A harkály

Az ebbe a családba tartozó madarak jegyei a következők: a test nyúlánk, a csőr erős, leginkább egyenes, kúp alakú, vagy vésőre emlékeztető, orma szögletes, vége pedig éles. Rövid lábuk erős, befelé álló, ujjai hosszúak és párosan állók, az elülső pár az első ízület feléig összeforrott. Külső ujjuk hátrafelé fordult, ez egyszersmind a leghosszabb, a mellette lévő (hüvelyk) hátsó ujjuk pedig a legrövidebb, ez alkalmilag hiányzik is. A legrövidebb hátsó ujjhoz a leghosszabb elülső és külső ujj került hátra. Mindegyik ujjon aránylag igen nagy és erős, éles, sarló alakú karom van. A szárny középhosszú, vége kissé lekerekített, 10 elsőrendű evezőjük keskeny és hegyes. A harkályok általában kúszó életmódot folytatnak, ezért nevezik őket "kúszó madarak"-nak. A harkály a fára mindig alulról kúszik fölfelé, miközben enyhe csavarmenetben mozog a törzs körül, legtöbbször jobbra kanyarodva. Jelentékeny az az erő, amit a legtöbb harkály a kopácsolás közben kifejt; mindenekelőtt nem lehet csekély az a rázkódás, amely ez által éri a szervezetet, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a madár nagyságához képest milyen aránytalanul nagy az erőkifejtés s így okvetlenül vannak oly berendezéseik, amelyek ezt a káros hatást kiküszöbölik. Már a fej alkatában is találunk olyan sajátosságokat, amelyek a kopácsolási életmód következményei. Azok a csontok, amelyek összeolvadva a koponyát alkotják, vastagabb falúak és erősebbek, mint bármely más madárcsoportnál. Mindezek a berendezések lehetetlenné teszik, hogy a csőr a kopácsolás alkalmával oldalt elmozduljon, ami nagy előnyt jelent ebben a kemény munkában. Ehhez a kopácsolási munkához alkalmazkodik egyúttal a csőr sajátságos alkotása is. Annál egyenesebb és annál szilárdabb, minél inkább rá van szorulva valamelyik harkályfaj arra, hogy táplálékát fába vájt lyukakból szerezze és mentől keményebb fába kell vájnia a fészkét. A csőr teljesítményének megfelelő a fej izomzata is, amely sokkal jelentékenyebb, mint hasonló testnagyságú egyéb madáré. A harkályok rendes hangjuktól eltekintve, még egész különleges hangokkal verik föl az erdők csendjét: "dobolnak, brúgatnak, dörömbölnek, kerepelnek", amint mondani szokták, amikor valami száraz ágra szállanak s azt sebesen, csőrvágásokkal megrezegtetik. Ezzel messzire elhallatszó zajt csapnak, amely hang az ág vastagsága szerint hol magasabb, hol mélyebb és néha 1-1 1/2 km távolságra is elhallatszik. A harkályoknak sok az ellenségük. Nemcsak az apró ragadozó emlősök és a ragadozó madarak tizedelik soraikat, hanem a tudatlan emberek is. Fakopáncs

(Dendrocopus Koch)

Az ebbe a nemzetségbe tartozó 55 fajt a család (Harkály-félék /Picidae/) legtökéletesebb tagjainak tekinthetjük, mert csak igen ritkán jönnek le a földre. A középnagyságú, illetve kisebb fajok tartoznak ide s aránylag kissé zömök testűek. A külső hátsó ujj hosszabb, mint a külső mellső. A serteszőrökkel takart orrlyukak jó mélyen vannak és közelebb vannak a élhez, mint a csőr ormához. Farkuk hosszú, ék alakú, színezetük általában fekete alapon fehéren tarka. Majdnem mindenütt előfordulnak, ahol harkály egyáltalában él, az etiópiai öv kivételével.

A madárvédelmi törvény szerint védett, kímélendő madár, amelyet nemcsak a törvény szerint, hanem egyéb vonatkozásokban is teljes mértékben megérdemel.

Totemállat

Harkály totem magában foglalja:

A harkály nemcsak egy gyógyító erő, amit valaki vinni tud, ő egy Őslakos Amerikai születési totem is. Egy harkály (június 21. - július 21.) születési totem nem ugyanaz, mint egy spirituális totem vagy mint egy kiválasztott állat, aki a szellemi vezetőnk lehet. Ezek a kapcsolatok tisztán spirituálisak a természetben. Ha egy harkály a születési totemed, az állat tanítóként áll, segít az utadon kifejezetten a spirituális megértés és növekedés érdekében. Más szavakkal, azért jön, hogy tanítson.

Repülési mintájuk egyedi. A harkályok felrepülnek, oldalt le, majd megint felreppennek. Azok akik ezzel a totemmel rendelkeznek, megtalálják a saját útjukat az életben és nem alkalmazkodnak a társadalmi szabályokhoz és személyes egyedi ritmusukat tisztelni kell. A harkályok megtanítanak tisztelni a személyes igazságunkat és az életet magabiztosan és erővel élni.

A harkályok megalkuvók. Tudják mikor repüljenek el a fáról, hogy elkapjanak egy rovart a levegőben vagy a földön. Nyelvük és finoman kidolgozott csőrük szimbolizálja az élet leckéit az ítélőképességgel és a beszéd képességével kapcsolatban.

A harkályok agresszíven védik a területüket. Ezzel a totemmel élőknek szükségük van, hogy irányítsák környezetüket és nem tolerálják, ha más meg akarja változtatni. Noha a személyes tér nagyon fontos számukra, az irányítás néha probléma és a rugalmasságot meg kell tanulniuk.

A harkályokat a Föld dobosainak is nevezzük. A dobolás a Földanya szívdobbanása és kapcsolatban áll a samanizmussal és a más dimenziókba történő mozgás képességével. Azoknak, akiknek a harkály a totemük, ő jelenti az önfelfedezést. Ahogy a fákon kopácsolnak, keresztül a fán és a halott anyagon, a psziché elrejtett rétegei lelepleződnek. A harkállyal rendelkezők jó analitikusok és erős mentális jellemek. A harkályok kiváló pszichiáterek és pszichológusokat képeznek. A harkályok aktív madarak, így óvatosság tanácsolt az egyensúlyhoz, ha újratekint egy új helyzetet vagy ügyet. Túl sok analizálás késlekedést idéz elő.

A harkály képes arra, hogy megtalálja az ételt a kéreg és a fa rejtett rétegeiben és megtanít arra, hogy hogyan ássunk mélyebbre, hogy megtaláljuk az igazságot vagy a csalást. A harkály energiát összekapcsolják a jóslással és a felszíni hazugságoknál mélyebbre látásának képességével.

Az embereknek, akik a harkály jegyében születtek, szükségük van a biztonságra és a védelemre, óvatosságra, mert rendkívül érzékenyek a külvilágra.

Ez a totem a ritmus és a tervezés ereje; stimulálja az új ritmusokat.

A harkályemberek gyengédek, érzékenyek és álmodozó népek, akik mind elnyelik, mind tükrözik a dolgokat maguk körül. A függetlenséget és a stabilitást kell megtanulniuk.