A bagoly

A baglyokról mindenki tudja, hogy éjszakai madarak. Közönségesen még azt is hozzáteszik, hogy nappal nem látnak, ami azonban nem felel meg a valóságnak, mert szemük korántsem annyira érzékeny a napvilág iránt, mint a látszat mutatja, s hogy némely faj félig lecsukja a szemét a napon, nem egyéb okból teszi, hanem csak sunyiságból, mintha aludna. Szemük nagy és annyira domború, hogy félgömbszerű, a fénysugarakat nagymértékben összegyűjti és nagyon kis fényhatást is felfog. Mód felett nagy fejükben a szemek egészen előre néznek, ami nagyon jellegzetessé teszi a bagolyfejet, ehhez nem kis mértékben járul hozzá az arc sugaras tollazata, az úgynevezett fátyol. Hallószervük is éles. Legtöbb faj külső fülnyílása a szem mellett félkörösen nyíló, kitárható bőrredő, úgyhogy egészben tág, sugaras tollaktól borított, s ezért a valóságnál is nagyobbnak látszó kagyló keletkezik, mellyel az egércincogást 50 méternyire meghallja. Tollazatuk roppant lágy és nem simul a testre, minélfogva eredetileg karcsú, keskeny testük nagynak és köpcösnek látszik. Röpülésük zajtalan, halkan lebegve, úszva, csapongva szárnyalnak, többnyire közel maradnak a föld színéhez, nagyobb utak alkalmával sem emelkednek 100 m magasra. Ragadozó természetüket csőrük és körmük árulja el. Csőrük tövétől kezdve nagyon kampós. Lábuk rendszerint a karmok tövéig tollas, karmaik nagyok, hosszúak, hajlottak és hegyesek. Ragadozó szenvedélyük valóban nagymértékű, a dögöt szabad életükben nem érintik, hanem maguk erejéből szerzik élelmüket. Leginkább az apró emlősöket üldözik, az erősebbek nagyobb, sőt ragadozó emlőst is megtámadnak, vagy sólyommódra madarakra vadásznak. Szellemi tehetség dolgában azonban nem hasonlíthatók a nappali ragadozó madarakhoz. Vadak, de nem elővigyázatosak, valóságos és képzelt veszedelem egyaránt megriasztja vagy felbőszíti őket. Igaz, hogy sok az ellenségük. Valamennyi nappali madár rossz viszonyban van velük, mintha minden éjjeli ragadozó valamennyi támadását és bűnét rajtuk akarnák megbosszulni. A nappali ragadozó madarak féktelenül dühbe gurulnak, ha bagoly kerül szemük elé. De az apró madárság is rosszindulattal nézi őket és haragját lármával fejezi ki. Az egész erdő szárnyas népe megélénkül, ha baglyot fedez fel. Egyik a másikat hívja, s nagy riadalommal támadnak rá, űzik, hajszolják, sőt az erősebbek tettleg is bántalmazzák. Mintha ez az ellenszenv átragadt volna az emberre is, csupa babonából, tudatlanságból az ember is ellensége. Pedig a baglyok nem az ellenségeink, hanem, alig egy-két kivételtől eltekintve, a barátaink. Rengeteg egeret pusztítanak, mikor az apró rágcsáló emlősök legelevenebbek, legélénkebben sürgölődnek, akkor űzik a baglyok igazi mesterségüket. Nesztelenül suhannak el a föld színén, alaposan átfürkészik a talaj felszínét.

Totemállat

A bagoly a következő jelentésekkel bírhat: bölcsesség, rejtély, átváltozás, üzenetek, intelligencia, miszticizmus, védelem, titkok.

A bagoly státuszszimbólum, ezáltal a bőség szimbóluma is. A régi kultúrákban a baglyot összekötötték a túlvilággal. Őrizte a másvilágot és védelmezte a halottakat. Nem ritka, hogy a halálszeleként is értelmezték. Emiatt persze érthetjük miért is ő lett az éjszaka ura és a lelkek látója. Gyakran a félreértés negatív képzeteket is hozott a számára, mint például a már említett vészjósló jelenlétet, hogy ha megjelenik halott lesz a háznál.

De ettől még tisztában kell lennünk, hogy a baglyot a lelkek őrzőjeként tisztelték, aki az egyik síkról a másikra közlekedik. Gyakran olvashatunk mítoszokban arról, hogy elkíséri a lelket a túlvilágra. Szárnyai alá veszi a szabad lelket.

Az amerikai őslakosok összekapcsolták a bagoly jelentését a bölcsességgel, előrelátással és szent tudás őrzésével. Ez annak is köszönhető, hogy a bagoly kiválóan előrejelzi az időjárást. Az éjszakai látása miatt az őslakosok megidézték mikor a titkos tudás orákulumára volt szükség.

Ehhez hasonlóan számos nyugat-afrikai és ausztráliai kultúrában a titkok hírvivője, bájolók rokona, s látok, misztikusok és gyógyítók társa.

Ha a bagoly megjelenik az életedben, mint totemállat, akkor a jövődre kell többet gondolnod. Figyelned kell a jelekre, s törődnöd kell az utaddal. Ám a túlvilággal is kapcsolatba kerülhetsz, ami nem feltétlenül rossz dolog. Könnyebben lépsz kapcsolatba a holtakkal, de a síkok között is könnyebben utazol. Érdemes ezt kihasználva gyakorolni az asztrálutazást.

A bagoly totem nem csak képességeket ad, vagy fejleszt. Akkor is megjelenik egyesek életében, mikor gyászolnak valamit vagy valakit. Gyakran nem a halál, hanem a puszta elválás, ami nehéz. A bagoly totem segít, könnyít rajtad és jelzi, hogy nem minden változás rossz.

A baglyok totemállatként gyakran csatlakoznak erősen spirituális emberekhez.

Az elkövetkező időkben igyekezned kell bölcsebbnek lenni, s előbb gondolkodni, mielőtt cselekszel, mert a jövőd szempontjából fontos lesz. Ha figyelsz a világra, akkor olyan tudást kaphatsz, mely örök társad lesz.

Források:Alfred Brehm: Az állatok világa, Kossuth Könyvkiadó, 1995.