Elementálok

Az elementálok olyan misztikus teremtmények, akik az elemek szellemi birodalmában laknak. Az elemek közeli kapcsolatban állnak a "természetszellemekkel". Ők olyan szellemek, akik az egész természetet uralják, az élet erőit, megidézhetjük őket, hogy segítsék a mágia munkálatát. Fontos, hogy megértsük mik is ők, és mit képviselnek. A Föld szellemek a Gnómok, a Levegő szellemek a Szilfek, a Tűz szellemek a Szalamanderek, és a Víz szellemek az Undinék. Miután a kört megformáltuk és felszenteltük az elemekkel, miután hívtuk a fároszok (őrtornyok) urait, hogy felügyeljék és őrizzék az eseményeket, meghatározott elementált, akinek természete a leginkább alkalmas a munka vagy a rítus végrehajtásához, meg lehet hívni, hogy részt vegyen. Óvatosság szükséges, amikor az elementálok segítségét kérjük. Az elementálok nem mindig segítőkész kis lények. Csintalanok, rossz természetű kis ördögök is lehetnek, ha elszabadulnak az irányítás alól. 

Gnómok

A gnómok olyan lények, akik a Föld elemével állnak kapcsolatban. Vibráló sebességgel rendelkeznek, ez teszi őket láthatatlanná az emberek számára, de elég az alacsonyabb rezgés is nekik, hogy hassanak vele. Akcióik visszatükröződnek az ásványi üledékek viselkedésében, a szikla eróziójában és a kristály vagy más geológiai képződmény alakjában. A gnómok az ősi legendákban a titkos kincsek őrzői, akik mély és rejtett barlangokban élnek a föld alatt. Az agg bölcsek úgy tanították, hogy a gnómok természetük szerint nem hajlamosak arra, hogy segítsék az embereket, de ha egy személy megnyeri bizalmukat, értékes barátoknak bizonyulnak. Viszont, mint minden elementálnál, veszélyes becsapni őket, vagy rossz célra felhasználni segítségüket. Az elementálok a nő és a férfi egyéni természetén keresztül dolgozik és befolyással tud lenni az emberi elmére. A gnómok képesek szomorúságot, melankóliát, kétségbeesést hozni. Ellentétjét is, képesek magabiztosságot, állhatatosságot és kitartást adni. A gnómokon királyuk, Gob uralkodik. Követőit Goblinoknak hívják, ahogy a történetek mesélik. Az embernek többnyire kicsi törpeszerű kreatúraként jelennek meg.

A gnómok a leggazdagabbak az elementálok közül. Üregekben, bányákban, barlangokban élnek. Ők a leghasonlóbbak személyiségben, mind jó és rossz pontban, de ők különösen áldozatul esnek az emberi természet minden gyenge pontjának. Hívhatók, ha segítség kell anyagi dolgokban, stabilitásban és növekedésben.

Szilfek

A szilfek a Levegő elemével állnak kapcsolatban. Aktivitásuk a felhők gyülekezésében, a hópelyhek formáiban és minden növényzet növekedésében, fejlődésében tükröződik. A szél szellemei és számos görög legenda, mítosz forrásai. Az elementálok közt a szilfeknek van a legmagasabb rezgésük, így képesek tetszés szerint átutazni a dimenziókon.

A szilfek uralkodója Paralda. Noha alapvetően a levegő teremtményei, a szilfek a magas hegyek tetején laknak. Legenda szól arról, hogy az emberhez a barlangokon keresztül beszélnek és az ősi orákulumok hangjai ők.

Szilfek kapcsolatban állnak az emberi elme aktivitásaival. Befolyással tudnak lenni ránk és inspirálják az ember; gyakran gyülekeznek a költő vagy a művész körül, hogy elmondják spirituális szépségük belső vízióit. Általában az embereknek klasszikus tündér képében jelennek meg.

A szilfek aktívak, gyors mozgásúak és beszédűek. Okosak és intelligensek, de körmönfontak lehetnek kifejezésmódjukban. Természetük szerint a szilfek zárkózottak és elkülönültek. Hívható segítségük az alkotás vagy olyan dolgok miatt, amik kapcsolatban állnak az intelligenciával és az elmével, vagy az intellektus termékeivel.

Undinék

Az undinék a Víz elemével állnak kapcsolatban. Az ősi mítoszokban felelevenednek vízi nimfaként és sellőkként. Források, patakok és kutak kedveltek az Undinék szemében. Hagyományos tartózkodási helyeik a mocsár nádja és a folyók, tavak növényzete közt van.

Az undinéket Necksa uralja. Barátságosak az emberek iránt és egyéniségük erős befolyással van az emocionális jólétünkre. Egy személy levertsége elementális természetük miatt is okolható (az angol nyelvben a "look washed out" kifejezés, avagy "kimosva/átmosva néz ki", tehát holtfáradt, olyan szólás, ami hasonlít erre a folyamatra). Valamint ahogy a víz szép is lehet a zuhatag vagy folyó képében, bájtalan lehet pocsolyaként.

Az Undinék tevékenysége minden folyékony dolog vitalitásában megjelenik, tehát alapvető szerepük van a növény, állat és az emberi életben. Az undinék gyakran teljesen emberi formában jelennek meg, mint szépséges hajadonok.

Az undinék érzékinek és könnyednek látszanak mozdulataikban, és nagyon erős érzelmekkel rendelkeznek. Undinék a legemberibbek és a legvonzóbbak a négy elementális típus közül. Hajlamosak szimpatikusak és szeretnivalók lenni, és a legsegítőkészebbek az érzelmi dolgok ügyeiben, mint a szerelem és a barátság, vágy és kedv.

Szalamanderek

Szalamanderek a Tűz elemével állnak kapcsolatban. Nekik köszönhető, hogy a tűz létezik és használható az emberiség által. A tűzelementálok az első elementálok, akik az ember barátai lettek, megtanították őseinket, hogy hogyan készítsenek tábortüzet. A szalamandereket Djin uralja (egyesek Dzsinnként fordítják. Helytelen.).

A szalamanderek többnyire éjszaka mozognak a legszabadabban, fénygömbként jelennek meg a vizek felett. A régi idők tengerészei gyakran látták őket amint a hajójuk vitorláit vizsgálták. Innen ered a "Szent Elmo tüze" kifejezés is, ami rejtélyes tüzeket takar, amik gyakran jelennek meg vitorlás hajókon.

A szalamanderek erős hatással vannak az emberi természetre, például a testhőmérsékletre. Okozhatnak különös temperamentumot is, amire mondhatjuk, hogy "forróvérű" vagy "forrófejű". A szalamanderek gyakran megjelennek az embereknek kicsi, gyíkszerű lángok formájában.

A szalamanderek hevesek, gyors mozgásúak és nagyon fényesek. Labilisak is, főleg ami az érzelmeket illeti. A tűz hagyományosan kapcsolatban áll az akarattal, tehát a szalamanderek erőteljesek és nagyon makacsok lehetnek. Segítségük akkor hívható, ha az akarat és az erő ügyeiben várunk megoldást, mint például az akaraterő, konfliktus másokkal, háború és bátorság. Viszont, a labilis természetüknek köszönhetően, a szalamanderek hívása magával hozhatja a tűzalapú anomáliák veszélyét is. Aki hívja, annak járatosnak kell lennie a hasonló területeken, mielőtt szólítaná őket.