Varázspálcák és botok

A botok és pálcák talán a legismertebb mágikus eszközök, melyek még a varázslatban járatlanok is könnyedén felismernek és talán még használatukat is ismerik. Könyvek és filmek rengeteg verziójukat bemutatták, s bár Gandalf vagy Merlin botot használ, technikailag a bot is pálcának minősül. Számos ösvény mágusa használta eszközként, kezdve a boszorkányoktól, a druidákon át a sámánokig. Néhány pálca fémből készül, de akár kőből, ásványból, vagy éppen gyantából. Mégis a hagyományos pálca fából készül. Mindegyiknek megvan a maga előnye, akár botként, akár pálcaként alkalmazod.

Történelem

A pálcákat akár az emberiség hajnaláig is vissza lehet vezetni, ám itt talán csak néhány példát említenék meg a kultúrákból, hisz rengeteg típusa létezik. A fáraók korában a sírokban helyezték el a mágikus pálcákat, hogy azt a lélek használhassa később, ám az élők is gyakori használóik voltak. Ezek a pálcák kevésbé hasonlítanak a „hagyományos” pálcaformához, s többségük védelemre volt használatos. Anyaguk főként fém, fa vagy csont volt. A görögöknél számos említést találunk a pálcákról. Homérosz és Vergilius mind említik Kirkét, aki pálcát használt. 

Legismertebb görög-római használója talán Hermész/Merkúr, akinek pálcája a Caduceus (görögül kerükeión, noha ez a megnevezés bármely hírnök botjára is használható, nem csak Hermészére). A pálca köré két kígyó tekeredik, s tetejét szárnyak díszítik. William Hayes Ward fedezte fel, hogy a caduceus szimbólumai már az ősi mezopotámiai hengerpecséteken is megjelentek, s valószínűsítette, hogy körülbelül i.e. 3000 és 4000 körüli időpontra tehető az eredeti változat, melyből a caduceus ered. A.L. Frothingham, aki Ward munkáit is felhasználta kutatásaiban, azt sugallja, hogy az eredeti, legelső változataiban egy kígyóistent képviselhetett. Ebből a szemszögből nézve, eredetileg is Hermészt képviselhette, de mint legkorábbi formáját, mint alvilági istent Ningishzidát, a földanya hírnökét. Ningishzida a mezopotámiai alvilág istene. 

Néhány forrás nőként említi, de neme nem eldönthető. Gilgames egyik felmenője. Homérosz leírása alapján, Apollón adta Hermésznek a botot, mint barátsága jelképeként (aki eredetileg lantot adott Apollónnak, hogy kompenzálja az általa ellopott marhacsordát). Ilyenformán a bot kapcsolatban áll Apollónnal is, ahogy a kígyó végül kapcsolatba került Aszklépiosszal is, „Apollón fiával”. Aszklépiosz botja pedig NEM összekeverendő Hermész botjával. A Caduceuson két kígyó tekeredik fel egy szárnyas botra, s a kereskedők jelképe, míg Aszklépiosz botján egy kígyó tekeredik fel és a patikusok, gyógyszerészek és egészségügy jelképe. Aszklépiosz görög istene a gyógyításnak és gyógyítás művészetének. Leghíresebb temploma Eipdaruszban volt, az északkeleti Peloponnészoszon, ám Kos szigetén lévő temploma is igen híres, ahol Hippokratész megkezdte munkáját. Aszklépiosz tiszteletére számos nem mérgező kígyót is használtak a gyógyító rítusok alatt, s ezek a kígyók szabadon mászhattak a betegek és sérültek között a hálótermekben.

A barsom

A perzsa zoroasztizmus (vagy mazdaizmus) is használt pálcát, melyet „barsom” néven neveztek. A barsom, az avesztán nyelv „baresman” szavából ered, mely a „magasra nőni” kifejezésre vezethető vissza. A baresman nem összetévesztendő a baresnummal, mely egy tisztító ceremónia. A barsom ma egy rövid fémdrót vagy bot köteget jelöl, anyaga ezüst vagy réz. A fém használata viszonylag késői változat, a barsom egészen a 16. századik ágakból készült, s az ágakat egy bonyolult rítus közepette gyűjtötték össze. Nincs forrás, hogy pontosan milyen fát használtak. Használata inkább jelképes, mint gyakorlati. 

A zoroaszter rítusokban a növény teremtést jelképezi, s más teremtés jelképek társulnak hozzá. A Bibliában is találhatunk említést a botokról és pálcákról, a leghíresebbek pedig Áron és Mózes botjai. Áron botjáról a Kivonulás könyve 7.9-nél találunk említést: „Ha a fáraó felszólít benneteket, hogy mutassatok csodajelet, akkor mondd Áronnak: „Vedd a botodat és dobd a fáraó elé, az majd kígyóvá változik.” Mózes botja talán még ismertebb, hisz azzal választotta ketté a Vörös-tengert. A tudósok persze még vitatják, hogy Mózes botja nem egyenlő-e Áron botjával. Mózes második könyve 14.21: „És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.” A keltáknál számos alkalommal találkozunk a varázsbotokkal. A walesi Mabinogionban olvashatunk az egyik legnagyobb mágusról, Mathről, Mathonwy fiáról (Math fab Mathonwy, Math ap Mathonwy).

Lady Charlotte Guest, a történetek egyik leghíresebb fordítója írja, hogy Math mágikus művészete valószínűleg apjától ered, akinek varázspálcáját még Taliesin is ünnepelte. Ezen pálcák, mint ahogy Math apjáé, oly erdőkben nőnek, hol tündér patakok vagy tavak erősítik a helyet. Math pálcája főleg átváltoztató varázslatokban vesz rész, mint például Gwydion és Gilvaethwy büntetésében, ahol első évben szarvassá, második évben kocává, majd harmadik évben farkasokká változtatja őket. Az évek alatt mindegyik formában születnek utódok (gida, malac és farkaskölyök), melyeket Math fiúkká változtat, és hűséges harcosaivá fogadja őket.

Ám az átváltoztató varázslatokon túl például Arianrhod legendájában is megjelenik. Math megkéri Arianrhodot, hogy szüzességét bizonyítva lépjen át a pálca felett, aki ezt megteszi, de ahogy átlép két fiúnak ad életet. Arianrhod szégyenében elrohan, ám Math megához veszi egyiket, s Dylannek nevezi el. Másikat Gwydion ragadja el és neveli fel fiaként.

Az ír legendákban a druida botot is megtaláljuk (slat an draoichta, „mágia botja”). A botot/pálcát újfent átváltoztató varázslatok eszközeként láthatjuk, ám betegség és őrület hozójaként is feltűnik.

Manannán Mac Lir, az ír tengeristen is hordozott egy mágikus ezüst almaágat, mely a mitikus Emain Ablach szigetről származott.

A druidákról sajnos kevés forrás beszél, ám feltételezhetjük a botok és pálcák használatát, s a mai druidák is használják azokat.

Indiában és keleten inkább a bot a népszerű, amelyet jóslásban használnak leginkább. Kínában számos variációja előfordul a varázspálcáknak, az átváltoztatón át a mágikus lények irányításától kezdve a védelmi varázslatokig.

A középkorban a mágia, noha elítélt gyakorlat volt, mégis virágzott. Egyik talán leghíresebb könyv, a Salamon kulcsai, mely már a kezdeteinél leírja a mágikus eszközök készítésének technikáját. Itt a bot bodza, nád vagy rózsafa, míg a pálca mogyoró vagy dió. Számos más instrukció közt mindegyik esetben a fának nem szabad egy évnél idősebbnek lennie, egyetlen vágással kell levágni Merkúr napján napfelkeltekor.

Ez a fajta leírás talán kicsit túl sok munkát igényel, hisz már az egy évnél nem idősebb fát kiválasztani nehezebb dolog. A leírás talán fordítási hiba vagy félreértés eredménye, hisz fontosabb a megfelelő méret, mint a kor.

Emellett míg a mogyoró kiváló pálcafa, a nád igen törékeny. A rózsafa nagyon jó, bár a rózsa szimbolizmusán túl nem lehet igazán érteni, hogy miért is választották. A bodza is megfelelő lehet, de üreges lesz.

A tündérmesék is rengetegszer említik a boszorkányokat, s ezzel együtt pálcájukat. Andrew Lang 1900-as könyvében mesél egy hercegnőről, aki egy pálca segítségével varázsol, de ír egy lányról is, akit a boszorkány varázsolt el pálcájával.

A pálca szimbolizmusa

A pálca lényegében a tudat, az akarat eszköze. Aktív eszköz, a manifesztáció, a teremtés, a létrehozás eszköze. A pálca egyben is szimbólum, ám egyes hagyományok részeit is szimbolikus tulajdonságokkal töltik fel. A gomb vagy zárógomb ismerős lehet a kardok felépítése alapján. Az egyensúly létrehozásában van szerepe. Mágikus szempontból a pálcánál ez az, ahonnan a női energiák kiáramolnak. Ez a rész a forrása az akaratodnak. A fizikai és asztrál érzékeink fonódnak egybe itt. A markolat a változás, a változtatásé. Itt kapja energiáját tőled, foghatod bárhogy, az energia áramlik. A nyél a gondolaté, ahol létrejön, összeáll a varázslat és irányt ad neki. A pálca hegye a cselekedet maga. Akármivel is végződik, kristállyal vagy faragott heggyel. A létrehozás pontja. A botnál (vagy függőleges pálcáknál, például kisebbeknél) kicsit megváltoznak az irányok és a részek. A „zárógomb” a bot teteje, a markolat ahol fogod a botot. 

A pálca anyaga

Ahogy említettem, a pálca hagyományosan fából készül, noha felmerülnek oly pálcák is, melyek kristályból/kristályokkal vagy fémekkel készülnek. A legnépszerűbb fém a réz, melyet gyakran drót formájában használnak a pálcán. Az ezüst is kiváló alapanyaga lehet, noha drágább. Előfordulnak vaspálcák is, ám ez már nem annyira ajánlott, hisz csak megzavarja a varázslatot és rossz hatással van a mágikus lényekre. Inkább csak akkor érdemes használni, ha pont utóbbit szeretné valaki elérni. Agyagból is készülnek pálcák, ebben az esetben könnyebb implementálni a köveket és ásványokat. Érdemes természetes agyagot szerezni ilyenkor, de nem nagy probléma a művi sem.

A csont vagy agancs pálcák viszonylag könnyen faraghatóak. Ez az anyag magában hordozza állatának esszenciáját is. Ahogy minden más pálcánál, az állatbirodalomból vett tárgyak, részek, ahogy az ásványok is vagy éppen maga a fa, hozzáadják mágikus tulajdonságaikat.

Egy általános célú fában nem érdemes túl sok alapanyagot keverni, noha a szimbólumok mennyiségét te döntöd el. Csak az számít, hogy neked működik.

A legfontosabb alapanyag tehát a fa, amiből készül. A legjobb fa, amiből készülhet pálca az, melyet te is ismersz és gyakori „ismerőse” vagy. A fától engedélyt kell kérned, hogy ágát használhasd, de földön talált ágat is, mint ajándékot, felhasználhatod erre a célra.

Általános használatra bármelyik fa megfelel, de néhány fa jobban megfelel egy kifejezett célra.

Fák és növények

Akácfa

Kulcsszó: Irányítás

Istár, Ozirisz, Rá, Asztarté, Diana fája. A legjobb pálca az egyiptomi mágiához. A víz és erő varázslatok fája.

Füge

Kulcsszó: Védelem

A füge rendkívül jó védelemre, még kezdők is bátorsággal használhatják. Emellett szerelmi és utazás varázslatok, termékenység, fogantatás is az erősségeihez tartozik. A láthatatlanság, eltűnés és elrejtés varázslatoknál is használható.

Égerfa

Kulcsszó: megőrzés

Puha és könnyen faragható, híres a hídépítészetben, mert nem rohad el, ha hosszabb ideig is vízben áll. Az égerfa a világok közti kapcsolatot segíti. Nedve, ha levegő éri, vörössé változik akár a vér. Emiatt a néphitben némi negatív tulajdonság is övezi, mint veszélyes fa. Az égerfa szent a bárdok és zenészek számára, kiváló alapanyaga a sípoknak. A vízmágiában kiválóan alkalmazható, de a jóslásokban, álommunkában is rendkívüli. A megőrzés, elrejtés, átkelés, érzelmi hidak és spirituális hidak fája. Zenei és elbájoló varázslatokban is használható.

Kőrisfa

Kulcsszó: Utazás

Erős és tartós fa. Az északi mítoszok a fát egyenesen a világfával, Yggraszillal kötik össze. A kőrisfa a világok közti utazásra, védelemre, a tudás utáni kutatásra használatos. Ezenkívül a képességeink, tehetségünk fejlesztésében, mágikus kutak, barlangok mágiájában és időjárás varázslatokban alkalmazhatjuk.

Narancsfa

Kulcsszó: Szerelem

Aphrodité és Erósz fája. Egyik legjobb pálca szerelemre és bőségre.

Barackfa

Vénusz és Momotaro (japán hős, aki egy barackból „született”) fája. Nagyon jó szerelemre, elűzésre (nem démonok vagy kísértetek, inkább szellemi terhek, hordalékok).

Alma

Kulcsszú: Ének

A túlvilági kapuk nyitásához, utazó varázslatokhoz, megtévesztéshez vagy annak leleplezéséhez, szerelemre, harmóniára és szépségre, begyűjtésre, bőségre, megmentésre és megújulásra, a sötétség legyőzésére, erők elnyelésére használhatjuk. Az alma ihletet ad, segít a bájolásban. Elhozza a Túlvilágot a földre.

Édesgyökér

Kulcsszó: Tisztítás

Az édesgyökeret gyakorta alkalmazzák a gyomor és az emésztőrendszer megnyugtatására, ám a túlzott fogyasztása izomrenyheséget és magas vérnyomást idézhet elő. Mágikus tekintetben kiváló a tisztító és áldozati rítusokon, főleg ahol a dohány is megjelenik. Segít a rossz szokások esetén is és megerősíti a szellemet.

Nyírfa

Kulcsszó: Kezdet

A kelta oghamban a nyírfa a kezdetek fája, a fiatalság és tavasz hozója. A nyírfa nagyszerű a megtisztításban és fegyelmezésben. Ez a pálca az újdonságok hozója, friss kezdet, elbájolás, kreativitás, létrehozás, születés, megújulás és újjászületés, megtisztulás, fegyelmezés és szolgálat fája.

Olajfa

Kulcsszó: Halhatatlanság

Zeusz, Héraklész, Hórusz, Rá, Apolló, Athéné, Amateraszu, Minerva fája. Segít valaminek a megőrzésében, az élet meghosszabbításában és megújításában. Ez értendő tárgyak és más élőlényekre is.

Bükkfa

Kulcsszó: Tanulás

A Nap fája. A Nap a forrása minden életnek és szépségnek ezen a földön. Az Én szimbóluma, az emberi psziché mély középpontja. Jacqueline Memory Patterson írja könyvében, hogy a bükkfa „az erdők anyja”, tápláló kvalitása miatt. Termését emberek és állatok is egyaránt hasznosítják. A bükk könnyen faragható, aranyszínű fája hasznos a kreativitás, tanulás és információ felkutatásában használatos varázslatokban.

Cseresznye

Kulcsszó: Vágy

A fa színe vörös, ami idővel sötétebbé válik. A vadászat, a védelem cselekvés, a teljesítmény, a magabiztosság (a problémák és kritikák ellenére) fája. A cseresznyefa pálcák kiválóak az idézésekre, szent tüzek megáldására, kutatás és vadászat varázslatokra, konfliktusok, háború, versengés varázslatokra, az állatokkal való munkára, csoportok egyesítésében, a mágikus akarat megerősítésére. Nagyon erős gyógyító fa, mind a testi, mind a lelki gondok esetén.

Meggy

Kulcsszó: Termékenység

A fája világosabb, kiváló alapanyag. Közeli rokona a cseresznyének, így mágikus tulajdonságai hasonlóak.

Bodzafa

Kulcsszó: Megújulás

A Hyldemoer, vagy „Bodza anya” a szellem, amely bodzafában lakik, s annak védelmezője skandináv mitológiában. A fa kivágása előtt meg kell kérdezni Bodza anyát, különben balszerencsés lesz a favágó. Egyes észak-amerikai törzseknél úgy hiszik, hogy a bodza az emberiség anyja. A bodza híres „boszorkányfa”, vagyis olyan fa, amivé a boszorkányok változnak. A fa csatorna a tündérbirodalomba. A bodzafát boszorkányok seprűnyeléhez használják. A fa bele miatt kiváló a kristályból készült hegyek beillesztéséhez vagy kivájva a mag létrehozásához. A bodzafa jó a gyógyításhoz és védelemhez, illetve munkához az anyaistennőkkel.

Körte

Kulcsszó: Vágy

A kínai mitológiában a halhatatlanság szimbóluma. Aphrodité, Héra és Pomona szent fája. A körte a szerelem és a vágy szimbóluma, pálcaként kiválóan működik. Ha körte pálcád van érdemes gyakran használni.

Szilfa

Kulcsszó: Feltartóztatni

A temetődombok és tündérkapuk fája. Erezete és mintázata miatt csodaszép pálca alapanyag. A földmágiában használatos pálca, de alkalmazható gyógyítás, termékenység, kertészet, újjászületés, sors, bölcsesség, élet vagy életszakaszok változásában, átalakulásban és kitartást érintő varázslatokban.

Galagonya

Kulcsszó: Őrzés

A galagonya az Artúr legendák egyik fája, a másvilágok kapuja. A vadon megtestesülése. A védelem fája, egyes források szerint képes érzékelni a mágia jelenlétét, mivel ez a fa az, amin átjár a mágikus erő. Emiatt is kiváló átkok ellen, illetve bármely más varázslat pontosságának irányításához. Nagyon jó a védelem, erő, irányító és hárító varázslatokban, érzékelés, elrejtés és időjárás mágiában.

Csörgőfa

Kulcsszó: Felfedezés

Kiváló pálca a kutató és felfedező varázslatokban. Ha utazásra készülsz, de nem tudod még hova, a pálca egy térképpel segíthet kiválasztani a célt. Ugyanígy segít, ha elakadsz az életben és nem tudod, hogyan tovább. A pálca hasznos a kifejezetten erre írt varázslatokban.

Mahagóni

Kulcsszó: Gyógyítás

Erős fa, legtöbbször bútorokhoz használják. Termékenység, gyógyítás, boldogság, egészség, utazás és siker varázslatokban alkalmazható leginkább.

Eperfa

Kulcsszó: Kapcsolat

Szerelem, kapcsolatok, házasság és konfliktusok esetén használható a pálca. Problémamegoldó, ám ezt gyengéden teszi.

Mogyoró

Kulcsszó: Megértés

A mogyorófa erezete sűrű és fehér, a részletes faragást szépen bírja. Használatos bölcsesség, inspiráció, szépség, szeretet, csillagokkal kapcsolatos varázslatokban, továbbá idézésekben, vonzalom és kreativitás mágiájában. Könnyedebb és ünnepibb módon fog hozzá a tündérekkel kapcsolatos varázslatokhoz, mint a galagonya vagy a kökény.

Lilaakác

Kulcsszó: Tanulás

Fája puha, így óvatosabban kell kezelni, mint ahogy megszoktad. Elég könnyen törik. A tisztánlátás, tanulás, pozitív energia varázslatok és rítusoknál használható, illetve az ezzel felépített varázskör elég jól tartja az energiákat.

Pekándió

Kulcsszó: Lehetőség

Merkúr és Priaposz fája. Erőteljes pálca. Fáját nehézkes használni, de igazán szép. Sokáig tart a száradása, türelem kell a készítéshez. Mágikus formában a pekándió a pénz és karrier témákban sikeres.

Magyal

Kulcsszó: Áthatolás

Kapcsolatban áll a téllel és az alvilággal, igazán erős fa. A magyal pálcák erőteljesek a védelmező varázslatokban, a gonosz szellemek elleni harcban, dühös elementálok és a villámlás ellen. Nagyon jó a félelem elűzésében, bátorság fakasztásában, álommunkákban, régi szabályok és rendszerek elvetésében, emellett a sikerben általában. A magyal fája finom erezetű, fehér, kemény és sima tapintású.

Szentjánoskenyérfa

Kulcsszó: Védelem

Hekaté, Cerridwen, a Morrigan és Amaethon fája. Kemény fa. Nagyon jó védelem és erő varázslatokban, illetve megkötésben és bájolásban.

Hársfa

Kulcsszó: Vonzás

A szeretet fája. A fa telített a szerelmi vonzalom, rajongás, zenei harmónia és mindenféle vonzalom (akár gravitáció is) erejével. Fája igen szálas, rostjait az indiánok erős kötelekhez használták. A hársfa használható a szerelem/szeretet isteneivel, olyan szerelemmel, ami kitart, nem csak tovaszáll. Védelmez a gyűlölet és harag ellen. A pálca használható a teremtés és transzmutációs varázslatokban, segít rávilágítani valamire, szerelem, vonzalom, de akár megkötésekben is hasznos. Az engedelmesség, a sebek védelme, a szépség elbájolásaiban, békében és egyéb bájolásokban is praktikus. Nem jó az átkokra vagy olyan varázslatokhoz, amely kettéválaszt valamit (pl. kapcsolatot) vagy elválaszt valamit.

Szömörce

Kulcsszó: Átok

Elég nehéz beszerezni illetve biztonságosan pálcát készíteni belőle. Nedve fájdalmas viszketést okoz. Ezt a pálcát átok és sötét mágia esetén lehet használni. Rendkívül erős ebben.

Babér

Kulcsszó: Védelem

Apollón, Erósz és Ceres fája. Többnyire a leveleit ismerjük, fáját nem sokan ismernék fel. Pálcát faragni belőle hálás feladat, illatát napokig érezhetjük. Rendkívül kiváló a sötét mágia ellen és a szömörce pálca varázslatai ellen. Segít azonosítani a támadót, ha leveleit égeted és pálcáját használod. Az otthon varázslataihoz jó választás. Pálcáját a közösségi pontra irányítod, s energiádat összpontosítva megtisztítod a területet. A bájitaloknál keverőpálcaként használva felerősíti a bájital hatékonyságát.

Datolya Kulcsszó: Zene Hermaphrodité és Vénusz fája. Sokszor használták kérgét és nedvét gyógyításra, mint száj és torokgyógyítására. A mágiában a datolya nagyon jó olyan varázslatoknál, amihez valamilyen formában zenét használsz. Ez akár egy dobot alkalmazó rítusnál is érthető. Nagyon jó vízvarázslatoknál és bajok megelőzésében. Ostorfa Kulcsszó: Gyógyítás Fája puhább, nem is használják építkezéshez. Legjobb a kreativitás, menstruáció és torkot érintő gyógyító varázslatokhoz. Babérmeggy Kulcsszó: Megismerés A kreativitás és jóslás pálcája. Apolló, Ceres és Baldur fája. Nem összetévesztendő a már említett babérral, melyet fűszerként használunk. Az éteren át segít az ötletek születésében és adja meg a válaszokat a jóslás rítusa alatt. Magnólia Kulcsszó: Örökség A fa könnyen faragható. Érdemes olyan varázslatoknál használni, mely az őseinket hívjuk. A földmágiában nagyon jó pálca. Varázsdió Kulcsszó: Enyhülés

Szekhmet fája. A fizikai fájdalmak enyhítésére használható pálcaként. Ha aggódsz a szömörce pálcád miatt, hogy negatív energiát sugároz, ezt a pálcát mellé teheted, hogy semlegesítsed. A szülés utáni gyógyító varázslatokban érdemes használni.

Ciprus

Kulcsszó: Víz

Nagyon erős a vízmágiában, de az időjárás vizet érintő aspektusaiban is. Óvatosan kell bánni vele, könnyen túl erőssé válik vele az elért cél. Nagyon jó védelmi varázslatokban is, ahol a vizet hívod barikádként magad köré. Kiválóan alkalmazható a Santería varázslataiban is. Ha el akarod magad rejteni egy lény elől, érdemes ezt a pálcát használni. „Elrejti a szagodat’, nehezen fog rád találni.

Juhar

Kulcsszó: Változás

A halál és újjászületés fája, de egy örömtelibb aspektusában. A juharfa gyönyörű és erős, ám keményfa. Kiváló a faragásra. A juharfák kiválóak az irányító, kereső, megkötő varázslatokra, ahogy az átalakulásra, teremtésre, megújítás, újjászületés, költészet, szépség, begyűjtés, gyógyítás és bőség témáiban is. Mabon ünnepéhez is közel áll színei és energiái miatt.

Jegenyefenyő

Kulcsszó: Biztonság

Diana, Ízisz, Artemisz, Pán, Ozirisz, Bacchus fája. Könnyű vele dolgozni, amint pálcává alakítod, bár fája nem oly tökéletes. Érdemes lelakkozni. Nehézségek biztonságos megoldásához, biztonságos utazáshoz és nyugalomhoz használható.

Tölgy

Kulcsszó: Nyitás

A legerősebb és legszentebb a druida fák közül. A tölgy képviseli a hősöket, kik messzire vándoroltak, hogy nagy tetteket hajtsanak végre. Fája egyik legerősebb alapanyag az építkezésre, de tüzelésre is, termése pedig állatainknak tápláléka. Leghosszabb életű fa, megtestesíti a bölcsességet és az erőt. Pálcáját használhatjuk olyan varázslatokban, melyet időt igényelnek, illetve annak tartósságát is növelhetjük. Természetes ágai gyakran görbék és göcsörtösek, kérge vastag és kemény. Erezete szívós, így nehéz faragni. A tölgy kemény és nehéz fa, olyan pálca, mely vezetésre és bölcs uralkodásra szolgál, személyes függetlenségre, erőre és védelemre, ajtók lezárására és kinyitásra, kitartásra, türelemre, megfontoltságra, termékenységre és bőségre.

Berkenye

Kulcsszó: Gyorsítás

Pálcája kiváló elűzésre és védelemre. Megvéd attól, hogy a tündérbirodalomba kerüljünk akaratunk ellenére. Nagyon jó a rossz szellemek elűzésében, de béke hozója is. A finom erezetét könnyű faragni. A rendteremtés, növekedés, rituálék, termékenység, védelem, újjászületés, női függetlenség, költészet, fémmunka, kőfaragás, fonás és szövés, geomancia fája, emellett a ley-vonalaknál is segítségünkre van.

Hemlokfenyő (Tsuga)

Kulcsszó: Gyógyítás

Puha fa, de idősebb fák már keményebbek a faragáshoz. Száradás után igen kemény marad. Hekaté, Dian Cecht és Alaunus fája. Erős tisztító és gyógyító pálca készíthető belőle. Igen pozitív energiájú, erős és határozott.

Diófa

Kulcsszó: Rávilágítás

A szelek és villámlás istenek fája. Segít megismerni magunkat, segít a növekedésben, elméhez és érzelmekhez kapcsolódó varázslatokban. Színe a sötéttől a világosig változik, könnyű faragni. Szél és időjárás varázslatokban a legjobb, illetve termékenységben, viharok létrehozásában. Asztrálutazás és inspiráció pálcája is.

Hikorifa

Kulcsszó: Erő

Séfek kedvenc füstölő fája, de kérgét a juharfaszirup édesítéséhez is használják. A fizikai vagy lelki erő rítusaiban és varázslataiban használatos. Könnyen tárolja a mágikus energiát. Háziállatok és háztáji állatok gyógyításában is használható. Halál vagy átkelő varázslatoknál is érdemes alkalmazni, segít a kísértetnek békében átkelni a Túlvilágba, de annak is segít, aki nem tud túllépni egy haláleseten.

Bambusz

Kulcsszó: Szerencse

Bár nem egészen „hagyományos” fa, Thoth és Izanami fája. Érdemes használni a bátorság, szerencse, siker és ravaszság témáiban. Balszerencsét és zavart is lehet okozni vele.

Fűzfa

Kulcsszó: Fonás

A Hold fája, Holdistenek és istennők szent fája. A vízzel való kapcsolata miatt kiváló a látó és jós tevékenységekben. Használható még a temetési rítusokban, esőhozásban, szerelemi varázslatokban, szülés könnyítésében, termékenységben, gyógyításban, bűvölések és bájolások esetén. Rugalmas fája hamar gyógyul, kérge fájdalomcsillapító (szalicilsav). Változást hoz, kapcsolatokban és segít a nőknek a változó korban. Tökéletes pálca a holdvarázslatokhoz és titok, elrejtés varázslataiban. Pálcáját, mint keverőpálca is használják a bájitalok főzésénél. A fűzfa összefonja a valóság különböző szálai, hogy létrehozza a varázslatot.

Tiszafa

Kulcsszó: Emlékezet

Arawn és Morrigan szent fája. A világok közötti utazáshoz használható, ám kapcsolatot hoz létre elődeinkhez is. A tiszafa mérgező bogyói kapcsolatban állnak a halállal és sámánutazásokkal is. A pálcája különlegesen alkalmas az átváltoztató varázslatokra, de hasznos még a rávilágítás, asztrálutazás, jós tevékenységek, nekromancia, segítő szellemek, vezetők és elődök megidézése, tudás, választékosság és meggyőzés témaköreiben. Természetesen a fa szintúgy kiváló a halál és gyász varázslatainál is, emiatt Samhainhez is kapcsolódik.

Szikomorfa (Fáradt fügefa)

Kulcsszó: Jóslás

Puha fa, elég könnyű megmunkálni. A pálca segít áttörni az éteren és a jövőt, múltat kutató rítusokban.

Gyertyánfa

Kulcsszó: Bőség

Főként szerszámok nyeleként használják és vágódeszkaként. Erős és kemény fa. Sucellus és Arduinna fája. Nagyon jól alkalmazható olyan varázslatoknál, ahol bájitalokat vagy ételeket bájolsz el. Bár különösen hangozhat, mint fakanál is működhet varázspálcaként. Növények esetén és terméseknél is segít a növekedésben, megáldhatod az eszközeidet vele, melyeket a kertészkedés során használsz.

Ásványok

Achát Védelem, győzelem, szerelem vonzása, termékenység, rossz szellemek előzése, kellemes álmok hozása tartozik hozzá. Fa achát Harmóniába hozza az energiákat és segít a döntésekben, egyensúlyba hozza a valószínűséget. Moha achát Választékosság és meggyőzés, termékenység, vonzás, halhatatlanság, gyógyítás, meditáció, jóslás, asztrálutazás és a szellemi vezetőkkel való kommunikáció köve. Borostyán Nem teljesen ásvány, hisz megkövesedett gyanta. Segít a vonzalomban, érzékiségben, szerelmi varázslatokban, időutazásban, múlt felidézésében, napmágiában, kreatív és létrehozó erőknél. Ametiszt Megvéd, hogy ne veszítsük el önuralmunkat, segít a harmadik szemünknél, tisztánlátásban, előrelátásban, átlátni az illúziókon. Gyógyít és segít a mentális problémáknál.

Aventurin

Segít a függetlenségben, pozitív hozzáállásban, egészségben. Egyensúlyt hoz és nyugalmat. Segít a kreativitásban, írásban, művészetben és zenében. Vonzza a bőséget, szerelmet, váratlan utazásokat és lehetőségeket.

Vérkő

Segít a megtévesztés ellen, egészségben, bőséget teremt és megerősíti az önbizalmat. Meghosszabbítja az életet, hírnevet ad, segít a láthatatlanságban, akadályok eltörlésében, szellemek irányításában és bírósági ügyekben.

Karneol

Megvéd a gonosz ellen és teljesíti a vágyakat. Felgyorsítja a manifesztációkat, megújítja és egyensúlyba hozza a fizikai és spirituális testet. Felerősíti a koncentrációt, sikert hoz.

Citrin

Védelem a mérgezés, gonosz gondolatok, túlzott engedékenység, betegségek, hirtelen balszerencse ellen.

Fluorit

Leföldeli a felesleges energiákat, segít az éteri érzékelésben. Erőteljes gyógyító ásvány.

Hematit

Döntések a mi javunkra, védelem és a hatóságok előtt jó színben feltűnni. Energiával tölti fel az éteri testet, optimizmust ad, akaratot és bátorságot.

Jáde

Jósálmokhoz, megerősíti a szívet, vesét és az immunrendszert, növeli a termékenységet, megtisztítja az éteri testet, harmóniába hozza az érzelmeket, elűzi a negatív dolgokat, bátorságot és bölcsességet ad.

Jáspis

Esőhozó és gyógyít. Stabilizálja az energiákat, megvéd a negatív energiák ellen. Elűzi a rossz szellemeket, hallucinációt és rémálmokat. Általában véve földelő ásvány.

Lazurit (Lápisz Lazuli)

Ízisz szent köve. Eltünteti a fájdalmas emlékeket az asztráltestből. A jó szerencse köve, segít feloldani a feszültséget és idegességet. Segíti az asztrális érzékeket.

Malachit

Vénusz, Minerva és Cerridwen szent köve. Segít megérteni állatokat, védelmet és megújulást hoz a testnek és az elmének. Elűzi a gonosz szellemeket, segít az elfogadásban és rugalmasságban, helyet ad a kommunikációnak, stabilizálja az energiákat.

Holdkő

Gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, főként az asztráltest esetén. Aradia, Diana, Luna, Szeléné, Arianrhod szent köve. A telihold energiájával rendelkezik.

Kvarc

Általánosságban véve a legjobb erősítő ásvány és legelterjedtebb pálcahegy. Kapcsolatba hoz az asztrálvilágokkal, kiváló meditációra, a szellemi vezetőkkel való kommunikációra, telepátiára, tisztánlátásra és vizualizációra.

Rózsakvarc

Segít az érzelmekben, az együttérzésben, enyhíti a stresszt és az idegességet. A szellem és a vér egyesülése, legjobb ásvány a szerelmi varázslatokra, de pozitív varázslatokra is, hisz mindegyikben ott lapul némi szeretet.

Füstkvarc

Gyógyító és védő ásvány, megnyitja az érzékeidet a világokra és vonzza a jó szellemeket. Segít minden varázslatban, ami az anyákat és gyermekeiket, az otthont, családot, érzelmeket, hangulatot és érzéseket érinti.

Rutilkvarc

Tiszta kvarc melyben finom arany, titánium, azbeszt fonalak futnak át. Vénusz vagy Thétisz hajnak is nevezi a fonalakat. Erősíti az életenergiát, segít a tisztánlátásban, átalakítja a romboló energiákat, segít önmagunk megismerésében és növeli a mágia sikerességét.

Turmalinkvarc

Kiegyenlíti a szélsőségeket, erőteljes földelő és védelmező kő. Elnyeli a romboló energiákat, főleg a gyász és traumatikus érzelmeket. Nagyon jó választás egy gyászpálcának vagy valaki megtisztítására.

Szerpentin

A szerpentin másodlagos ásvány, az olivin, illetőleg olivinben gazdag kőzetek mállási terméke. Mintája miatt gyakran nevezik „kígyókőnek” is. Segít a tudás megszerzésében, megfontoltságban és önmérsékletben. Pálcaként utazás, védelem és bölcsesség varázslatokhoz ajánlott.

Tigrisszem

Erőteljes védelmező kő, segít a bátorság felélesztésében. Egyensúlyba hozza az érzelmeket, megtisztít a félelmektől és szorongástól. Megerősíti az akaratot és földel.

Türkiz

Vénusz, Hathor, Boann és Brighid szent köve. Időjárásban, növekedésben, vonzalomban, elutasításban, szeretetben és bőségben segít.

Pálcamag

A fa pálcához erősített részek, ásványokon kívül megteheted azt is, hogy valamit a „magjába” zárj. Akár fizikailag, akár éteri formában. Érdemes olyan fát választani ilyen célra, melynek eleve puha bele van, és nem kell sokat fúrni hozzá. Kettévágni egyáltalán nem ajánlott. A végét lezárhatod gyantával, egy odaragasztott kővel (mint az említett gomb), enyvvel, s ha végkép nincs más ötleted, akkor némi forró ragasztóval. A magba bármit beletehetsz, amit a pálcád célja kíván. Az ásványokat porított vagy apróbb szemcsés formában, növényeket őrölve vagy szintén porítva, s minden mást a mag vájatának megfelelő méretében kell összeraknod. Ha magadból tennél bele egy kis darabot, például a hajad, az erőteljesen hozzád köti a pálcát, de ebben az esetben soha ne engedd másnak használni. A mag kivájása helyett akár el is bájolhatod a magot. Ez azért is jobb, mert például nem tudsz főnix tollat vagy unikornis szőrt beletenni, mivel ezek éteri lények. Egy ilyen pálcát sokkal nehezebb készíteni, mert az asztrálsíkra kell elvándorolnod, hogy megszerezd az éteri hozzávalót. Természetesen olyan hozzávalóra ne vágyj, melyhez meg kell ölnöd a lényt. A Harry Potter sugallta „sárkányszívizom” nem elfogadható hozzávaló a mágikus világban. Sárkányok esetében inkább a pikkelyeket keresd, gyakorta levetik. A pikkelyek könnyen törnek, de darabjait is felhasználhatod. A hippokamposz pikkelyeit még nehezebb beszerezni, ám szerencsére sörénnyel is rendelkeznek, azt könnyebb megtalálni az asztrálpartokon. Ha keresnéd, kinézetre hasonló a hínárhoz.

Az asztrálutazásaid során nehéz lesz felkeresned egyes lényeket, sokszor rejtőzködve élnek, még nehezebb elvetett részeiket megtalálni. De szerencsére nem kell maroknyi, elég csupán egy kis darab.

Forrás: Susan Tooker

Ha meg is találtad, el kell hoznod, s az asztrálsík ezen részét a pálcád asztráltestébe helyezni. Ne vedd könnyedén ezt a folyamatot, óvatosan kell bánni az összetevővel, mert akár el is veszhet vagy a te asztráltestedhez kapcsolódik.

Az asztrálsíkon a földi állatokhoz hasonló állatok is léteznek, ám éteri szellem formában. Természetesen némi különbség is elmondható, például a földi baglyok nem feltétlenül túl okosak, csak annak látszanak. De egy bagolyszellem nagyon bölcs és rendkívül mágikus. A farkasszellemek, ahogy a legtöbb ilyen állat, vadak és ezt nem szabad elfelejtened. Fészkükhöz, barlangjukhoz, élőhelyükhöz közel kell kerülnöd, hogy összetevőt találj.

Csak azért, mert „menő” egy állat, ne keresd fel az asztrálsíkon. Az állatszellemektől elég nehéz csakúgy elvenni az összetevőt, hacsak nincs valami kötődésed hozzájuk (pl. totem).

Egy másik opció az agancsok és szarvak használata. Az agancs vagy szarv végét levágva a pálca végére erősítheted hegyként. A szarvas a lelkek kísérője, vezetője, egy pszichopomposz. Segít a Túlvilág elérésében. Az agancshegyet vastagon megkenve gyantával vagy ragasztóval, majd bőrszalaggal áttekerve kiválóan tartja a helyét.

A pálca készítése

Elsőként mindenképpen az eszközeidet kell beszerezned, mint például a fűrészt, esetleg metszőollót, vésőket, reszelőt, csiszolópapírt.

A begyűjtése igen egyszerű. A lehullott faághoz nem kell különösebb rítus, noha nem árt megköszönni a fának, erdőnek az ajándékot. Ha egy fától szeretnél egy ágat, előtte beleegyezését kell kérned. Válaszolni nyilván nem fog, ám gondolataidban, érzéseidben érezni fogod pozitív vagy negatív megnyilvánulásait.

Mindenképpen meg kell említeni, hogy a fát érdemes előtte többször meglátogatni, megismerni, elnyerni bizalmát, ápolni, ajándékot vinni neki. Miután megkaptad az ágat tőle, akkor sem szabad elfeledkezni róla és időnként visszatérni hozzá. A kapcsolata az ággal megmaradhat és erősíthetik egymást.

Ha megkaptad az engedélyt, az ágért cserébe valami ajándékot adj. Valami, ami fontos neked, vagy számára jótékony.

Az ágaknál többségében le szokták szedni a kérget, ám néhánynál, mint a tölgy, a kőris vagy a nyírfa, a kéreg csodaszép és jellegzetes karaktert ad a pálcának. Részben vagy teljesen érdemes megőrizni, ha szeretnéd.

A kéreg alatt a belső réteg a floém. Ez az a része a növénynek, mely a tápanyagot szállítja a gyökerektől a lombokig. Amikor kirakod száradni a fát, a floém nedvességének kell elpárolognia.

A többi résztől eltekintve, a pálcakészítőt leginkább a fa szíve, a geszt érdekli. Biológiailag lényegében halott része a fának, Az élő fa növekedése során a belül elhelyezkedő évgyűrűk szöveteit fokozatosan kikapcsolja az életműködésből. Ezekbe a szövetekbe tartósító anyagok, lignin, fagumi, csersav, festékanyag, ásványi sók épülnek be, és kizárólag mechanikai, tartó funkciójuk marad meg.

Az a pálcakészítő, aki fenn akarja hagyni a kérget, annak jól kell választania a fát és biztosnak kell lennie, hogy teljesen kiszáradt. Kéreggel együtt ez akár hat hónapot is igénybe vehet. Néhány fánál nagyon fontos a száradási idő, mert kéreg fellazulhat. Sok fa, mint a bükk, a tölgy és a mogyoró elég jól tartja a kérgét száradás után is, de például a berkenye vagy a meggy viszonylag hamar megszabadul tőle.

Zöld ágakról is le lehet szedni a kérget, ám itt a törést kockáztatjuk meg, ami száradása után történik.

A rovarok és lárvák veszélye miatt is érdemes átnézni a fát. Kis lyukak mutathatják jelenlétüket. Ha mindenképpen ilyen ágat szeretnél használni, kezeld alkohollal a fát.

A fáról a magyar Wikipédia ez esetben kiváló információforrást jelent: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fa_%28anyag%29

A lecsiszolás és formálás magától értetődő folyamat, azt hiszem, ezt nem is kell igazán részletezni.

A pálca hosszúsága függjön attól, hogy számodra mennyire kényelmes azt fogni. Általában olyan hosszú, mint az alkarod és tenyered együtt, de vannak kisebb pálcák is, akár tenyér méretűek. Utóbbiak főleg ásványokból készülnek, de a fapálcánál sem kizárt ez a méret.

A botoknál érdemes legalább derékmérettől kezdeni a magasságot és maximum valamivel legyen magasabb, mint te.

Ha megvan az eszközöd hozzá, elkezdheted a vésést/faragást. A szimbólumok, rúnák, írásjelek, stb. mind tőled függenek, te határozod meg, hogy mi lesz a pálca célja, mit képviselnek a díszítőelemek, hogyan mutasson. Ha nem értesz igazán a faragáshoz, akár fel is festheted őket. A színek is meghatározóak lehetnek, de akár kedvenc színeidből is összeállíthatod a pálca sémáját. Ez esetben csupán a te komfortérzetedet segíted.

Érdemes a terveidet papíron kidolgozni mielőtt felvinnéd a pálcára.

A legjobb választás talán a szimbólumokhoz a fa faragása, hisz ilyenkor jobban megőrizheted a természetes színét és textúráját, míg a festésnél némileg nehezebb lesz a dolgod és a festéktől függően a végső felületkezelésnél el is mosódhat.

A pálcamagját (ha olyan fát választottál melynél lehetséges kifaragni, vagy eleve puha béllel rendelkezik) egy vékony fúróval vagy valamilyen ennek megfelelő eszközzel vájhatod ki. A vájatba a célodnak megfelelő ásványt, növényt, hajat, körmöt, állati szőrt, tollat, stb. tehetsz. Mindezt porrá törve, aprítva, mindenképpen úgy megoldva, hogy beleférjen a vájatba. A vájat lezárását enyvvel, viasszal vagy forró ragasztóval is megteheted.

Ha nem elég vastag, vagy nincs lehetőséged pálcamagot létrehoznod, akkor a felületén is készíthetsz egy minimális medret, melybe enyvvel elkeverve vagy lezárva a növényt, porított ásványt illetve említett dolgokat implementálhatod.

Az éteri lényektől/helyekről szerzett tárgyakat fúrás nélkül is „beemelheted” a pálca éteri testébe. Mindezt meditáció/asztrálutazás során teszed. Magad mellett tartod a pálcád, mielőtt elindulsz, s akár éteri formában magaddal is viheted vagy a tested mellett hagyod. Ezeket ugyanúgy megmunkálhatod ahogy más tárggyal tennéd.

Néhány állat ragadozó (pl. sárkányok vagy griffek), így veszélyes is lehet az összetevők begyűjtése az asztrálsíkon. Ám szelídnek tűnő állatok is, mint pl. az egyszarvú is könnyen agresszívvá válik és támad. Idősebb egyszarvúak szinte mindenkire rátámadnak, nőstények főként akkor, ha kicsinyüket védik. Esszenciája a tisztaságnak, ami nem feltétlenül a szexualitás hiányát jelenti, hanem a teljes harmóniát, egyensúlyt, rendet, tökéletes egyesülést, nemes virtust. Gyógyító pálcákhoz is használható az unikornistól származó összetevő, emellett szerelem, hit, remény, igazság, kitartás témákban is.

A főnixek ritkábbak, félénkebbek, ahogy a legtöbb madár az ember közelében. Ám ha magaddal viszed a pálcád, nem szállnak el vagy ijednek meg, mert rögtön megértik mi is az a varázspálca. Nagyon intelligens lények, különleges és igen kellemes élmény velük társalogni. Bátran, de tisztelettel kérd tőlük tollukat.

A főnixek kétneműek, de ritkán tojnak tojást, így nagyon lassan növekedik a számuk. Az asztrálsíkon más lények vadásszák tollukért vagy vérükért, gyakorta ételként szolgálják fel. Halott főnixtoll pedig nem alkalmas pálcamagnak. A főnixmag forrása az akaratnak, vágynak, szenvedélynek és nagy intenzitást ad a pálcának. Rendkívül erős gyógyító pálca készíthető belőle.

A sárkányok igen változóak, de mindegyiket óvatossággal kell kezelni. Gyakoriak az antiszociálisabb egyedek. Bár embert nem esznek, támadni támadnak, ha felpiszkálják őket. Az aranysárkányok általában sokkal kíváncsibbak, őket könnyebb megközelíteni és beszélgetni. Pikkelyeiket általában fészkeik, barlangjaik közelében ugyanúgy megtalálod, nem érdemes közvetlenül a sárkányhoz menni érte.

A hippogriffek ijedősebbek, de emellett agresszívebbek is, ha sarokba vannak szorítva. Gyakorta egészen ragadozószerűek. Mind a tollát, mind a szőrét ugyanúgy használhatjuk, ám túlzott agresszív jellege miatt rosszul is elsülhet összetevőként. A hippogriff toll a tudást, inspirációt, megérzést erősítheti.

A hippokamposz igen intelligens állat, szívesen alakít ki kapcsolatot az emberekkel. Pikkelyeik és szőre használható, méghozzá főleg víz mágiában, vagy érzelmek, gyógyítás, jóslás, erő és nyugalmat érintő varázslatokban.

Ahogy visszatérsz a tárggyal, vizualizáld, ahogy a tárgy a pálca éteri testébe olvad és eggyé válik vele.

A színét természetesen ma már változatos színekben kapható színező, pácoló anyagokkal is megváltoztathatod, de számtalan fafestéket is találni. Akármit is választasz, figyelj a száradási időre és úgy vidd fel egymásra az új anyagokat.

Természetesen akár fémeket, ásványokat, textilt és egyéb anyagokat is használhatsz a külső díszítésre, vagy éppen funkcionáló részként is, mint például a már említett ásványhegyet is. Utóbbi esetén úgy kell kialakítani, hogy jól elbírja annak súlyát, tehát mély furatot vagy megfelelő ragasztást vagy kötést kell alkalmazni. Egyes ásványoknak ugyanúgy medret kell vájnod és enyvvel beilleszteni, mind a botnál, mind a pálcánál, ha külsején szeretnéd tartani azokat.

A pálcakészítésénél tovább figyelhetsz a planetáris órákra, holdfázisra, napszakra és helyre is.

Felszentelés, megtisztítás, használat, feltöltés

A pálcád vagy botod felszentelheted esővízzel, tündérvízzel vagy bármivel, amivel szeretnéd vagy a pálca célját szolgálja. Átemelheted tűzrakás vagy gyertya felett, füstjében megtisztítva vagy felszentelve. A pálcád érdemes – használatának gyakorisága és milyenségétől függően – havonta, három havonta vagy félévente megtisztítani. Ha kifejezetten gyakorta használod negatív energiákkal kapcsolatban, nem árt egy állandó tisztító rítust végrehajtani rajta minden használata után. A tisztítást végezheted füstöléssel, tinktúrákkal vagy szimpla energia tisztítással. Ha pálcád megfelelően van pácolva vagy lakkozva a nedvesség ellen, elásva is megtisztíthatod, noha egy tál száraz homokban is ugyanúgy működik. A homokot használat után öntsd ki. A pálcát tárolhatod szabadon is, oltáradon vagy szentélyeden is. Ha kapcsolatban áll egy isten vagy lénnyel, aminek a szentélyét létrehoztad, mindenképpen ajánlott azon, vagy legalább környezetében tárolni. A sötét mágiában használt pálcákat vörös vagy fekete textilbe tekerve varázsdió pálca vagy szimpla fa mellett, hogy semlegesítsd a kiáradó negatív energiákat. A szimpla pálcákat is hasonlóan elrejtheted textilben, semlegesítve illetve védve azt. Felszenteléskor érdemes megadni a pálca célját, csúnya szóval „programozni”. Ezt megteheted vizualizációval és energiáid irányításával. Vizualizáld fő célját és finomítsd a képet feladataival, amint töltöd a pálcád, irányítod belé az energiád. A vizualizációt az időszakos feltöltésnél is ugyanúgy megteheted, így nem veszti el az „élét”. A fém vagy ásvány pálcákat természetesen anyaguknak megfelelően tisztítsd és ápold. Ahogy a fát is érdemes olajokkal kezelni időnként, ezeket is védeni kell. Használatukat talán mindenki ismeri, hogyan kell fogni, hogyan kell tartani. A varázslatok és rítusok alkalmával a pálcádon/botodon keresztül irányítod a célod, energiád és akaratod. Vizualizáld, ahogy az energiafolyam átjárja a pálcád és irányítsd a célt (kör felhúzásánál körbejárva és a földre mutatva vele; varázslat esetén számtalan eset létezik, égre mutatva, elengedni a célod és a varázslatot, hogy megkezdje működését, a varázstárgyra mutatva, stb.). 

Pálcavásárlás

Azzal sincs gond, ha nem magad készíted a pálcád, de meg kell nézned annak forrását. Gyakorta találsz olyan boltot, ahol személytelen, futószalagról eredő pálcákat árulnak. Egyformák, nincs személyiségük, energiájuk. Ha pénzt adsz ki, olyan pálcakészítőt válassz, aki valóban dolgozik is és törődik is a munkájával.

Kiválasztásánál figyeld meg, hogy melyiket érzed komfortosabbnak magad számára. Milyen a fogása, milyen érzés, milyen az energiája, zavar-e vagy rosszul érzed-e magad tőle. Ha egy specifikus célra akarod használni, próbálj meg kommunikálni a pálcával, hogy mennyire kapcsolódik ahhoz a célhoz, mennyire passzol a varázslathoz. Vizualizáld a célt és érezd, ahogy a pálca reagál rá. Pozitív vagy negatív érzés?

Sajnos Magyarországon nem találni túl sok pálcakészítőt, de faragóművészeket igen. Őket is meg lehet kérni (természetesen megfizetve), hogy készítsék el a neked megfelelő pálcát és dekorálják a kijelölt jelekkel, szimbólumokkal, stb.

Minden megvásárolt pálcát tisztíts meg és szentelj fel. Ezután jöhet csak a cél megadása és feltöltés.

A pálcák és botok feltöltése, megtisztítása nem tér el különösebben, kizárólag a méretük miatt kezeled másképpen.

Azt hiszem mindent összefoglaltam, amit a pálcákról tudni kell. Ám, ha kérdésed akad vagy szeretnéd, hogy jobban elmagyarázzak esetleg kiegészítsem a cikket, bátran írj a Kapcsolat menüpont alatt található emailcímre.Források:Alferian Gwydion MacLir - Wandlore. Llewellyn Publications, 2012.Gypsey Elaine Teague - The Witch’s Guide to Wands. Weiser Books, 2015.Alferian Gwydion MacLir - The Witchs Wand. Llewellyn Publications, 2015.The Metropolitan Museum of Art - http://www.metmuseum.orgDudichné Dr. Vendl Mária és Dr. Koch Sándor - A drágakövek. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1935.https://en.wikipedia.org/wiki/NingishzidaBBC History - http://www.bbc.co.uk/history