A medve

(Ursidae) A medvefélék (Ursidae) zömök testű állatok, farkuk rövid, mintha csonka volna és rendesen a bundába rejtett. Fejük hosszúkás, gömbölyded, mérsékelten megnyúlt, arcorruk hegyes, de rendszerint egyenesen lecsapott, nyakuk aránylag rövid és vastag; fülkagylóik rövidek, szemeik aránylag kicsinyek; végtagjaik mérsékelt hosszúságúak, lábaikon öt ujj van, nagy, görbe, mozdíthatatlan, azaz össze nem zárható karmokkal, melyek éppen e miatt hegyükön igen lekoptak, talpaik, melyek járáskor érintik a földet, majdnem egészen csupaszok, kivéve a jegesmedvét. Fogazatuk 36–40 fogból áll. Metszőfogaik aránylag nagyok, koronájuk gyakran karéjos és a szemfogakhoz illők, melyek többnyire élekkel és taréjokkal vannak ellátva. A növényi tápláléknak megfelelően a fogazat hátsó része igen fejlett. Az őrlőfogak széles kúpokkal ellátott lemezekké váltak, az elő-zápfogak kicsinyek és visszafejlődésre hajlók. A tépőfog mindig gyengén fejlett, a felsőnek belső kúpja messze hátra eltolódott. A koponya agytokja nyújtott és erősen tarajos. A nyakcsigolyák rövidek és erősek, hasonlóképpen a 19–20 hátcsigolya is, 14–15 tartja a bordapárokat. A keresztcsont 3–5, a fark 7 csigolyából áll. A nyelv sima, a gyomor egyszerű tömlő. A vékony- és vastagbél közt alig van különbség; a vakbél teljesen hiányzik. A medvék már a történelem előtti időben megvoltak. A kiásott alakok ugyanott tartózkodtak, ahol az élők, de az újvilágbeliek fiatalabbaknak látszanak, mint az óvilágiak. Elődeiket a Canidae között keresik, egyesek szerint a Cynodontinae, mások szerint Cynodictinae tekintendők őseiknek. Az Ursus-nem legrégibb fajai Közép-Európa Miocén és Ázsia Pliocén korából valók. Észak-Amerikában csak a Jégkorban jelentek meg. medvék jelenleg egész Európában, Ázsiában és Amerikában és talán Északnyugat-Afrika egy részében is elterjedtek. Főhazájuk Ázsia, melynek délkeleti részében mind a három nem él. A legmelegebb és a leghidegebb vidékeken egyaránt laknak, a magas hegységekben éppúgy megtaláljuk őket, mint a jéggel övezett partokon. Majdnem az összes fajok kiterjedt, sűrű erdőségekben, vagy sziklás vidékeken laknak és legtöbbször egyesével. Egynéhány faj a vízben dús, vagy nedves talajú vidékeket, folyókat, patakokat, tavakat, mocsarakat és tengereket kedveli, más fajok pedig inkább laknak száraz vidéken. Egyetlen faj van, mely a tengerhez van kötve, ez ritkán megy be mélyebben a szárazföldre, hanem inkább jégtáblákon hajózik, nagy távolságokat tesz meg úszva, átkel az Északi Jegestengeren egyik világrészből a másikba. A többi faj jóval kisebb kiterjedésű körzetben barangol. A legtöbb medve egyedül él s csak párzás idején találkozik a nősténnyel. Üreges fákban, vagy sziklahasadékokban ütnek tanyát. Majdnem mindegyik faj éjjeli, vagy félig éjjeli állat. Napnyugta után indulnak zsákmány után s az egész nappalt rejtekhelyükön alva töltik.

A medvék az összes ragadozók közt a szó legszorosabb értelmében vett mindenevők, hosszú ideig képesek arra, hogy pusztán növényekkel táplálkozzanak. Nemcsak ehető gyümölcsfélékkel és bogyókkal táplálkoznak, hanem magokkal, érett és félig érett gabonával, gyökerekkel, dús nedvű füvekkel, farügyekkel, barkákkal is. Fogságban huzamosabb ideig tisztán zabbal etették, a nélkül, hogy egészségük romlott volna. Fiatal korukban valószínűleg csak növényi táplálékkal élnek, sőt a legtöbb faj később is jobban kedveli a növényi eledelt, mint a húst. Nem válogatósak, a felsorolt növényi részeken kívül állatokat is esznek, nevezetesen halakat, madarakat és ezek tojásait, emlősöket, sőt dögöt, de csak akkor, ha még nincs szaga. Az emberlakta helyek közelében sokszor veszedelmes rablókká fajulnak. Ha éhség kínozza őket, még a nagyobb állatokat is megtámadják és nagy pusztítást visznek végbe a lábasjószágban. Egyesek annyira vakmerők, hogy még a falvakba is bemerészkednek. Az embert csak akkor támadják meg, ha megzavarja, megijeszti, vagy megsebesíti, vagyis ha valami módon kihívja haragját.

Érzékszerveik között legfejlettebb a szaglás szerve; hallásuk jó, egyeseké igen finom, látásuk közepes, ízlésük nem nagyon fejlett, tapintásuk meglehetős fejletlen, bár egyes fajok megnyúlt orra valóságos tapintószerv. Némelyek jól megszelídülnek és bizonyos mértékben idomíthatók is, de nem mutatnak valami nagy ragaszkodást sem gazdájukkal, sem ápolójukkal szemben. Ehhez járul, hogy öregebb korban egyre jobban kirí vad természetük, azaz hamisak, ingerlékenyek, haragosak, rosszindulatúak lesznek, sőt veszedelmesekké válnak. Kedélyállapotuknak különféle hangokkal adnak kifejezést; mély morgással, lihegéssel és mormogással, vagy dörmögéssel és fütyüléssel, néha ugató hanggal is.

Az északi vidékeken lakó medvefajok csak nyáron csatangolnak, a tél beálltával rejtekhelyükre vonulnak vissza. Téli álmuk nem folytonos alvás, hanem inkább félig éber kábultság és azonnal talpon vannak, ha valami gyanús dolog történik közelükben. Csak egyszer szoktak kibujni, táplálékot sem igen vesznek magukhoz. Feltűnő jelenség, hogy csak a szárazföldi medvék alusznak téli álmot. A jegesmedvék, vagy tengeri medvék a legcsikorgóbb hidegben is kóborolnak és csak a legdühöngőbb hóförgetegben pihennek; ilyenkor lefekszenek és behavaztatják magukat. A terhes nőstény fészekszerűen elkészített fekvőhelyen 1–5 fiat szül. A fiatalok vakon jönnek a világra, anyjuk nagy gonddal táplálja, ápolja, óvja és védelmezi őket.

Totemállat

Mivel a medvéknek több fajtája van, így nehéz összefoglalni csak egyben a jelentést.

Fekete medve (Ursus Americanus)

Tulajdonképpen két főbb fekete medve típus létezik, de Ázsiai társaiktól ellenben az észak-amerikai fekete medvéknek nincs (vagy legalábbis ritkábban fordul elő) a mellkas-has táján található fehér folt. S bár a nevük fekete, a barna, fahéj és sárgásfehér árnyalat is fellelhető.

A navahó indiánok között a nagy fekete medve a vezér a medvék közt. Akinél a fekete medve jelenik meg, annak érdemes magába nézni, mert egyfajta jel, hogy kezdi elveszíteni az örömöt, a gyermeki ént. Hogy magasabbra mászhass, le kell dobnod a felesleges terhet, felelősséget. Nem azt jelenti, hogy ész nélkül belevágj mindenbe, hanem ne akarj mindent irányítani, ne aggódj mindenért, legyél gyakrabban szabad.

Grizzly medve (Ursus arctos)

Ide tartoznak a barna medvefélék, mint például a grizzly medve, kodiak-medve, kaliforniai grizzly, mexikói grizzly medve, kamcsatkai barna medve, eurázsiai barna medve, stb..

A totem magányos életmódot mutat, illetve csupán a közeli családtagok, gyermekek jelenlétére utal. Több időt kell rájuk/magadra fordítanod. A grizzly az egyik leg agresszívabb fajta, mivel hatalmas a méretük így nem tudnak fára mászni, ahogy fekete társaik teszik kisebb testükkel. Mégis ha tehetik, nem kerülnek kapcsolatba az emberrel.

Meg kell találnod a biztos talajt, magadban az erőt, fel kell ismerned a veszély forrását és megfelelően reagálni rá. Szembe kell nézned a félelmeiddel, le kell küzdened azokat. A grizzly az álmokban mutathatja, hogy valami veszély fenyeget, óvatosságra int. A veszély mellett arra is utal, hogy vonulj vissza néha, vagy éppen pont ez az időszak az, mikor érdemes kicsit a háttérbe vonulni, elgondolkozni, pihenni.

Jegesmedve (Ursus maritimus)

A jegesmedve emlékeztet az erődre és bátorságodra. Ott is gyökeret tudsz verni, ahol mások elbuknak. Emlékezned kell, hogy hol használd erődet. Ha az érzelmeid háborognak is, tudnod kell felülkerekedni. A kitartásra, védelemre utal. A negatív oldala lehet a bosszúvágyás. Figyelmeztet, hogy erődet ne használd arra, hogy másoknak árts, de gyenge pontjaidat meg kell erősítened.

A jegesmedve akkor is feltűnhet, ha az érzéseid akadályt jelentenek az életben és végre tisztán kell látnod.

Óriáspanda (Ailuropoda melanoleuca)

A külső lehet aranyos, ám nagyon erős állatok. Emlékeztet, hogy ne ítélj elsőre. Meg kell értened, hogy mi rejtőzik a felszín alatt. Egyensúly kell az életedbe. Kapcsolatba kell lépned a világgal, a barátaiddal, ha kell, közvetíts problémás felek között. A panda jelenléte mutathatja, hogy valamit meg kell őrizned. Legyen ez akár egy titok, vagy barátság, vagy éppen egy tulajdonságod.

Türelemre int. Gondolkodj, várd ki a végét a dolgaidnak. Lassan közelítsd meg a problémákat, de akár egy új kapcsolatnál is előnyös. Ne bízz meg rögtön mindenkiben. A panda totem szerint a siker a türelemben rejlik.

Források:Alfred Brehm: Az állatok világa, Kossuth Könyvkiadó, 1995.