hozzá kell fűznünk, hogy tollruhája rendkívül változó.

Észak-Amerikában a szirti sas közeli rokona, az Aquila canadensis Baird helyettesíti.

A szirti sas Európa és Ázsia magas hegységeit és nagy kiterjedésű erdőségeit lakja, s Heuglin szerint alkalmilag, de ritkán, Északkelet-Afrikába is átvándorol.

A szirti sasnak sok, talán 6, de lehetséges, hogy 10 és még több évre van szüksége, míg a szó szoros értelmében felnőtté, vagyis szaporodásra képessé válik, és addig kóborol a nagyvilágban s valószínűleg sokkal nagyobb utakat tesz meg, mint hinnék.

A fiatalon felnevelt szirti sasok hamar megszelídülnek, és könnyen megbarátkoznak az emberrel; úgy hozzászoknak urukhoz, hogy - úgy látszik - hiányzik nekik, ha hosszabb ideig nem volt náluk, vidám kiáltással üdvözlik, ha ismét hozzájuk jön és sohasem veszélyesek rá nézve. Fajbeliekkel és más nagy ragadozó madarakkal rendesen jól megférnek. Legalkalmasabb társaik a keselyűk, amelyek esetlensége a sasoknál lehetővé teszi, hogy idejében megkaparintsanak egy-egy morzsát, míg a keselyűk tiszteletet parancsoló erejük révén már eleve is védve vannak támadásaik elől. A szél és időjárás kevéssé ártanak a szirti sasoknak; de ha azt akarjuk, hogy tartósan jól érezzék magukat, a védett helyet ők is megkívánják, amelybe tetszésük szerint visszahúzódhatnak. Táplálék dolgában csekély igényeik vannak, minden hús jó nekik. Ellenben minden körülmények között sok és tiszta vizet kívánnak, hogy kedvük szerint ihassanak és még inkább, hogy fürödhessenek. Némileg megfelelő ápolás mellett sok évig kitartanak a fogságban.

Totemállat

A sas totemállat jelzi számunkra, hogy töltsünk egy kis időt egyedül. Szembesüljünk félelmeinkkel és legyünk őszinték magunkhoz. Idő kell ahhoz, hogy később kiterjeszthesd szárnyaid és repülj. Talán mások fenyegetésnek éreznek valamely tulajdonságod miatt, de a sas totemállat üzenete az is, hogy ne tartson vissza mások ellenérzete.

A sas magasan száll, így képes átlátni a helyzetet. Belát mindent éles szemével. E tulajdonsága segít számodra, hogy életedben rendet tegyél, de másoknak is segíthess ezzel.  El kell engedned az korlátok illúzióját.

A sasok tapasztalt és ügyes vadászok. Könnyedén megszerzik zsákmányukat a legjobb módszert választva. Avagy dolgozz okosan inkább, ne keményebben az életben.

Az amerikai őslakosoknál a sas teremtő és gyógyító tulajdonságokkal bír. Megidézik, mikor szükségük van erre a képességére. Ha a sas megjelenik álmainkban vagy látomásainkban, végig kell gondolni azt is, hogy vajon valamit meg kell tisztítani életünkben? Meg kell gyógyítani valamit?

A sas totemállattal jó, ha erőt fektetsz a szellemi dolgokba is. Fejleszd az elméd, szerezz tudást. A sas erősítő a belső látásodat is, mely elősegíti a víziókat.

A keltáknál a vízzel kapcsolták össze, s ahogy elmondtam az orákulumi képességek hasznos társa a sas. Akinek a sas a totemállata, jóstehetségben erőteljesebben fejlődhet, mint más társai.

Pár területe tehát a sasnak: lehetőség, védelem, védelmezés, férfiasság, irányítás, szabadság, közösség, parancs, cselekvés, képességek, fókusz, tervezés, vízió, erő, felszabadulás, inspiráció, uralkodás, döntés.

Források:Alfred Brehm: Az állatok világa, Kossuth Könyvkiadó, 1995.