Tölgyfa

A tölgyfa (Quercus robur) elsődleges fontosságú volt a Druidáknál. Úgy hitték, a tölgy volt az első fa amit létrehoztak az istenek, és termése a makk volt az emberiség első élete. Az Angol vagy a Kocsányos Tölgy sok évszázadon át a fő erdei fa volt. Manapság a tölgy rendkívül elterjedt növény Európában. Több mint 400 fajtája van. A tölgyet megtaláljuk akár Jávától kezdve Mexikóig vagy Dél-Amerikáig. A bükkfélék (Fagaceae) családjába tartozó, erdőt is alkotó fák. A kocsányos tölgy (Q. robur) akár 50 méter magasra is megnő, ágai vaskosak, összevissza görbülők. Fiatal ágai fénylők, zöldek vagy vörösbarnák, szemölcsökkel borítottak. Levelei szórt állásúak, a levél nyele 4-8 mm hosszú, lemeze 10-18 cm hosszú, 6-8 cm széles, fordított tojásdad, kopasz, bőrszerű, a felszín fénylő, fonákja fénytelen, 4-6 lekerített, különböző nagyságú karéja van.A tölgyfa egylaki növény; porzós barkái 2-4 cm hosszúak; a termős virágai 1-5-ösével közös nyélen ülnek. Termése a makk. Április-májusban virágzik. A kocsánytalan tölgy (Q. petraea) az előbbinél alacsonyabb fa. A levél nyele 2-3 cm hosszú, karéjai lekerekített, a fonákja pelyhes. Virágzati tengelye igen rövid. Májusban virágzik. A tölgy általában nagyon lassan nő, de hihetetlen kort meg tud élni. Körmérete elég magas számot érhet el, Yorkshire-ben 22 méteres a "derékbősége". A történet szerint Arthur király Kerek Asztala is egy darab tölgyfából volt kivágva. Régen ereje és rugalmassága miatt ház és hajóépítésre is használták. "Anglia Fa Falai' c. régi mondóka szerint Anglia díszes házai tölgyből készültek. A tölgyet használták templomok és katedrálisok építésére, a Westminster Apátság főgerendája is tölgy. Erődök és kastélyok kiváló része volt, de a hadihajók is ebből készültek. A Spanyol Armada leküzdésében is ezt használták az angolok. A spanyol Fülöp szerint, ha az angol tölgy erdőket lerombolják, elérik a győzelmet. Ezt nem tudta megtenni, de két századdal később sok fát kivágtak és a haditengerészethez használták fel, ezért Nelson admirális speciális petíciót adott be, hogy ültessenek tölgyfákat Anglia erdejeibe. Alapanyagát nagyon kedvelik, nagyon értékes keménysége és tartóssága miatt. Amíg az ében keményebb, a tiszafa és a kőris kitartóbb, egyik fa sem rendelkezik mindkét jellemzővel úgy mint az Angol Tölgy. Noha már nem használják háborús hajók építésére, még mindig nagyon népszerű. Kőrissel keverve vasutakon használják vagy másformájában a közlekedésnek.

Nemcsak az építészeti tulajdonságai miatt, hanem a felülete és textúrája miatt is értékes, gyönyörű színei vannak polírozás után. Kedvenc fájuk marad a favágóknak és az asztalosoknak. Kezdetben világosbarna, de az idők során sötétebb lesz. Régen harci bunkósbotoknak használták, a vikingek kalapácsai és a hosszú hajójuk, a tőrök és kések nyele gyökerükből készült. Hordókat is készítettek, hogy likőrt, bort és szeszt tároljanak benne, mert nem hat a benne tárolt italra. A bútorok, ládák kiválóan kitartanak, Hitvalló Edward koporsója már 500 éve kitart.

Folklór és Mítosz:

Az idők kezdete óta tisztelik a tölgyet számos kultúrában, a görögök szentnek tartották, a rómaiak szerint Jupiter oltalmában állt, és a druidák tisztelték. A görög történész, Hérodotosz azt írta, hogy Dodonánál lévő szent liget rendelkezett a legnagyobb hírnévvel a jóslás ajándékában. A Tomarus hegy lábánál, Dodona volt a legidősebb és legszentebb szentély Görögországban. Egy ősi legenda szerint két fekete galamb repült el Thébából, egyik a líbiai Ammon városába repült a másik Dodonába. Mindegyik egy tölgyfán telepedett le és megindult a kultusz, amit egy isten vagy istennő oltalmába ajánlottak. Dodonában Dione (Diana) oltalmában volt, de később Zeusz kisajátította, noha megtartotta a papnőket a szentélyben. Úgy jósoltak, hogy hallgatták a fekete galambok turbékolását, a levelek zörgését a szél hatására, vagy az edények kongását, amiket a fákra kötöttek. Azt mondták, a hangokat Zeusz hangjának hallják.

A legismertebb Zeusz tolmácsai közül egy idős papnő, Péliasz volt, aki Zeusz üzeneteit egy szent forrásnál közölte, ami az óriás tölgyfa lábánál folyt Dodonánál. Zeusz hangját hallották a villám hangjában is, és úgy hitték, több vihar van Dodona felett, mint bárhol az egész klasszikus világban. A tölgyfa hatalmas termetének és alacsony elektronikus ellenállásának, jobban vonzza a villámot, mint bármelyik más fafajta, a tölgyet összekapcsolták a villámlás istenével. Zeusz római társa Jupiter, akit szintén a villámlás és eső istenének tartottak. Azt mondták, hogy a madarak repülésével megmutatja a jövőt az emberiségnek. A madarak ismertek, mint az istenek hírvivői és a tölgy masszív menhelyet ad számos madár számára, e szerint is lett összekapcsolva a tölgy a védelemmel, stabilitással és a kényelemmel.

Az ősi időkben nagy tölgyerdők borították egész Britanniát és Európát, számos szent liget alakult imádásukra, isteneknek ajánlotta más-más különböző kultúra. Nagyon közel nőnek egymáshoz, az erdő tölgyfái gyakran kapnak villámcsapást és láthatóan a "mennyei tüzek" csapnak le. Az ősök számára, ez egy csatorna volt, melyen a villám erejével az istenek leérnek az emberiséghez, így a tölgyet összekötötték a tűz elemmel.

Az isten, akit a legtöbbször összekapcsoltak a tölgyfával az Thór (ismert még: Thorr, Thunor, Thonar, Donar, Donner, Thur, Thunar, vagy Thunaer), aki a norvég mitológiában a villámlás és az ég legfelsőbb istene. Thór volt a legidősebb fia Ódinnak, és a második a hierarchiában. Legnépszerűbb isten volt köszönhetően az emberekkel való kapcsolatának. Thórt gyakran úgy írták le, mint magas, izmos és életerős férfi nagy vörös szakállal. Hatalmas étvágya volt, s sok legenda ír e képességéről. Thór volt az istenek legfőbb bajnoka és az emberek fővédelmezője óriások, trollok, démonok és más gonosz létező ellen. Dörgő hangja és villámló szemei megfélemlítették ellenségeit. Úgy gondolták, jó természetű, bátor, igaz, megbízható és mindig kész a harcra, hogy segítsen, de könnyen felbosszantható, ami nem túl jó hisz egy csapás a Mjöllnirrel, mágikus kalapácsával, és máris meghalt az illető.

Thórt főleg a skandináv harcosok imádták, de farmerek és parasztok is követték, hisz képes volt esővel elárasztani a termést. A Mjöllnirt két törpe, Brok és Eitri készítette tölgyfából, és nemcsak a viharok erejét képviseli, hanem a szimbóluma a termékenységnek, házasságnak, temetésnek, halálnak és újjászületésnek, újszülöttek befogadásának. A hét ötödik napja, "Thursday" (Thor's day), vagyis csütörtök az ő nevét viseli. Mikor utazott Thór egy harci szekéren ment, amit tölgyfából készítettek, s két kecske húzta.

A druidák legszentebb fája, úgy hitték tele van isteni energiával, erővel és hatalommal. Nagyságának és élettartamának köszönhetően úgy is ismert, mint "Kert az Erdőben", mert számos változatos növényt vonz. Normál esetben a tölgy kérgén tapló, néha zuzmó is megtelepedik rajta, a borostyán, repkény feljebb is kúszik, de nagyon ritkán fagyöngy is nő a fán. Mikor ez megtörténik, a fa különösen szentté válik a fagyöngy fehér bogyói miatt, az istenek spermáját jelentik, s a tölgy így tehát kapcsolatban áll a férfiassággal és a termékenységgel.

Más mítoszok és legendák tartalmazzák a tölgyet és Merlint, a misztikus varázslót, mágust és látót, aki Arthur királynak segített. Úgy hitték, Merlin Carmarthenben, Walesben született, és a mágiát tölgyfák ligetében gyakorolta, s állítólag a tölgyfa legmagasabb ágából volt a varázspálcája. Egy idős tölgyet, ami régen a Priory Streeten állt, Merlin Tölgyfájának hívtak, de sajnos azóta már kivágták. Robin Hood, a törvényen kívüli, követőivel együtt Sherwood erdejében rejtőzött Nottingham mellett. Gondtalan életet éltek, vadásztak a király szarvasaira. Bármelyik gazdag embert, aki át akart vágni az erdőn kiraboltak és a pénzt megosztották a szegényekkel. A "Fő Tölgy" egy masszív fa, ami manapság is áll és azt mondják, találkozóhelye neki és bandájának.

A történelem értelmében, a tölgy volt a helye az imádásnak, ahol imádkozhattak is, ezért a fa megkapta az "Evangélium Tölgy" nevet. Az emberek ünnepelték, tölgyfa ágakat és leveleket gyűjtöttek, hogy díszítsék ruhájukat, kalapjukat, s gallyakkal tűzdelték tele házukat, hogy szimbolikusan szerencsét, jólétet és termékenységet hozzon, a Tölgyember levelekbe öltözött és végigtáncolta az utcákat keresve Május királynőjét. Ma ezek a hagyományok visszaszorultak és csupán majális lett belőle.

Gyógyászati használatuk

Kéreg:

A kéreg szürkésbarna és erőteljesen göcsörtös és barázdált. A fák fiatalabb ágairól lefejtett kéreg (Quercus cortex) tetemes csersavtartalmánál fogva a bőrcserzésére használták, s persze festésre is használták. A kérget április és május környékén gyűjthetjük és könnyen lehámozhatóak. Rézzel keverve lilás színt lehet létrehozni, a skót hegylakók gyapjút színeztek vele. A kéreg a csersav miatt erősen összehúzó hatású. Főzetét belsőleg hasmenés, gyomor- és bélvérzés ellen;külsőleg pedig fagyásos, gyulladásos vagy izzadó testrészek öblögetésére és borogatásra használják. Aranyeres bántalmak ellen ülőfürdőket is készítenek belőle.

Levelek, termés és virágok:

A tölgy nagyjából a hatvanadik életévénél lesz érett és kezdi el termelni a makkot. A fa leveleiből hasonló célokra használható főzetet lehet készíteni, de valamivel enyhébb hatású. Áprilisban és májusban a jönnek elő a levelek, júniusban sötétzöldre váltanak. A fiatal leveleket, amelyeket a hideg vagy a bogarak tönkretettek, újra kinőnek.

A fák makktermését is gyűjtötték, amelyet megpörkölve "makk-kávéként" fogyasztottak. A makk-kávénak erősítő hatása van, ezért angolkóros gyerekekkel is itatták. Naponkénti fogyasztásával az öregkor krónikus bélhurutbántalmai lényegesen csökkenthetők.

Mágikus használat:

Számos kötődésének és jellemzőinek köszönhetően sokféle rituális célra használják, például februárban Imbolc ünnepe alatt, a tölgyfa szellemeit megidézhetjük, hogy segítsenek és erőt adjanak az istennőnek és a földnek. Márciusban Ostara idején, amikor az Istennő visszatér az Alvilágból, a tölgyfa jelképezi a termékenységet, az új életet. Szinte mindegyik ünnepen megidézhetőek.

A védelmező erői jól ismertek és használatosak a mágiában, és sok babonát még mindig gyakorolnak a vidéki emberek. Kis darab tölgyfát vinni magaddal védelmet jelent. Két tölgyfa ágacska piros fonallal összekötve egy egyenlőszárú keresztté, régi talizmán, amelyet fel akaszthatunk otthonunkban a védelemért, erőért a gonosz ellen. A makkok az ablakban elhelyezve megóvnak a villámcsapásoktól. Mielőtt hosszú útra mész, fürdesd meg lábadat kéreg vagy levél főzetben. Nemcsak a gyenge lábnak jó, de vezet utadon és biztosítja hogy épségben jössz haza.

Egy hulló tölgyfa levelet elkapni jólétet és szerencsét hoz, és nem fogsz szenvedni a hidegtől a tél alatt. Ha valaki beteg vagy rosszul van otthon, vigyél tölgyfát a kandallójába, hogy melegítse a házát, segít, hogy elűzze a betegséget. Makkot hordozni azt jelenti hogy megvéd a betegségtől és a fájdalomtól, de segít hogy hosszú életed legyen és megőrizd a fiatalságodat. A makk a szerelmi mágiában és a termékenységi rítusokban használatosak. A régi időkben a fiatal lányok két makkot tettek egy tál vízbe, hogy kiderítsék megtalálják-e az igaz szerelmet, ha együtt mozogtak "igen", ha külön "nem".

Az ősök és a druidák jóslásra használták a tölgyet, hogy eltervezhessék a következő évszak mezőgazdasági munkáit. Óvatosan tanulmányozva a leveleket más-más fákon, meg tudták jósolni, hogy milyen lesz a következő termés.

Más jóslási formát a "tölgy gubacsok" vagy "tölgy almák"-nál használták. A következő idézet Jacquelin Memory Paterson könyvéből a Tree Wisdom-ból valók.

"A gubacsokat eltörték az év egy bizonyos időszakában (valószínűleg tavasszal és ősszel) és amit benne találtak előrejósolták a következő szezont. Ha egy hangyát találtak a gubacsban, nagy terményre számíthattak, ha egy pókot akkor betegségre az emberek között, ha egy fehér kukacot vagy férget marhavészre. Ha a kukac elrepül (mivel a metamorfikus szakasz végére ért) háborút jelent, ha a kukac megalázkodik, megmutatja hogy a termény kevés lesz, ha megfordul, árnyékot vet a járvány."

Gubacsok:

Állatok, madarak, növényi élet, gombák és bogarak mindenfajtája otthont kap a fán. Mindegyik bogár közül a legrosszabb és legártalmasabb a gubacsdarázs. A gubacsdarázs (Cynipidaie) megtámadja a fát és elhelyezi benne tojásait. A tojásokban laknak a lárvák. A gubacsok néha a leveleken jelennek meg, de főleg az ágakon találhatóak. Sötétbarna labdáknak tűnnek az ágak végén és a fa nedvéből táplálkoznak, nagyon sok kár okoznak a növénynek.

A tölgy számos néven ismert: A fák apja, az erdő királya, Tamar kérge, Britannia fája, Fehér tölgy, Duir, Evangélium tölgy, Juglan. Az istenségek, melyek kapcsolatban állnak vele: Hekaté, Dione, Diana, Rhea, Kübelé, Kirké, Athéna, Demeter, Bridgid, Bridhe, Blodeuwedd és Cerridwen. Zeusz, Herkules, Pán, Esus, Ódin, Thór, Dagda, Herne és Janus. Uralkodó bolygója Jupiter és közeli kapcsolatban áll a Nappal. Eleme a tűz. Használható védelemre, egészség és gyógyításra, termékenységre, szerencsére, pénzre, életerőre és potenciára.