Alakváltás mágiája

Az alakváltás igen nagy fokú figyelmet igényel. Különleges odafigyelést, mert az ember nem csak az alakját veszi át az állatnak, hanem a jellemét is. Ha valóban gyakorolni szeretnéd ezt a fajta mágiát, gondold végig a veszélyeit. A mágia mindig kétélű penge. Fejleszt is az alakváltás, új nézőpontot mutat meg, de ott vannak a mélyebb ösztönök is, amiket az átalakulással felélesztünk. A természet hívó szava ott már nem csak suttogás. 

A történelem

A történelem folyamán ezer és egy mítosz, legenda keringett az alakváltókról. Nemcsak farkas, hanem róka, macska, nyúl, holló, varjú, bagoly, kutya és még számos állat kapott helyet a palettán. A boszorkányégetések során számos vallomás született az ilyen alakváltásokról. Természetesen egyértelmű, hogy rendkívül nagy részük a kínzásoknak köszönhetően csak kitaláció, ám van egy-két hasznos feljegyzés is. A boszorkánykenőcs, mint "hasznos" tudatmódosító segítségével könnyebben asztrálsíkra léphettek a boszorkányok. Vallomásokból kiderül, hogy így nyúllá, macskává, madárrá, s a többi, valamilyen állattá változtak. A boszorkánykenőcs legfontosabb összetevői a beléndek, csattanó maszlag, ebszőlő csucsor, farkasbogyó, nadragulya és sisakvirágfélék (pl. farkasölő sisakvirág, karcsú sisakvirág, méregölő sisakvirág). Ehhez hozzátartozik egy kis zsiradék és kész is a recept. Természetesen senkinek sem ajánlom. A kenőcs legfontosabb méreganyagai az atropin, a hyosciamin és a scopolamin nevezetű tropánvázas alkaloidák. Ezek az alkaloidák a delirantiák családjába tartozó hallucinogén anyagok, melynek fõ jellegzetessége, hogy hatásuk alá került személy valóságként éli át látomásait. Voltak, akik különös boszorkányszombatokat éltek át, s voltak, akik állattá változtak. Különösen az angol, ír és skót folklórban találkozhatunk gyakran a nyúllá változó boszorkány motívumával. Az angliai Canewdonban állítólag még a múlt században is voltak olyan varázslók, akik képesek voltak erre az átalakulásra.

Egy még régebbi példában a skandináv berserk és ulfsark hagyományokban jelent meg az állati forma. Egyesek szerint csak az ösztönöket, a berserk a medvékét, az ulfsark a farkasokét, vették át. Míg megint mások szerint voltak, akik feljebb jutva a tanultakban át is alakultak. Persze csak asztrális szinten. Ők medve illetve farkasbőrt használtak az átváltozáshoz.

A bagollyá változás, pl. Apuleius Az aranyszamár c. regényében bukkan fel:

Valamelyik nap Fotis izgalomtól remegve berohant hozzám, s jelentette, hogy asszonya - minthogy új szerelménél eleddig minden mesterkedése csütörtököt mondott - ma éjjel madárrá fog tollasodni, s így repül el választottjához, ennélfogva tehát óvatosan készüljek elő ennek a nagyszerű jelenetnek a kilesésére. És ahogy az éj beállt, lábujjhegyen, nesztelenül fellopózott velem ama bizonyos emeleti szoba elé, s odasúgta, hogy az ajtóhasadékon át lessem ki, mi történik odabent. Hát Pamphile mindenekelőtt meztelenre vetkőzött, aztán kinyitott egy kis szekrényt, s kivett belőle egy csomó szelencét. Az egyiknek felnyitotta a födelét, kenőcsöt vett ki belőle, tenyerében sokáig dörzsölte, s lába körmétől a feje búbjáig minden porcikáját bekente vele. Közben halkan morgott a lámpája fölé, rezegve megrázta magát, s végigveregette tagjait. Lágyan hullámzó testén most puha pihék bukkannak elő, erős tollak növekednek, orra horgas csőrré keményedik, körmei görbe karmokká kényszerednek. Pamphile fülesbagollyá változik. Most próbát tesz: panaszos huhogással fel-felugrál a földről, végre a levegőbe lendül, s kiterjesztett szárnnyal elrepül.

(Révay József fordítása)

Ott van még a fókaemberek legendája is. Itt is kisejlik az állatbőr lényeges eleme. A fókaemberek olyan emberek voltak, akik át tudtak változni fókává, csak a fókabőrt kellett magukra vetni. Ha vissza akartak változni, akkor csak ledobták a bőrt és újra tökéletes emberek voltak. Pontosabban emberi formát öltöttek. Ha valaki elégette a levetett bőrt, a fókaember meghalt, vagy soha nem tudott visszaváltozni. Ez utóbbi rosszabb a halálnál is persze. Körülbelül olyan, mintha minket valami hasonlóan éltető és hívó dologtól fosztanának meg.

Az ír phukák pedig olyan lények, akik emberalak mellett még különböző állatok formáját tudják felölteni.

Bár némelyik egészen regényes formában, s akár tele van élénk kitalációkkal, mégis láthatjuk, hogy az alakváltásnak régi hagyománya van. Még számos legenda szól, ahogyan egy állathoz kötő bőrt, csontot, stb. felhasználnak, hogy átváltozhassanak.

Mágikus hagyományok

Az alakváltásnak hosszú mágikus tradíciója van. Hosszú is lenne felsorolni az összeset, de íme pár példa.

Abramelin mágus Szent mágiája leír néhány varázsnégyzetet, aminek a segítségével állatalakot lehet ölteni. A könyvnek egyébként rendkívül nagy hatása volt a huszadik század okkultistáira. A könyvet S. L. MacGregor Mathers, a Golden Dawn híres -hírhedt- vezetője találta Párizsban, egy könyvesboltban. Állítása szerint már előtte ismert mágusok is olvasták. A kézirat francia nyelven íródott valamikor a tizennyolcadik században, de valójában egy régebbi, héber nyelvű példány másolata. Az eredeti példányt állítólag 1458-ban írta egy Ábrahám nevű würzburgi zsidó fia, Lamech számára. A benne szereplő betűnégyzeteket csak az a mágus használhatja teljes bizonysággal, aki már végigment a leírt önbeavatás és felszentelés és más módszerek nagyjából féléves procedúráján.

A néprajzkutatók számos beszámolója szerint a sámánok még ma is élnek ezzel a képességgel. Carlos Castaneda kutató "vizsgált" sámánja Don Juan, egy jaki indián. Nem csak Don Juan, hanem Castaneda is átélte az átalakulást a sámán segítségével. Így ír Castaneda a varjúvá válásról: "minden érzés és gondolat kiszállt belőlem. Mégis, tisztánlátásomat semmi nem gyengítette? Don Juannak minden szavát el tudtam ismételni. Követtem utasításait, melyek világosnak, logikusnak és könnyűnek tűntek. Azt mondta, hogy a testem eltűnik, csak a fejem marad meg? mivel ez változik át varjúvá? Éreztem, hogy madárlábaim nőnek, melyek elõször gyengék és rogyadozók voltak. A farok kinőtt a nyakamból, a szárnyak pedig az arccsontomból. A mélyen összehajtott szárnyak fokozatosan bomlottak szét, nehezen, de nem fájdalmasan? A legmegdöbbentőbb hatást a szemem változása okozta! Madárperspektívából láttam!" Ha megnézzük, világosan látjuk azt a vonalat, amit ma más mágusok használnak tanoncaik segítségére az asztrálutazásban. Vezetett utazás.

Otfried Preusslernek a néphagyományok nyomán írta le Krabat a Fekete Malomban c. munkájában Krabat varjúvá változását. Arany János pedig a Vörös Rébék c. verse révén a folklór varjúvá változó boszorkánya ugyancsak fent maradt.

Az alakváltó mágia

Egyesek eleve érzékenyebb erre a mágiaformára. Számos oka lehet, bár az igazat megvallva, az hogy ki melyik állatformáját miért ölti fel, nem lehet ténylegesen meghatározni. Előző életek, totemállatok, eleve vonzalom a természethez, született képesség, bármi beleszólhat. Hogy az áldásokat egyesek miért kapják könnyebben az istenektől? Passz. Céljaikat és okát csak ők maguk tudják. De az egyénnek kell kideríteni az okot és a célt.

Az alakváltás mágiája egy magasabb fokú mágia, mivel a legtöbb ember nem tudja minden árnyalatával feldolgozni az átalakulást, az állat tulajdonságait és jellemét. Vagy megtanuljuk kontrollálni, vagy eleve ezzel a képességgel születve ösztönösen irányítani tudjuk. Persze nem minden ember tudja irányítani, aki ezzel született, sokan nem is tudnak róla. A tanulás praktikus dolog.

Bármilyen állat formáját magunkra ölthetjük, ám vannak olyan állatok, amelyek rögtön a személyiségünkhöz tartoznak és amolyan "zsebből előhúzhatóak". Az én esetemben a totemállatom a róka. Így én a rókaformát érzem természetesnek. Mások is voksolnak totemállatuk alakja mellett, de vannak, akik "mindössze" egyik kedvelt állatuk formáját veszik fel. Az ilyen dolgokat zsigerből érzi az ember.

Az alakváltást több célból tanuljuk meg.

Az első, hogy egy másik faj szemével láthassunk, új nézőpontot ismerjünk meg.

Ez a szórakoztatóbb része. Remek elfoglaltság, s csodálatos tapasztalat.

A második, hogy más világokban olyan feladatokat teljesíthessünk, amelyet emberi alakban nem tudnánk.

Gondoljunk csak Gwion alakjára, aki Cerridwen istennőnk elől menekült és váltott formákat. Belőle lett aztán Taliesin. Nekünk is, ha olyan világot járunk be asztrálisan, ahol el kell bújnunk, vagy rejtőznünk.

A harmadik, hogy meg tudjuk védeni magunkat veszély vagy támadás esetén.

Menekülés vagy önvédelem.

Negyedik, hogy jobban megismerjünk valamit.

Az állatok ösztönösen észlelik az elemi világ növényeinek, lényeinek igazi természetét, és az alakváltás átélésekor közvetíthetik tudatunkba az ismereteket.

Az ötödik, hogy próbára tegyük magunkat és alakváltási képességeinket a többi világba tett utazások idején, amikor egy istenség megpróbál magasabb tudati szintre juttatni minket.

Erre jó példa a fent említett Cerridwen példa. A teszt a legjobb kifejezés erre. Mikor elérünk egy lényt vagy valamelyik istent, próbára tehetnek minket.

Az alakváltásnak több fajtája is van:

-A teljes asztráltest átváltozása, mikor tökéletesen átváltozunk az asztrálsíkon.

-Szellemtest váltásának nevezik azt a közösségünkben, mikor egy erőt adó állat lényege egy bizonyos isten szolgálata vagy képviselete céljából a belsőnkbe lép, hogy megtanítson nekünk valamit, vagy közelebb jussunk az istenihez.

-Az érzékeink is kiegészülhetnek az adott állat különleges képességeivel.

-Van egy technika, amivel az állati énünket kivetíthetjük, hogy állati külsőt öltve megfigyeljen valamit, ami máshol zajlik. Egy idõ után az állatot visszahívjuk a távoli helyről, vagy megvárjuk, míg visszatér, hogy közölje az értesüléseit, tapasztalatait.

-És van az álomban történő alakváltás, ami valamire tanít minket.

Előkészületek

Az alakváltás általában spontán dolog, nem mindig tehetünk róla. Az irányításáról el kell mondanom, hogy gyakorlat teszi a mestert. Ez egy nagyszerű képesség, amit az esetek kilencven százalékában nehezen tanulnak meg az emberek. A kitartás meghozza gyümölcsét. De az irányított alakváltás előtt meg kell tennünk a lehető legtöbb előkészületet

Mágikus társak szerepe:

Jól járunk, ha egy totemállatunk vagy állat alakú szellemi vezetőnk hívjuk segítségül a próbálkozásaink során. Ha totemállatunk nem segíthet, illetve szellemi vezetőnk nem feltétlenül állati formában van, ne essünk kétségbe. Egy mágikus társ, még ha nem is állatformájú még segíthet. A sárkánytársaink, őrzőszellemeink és más társaink dolga csupán annyi, hogy fizikai testünket őrzi. Ám, ha úgy gondoljuk, hogy biztonságban van, mert megtettük a megfelelő lépéseket, hagyjuk magára a fizikai testünk, s kérjük meg, hogy az asztrálutazás során figyeljen és őrizzen minket. Nem szükséges persze az alakváltás mellé kísérő. De ennek ellenére úgy próbálkozzunk, ahogy nekünk jobban tetszik. Fő az óvatosság.

Só és víz:

Ez az általános szenteltvíz keverék nagy segítség lehet. Körben széthintve alkalmazzuk. Egyesek ajánlják a magunkra hintést is.

A víz:

Nagyon fontos megemlítenem, hogy a vizet használhatjuk, mint közvetítő közeget. A víz egyfajta csatorna a világok között. A kelta hitvilágban ismerősek lehetnek azok a mítoszok, mint "a nagy vízen túli túlvilág", vagy "a túlvilág kapuja a tavak alján található". A víz segítségével a birodalmak között könnyebben utazunk, kommunikálunk. Lejjebb le is írom, miként használhatjuk a testtartás résznél.

Étkezés:

Érdemes megemlíteni, mert a kezdőknek nagy segítség lehet, ha erre is figyelnek. Azt szokták mondani, hogy az első asztrálutazásunkat megelőzőleg két héten afféle böjtöt kell tartanunk. A húsokat kerüljük és könnyebb zöldségekkel dús ételeket együnk. Zsíros, nehéz ételeket száműzzük. Ezt, ha már gyakorlott alakváltók vagy utazók leszünk, elhagyhatjuk, de a kezdeteket megkönnyíthetjük. Az utazás vagy alakváltás napján ehetünk szintén, de csak könnyebb ételeket. Az utazáson ne legyünk éhesek, de tele se legyünk. Szomjunkat oltsuk. Egyesek szerint éhezve és szomjazva könnyebb az alakváltás/asztrálutazás, de tapasztalataim szerint a megfelelő harmónia a legjobb. Mellesleg az italunk csak természetes ital legyen: gyümölcslé, ásványvíz, tea. A mesterséges italok jobban megterhelik a szervezetet. A mentateát tudom ajánlani az utazás napján.

Megfelelő hőmérséklet a szobában:

Ne legyen se túl meleg, se túl hideg. A legjobb a nagyjából 18-20°C körüli hőmérséklet.

Ürítés:

A toalettre menjünk el mindenképpen az utazás előtt. Kis dolog, nagy dolog, hajrá.

Testtartás:

Az ágyat hagyjuk ki, ha lehet, mert előfordulhat, hogy elalszunk. Félig fekve, vagy ülőhelyzetben induljunk neki. A fotel megfelelő a célra, de kényelmesen nyújtsuk ki kissé a lábainkat, hogy a vér szabadabban áramolhasson. A fotel azért is jó, mert a fent említett vizet lavórban, vagy nagyobb edényben a lábunkhoz rakhatjuk. A két lábunkat belerakva (legyen az mezítláb a praktikusság kedvéért) helyezkedjünk el. A víz legyen meleg annyira, hogy hosszabb utazások során se hűljön ki vészesen. Ha mégsem mezítláb akarunk lenni valamiért (tegyük fel sietős a dolgunk), akkor a lábbelink legyen olyan áteresztő, hogy a vízzel érintkezzen a testünk. A másik módszer, hogy kezünket tesszük a vízbe, nyugodjunk meg, nem fogunk bepisilni.

Nyugodt alkalom:

Mindenképpen olyan napot és órát válasszunk, amikor senki se zavarhat meg minket. Amikor a család alszik vagy nincs otthon.

Veszély esete:

Ha valaki fel akar kelteni, a kezdőket megzavarhatja, ám a gyakorlottabbak nem kelnek fel. A "beépített biztonsági rendszerünk" tudja, hogy vissza kell hoznia vagy sem. A só és víz pedig rajtunk/körülöttünk megfelelő biztonságot ad az egyéb betolakodókkal szemben is.

Kutatás:

Mielőtt neki kezdesz, gondold át, milyen állatot szeretnél előhívni. Ha megvan, kutass utána. Mik a szokásai, hogyan él. Szerezz egy képet az állatról, ez később hasznos lehet. (Akár le is rajzolhatod.) A kép legyen olyan, amin az állatot a természetes környezetében ábrázolja. Ez megkönnyíti a munkát. Ha az állatot elég jól ismered, nagyon jó az is, ha a környezetéről szerzel egy részletes képet.

Időzítés:

Azt mondják, teliholdkor könnyebb az alakváltás. De tapasztalataim szerint szinte bármelyik holdállás megfelelő.

Zene:

Ha nyugodt természetzajra vágysz, könnyen találsz a neten forrást. De ha valami zenére ajánlom a következőket: Albannach, Children of Dune ost (Dűne gyermekei filmzene), Battlestar Galactica ost, Diane Arkenstone, David Arkenstone, Loreena McKennitt.

Az első lépés

Mindenki tud alakot váltani, aki már megfelelően elsajátította az asztrálutazást, vagy minimum a mélyebb meditációt. Ha szükséged van rá, gyújts meg pár gyertyát, füstölőt, halkan tedd be a kedvenc zenédet. Persze az égő dolgokat olyan helyen tartsd, ahol nem billen ki, nem kap lángra körülötte semmi, s a többi.

Meg kell tenned az első lépéseket, mielőtt neki állsz rögtön alakot váltani. Az első lépés pedig a vizualizáció gyakorlása. Ha még nagyon kezdő vagy ebben, az oldalon találsz a vizualizációról részletes gyakorlatot.

Fogd a képet, amit előzőleg kerestél. Ülj le, vagy félig fekve helyezkedj el. Tisztítsd meg az elméd, koncentrálj a képre. A szobában csak néhány fényforrás égjen, a képet tisztán lásd, de ne legyen túl világos sem. Akár percekig is nézned kell a képet anélkül, hogy elkalandoznának gondolataid. Ha megjegyezted a kép minden részletét, akár be is hunyhatod a szemed, ha úgy tetszik. Képzeld el részletesen a helyet, képzeld el, ahogy ott állsz. Ha vízi élőlény az alakod, akkor még nem vagy a vízben, a tengerpart felé közeledsz csak. Ez még nem az átalakulás gyakorlata, ne is erőltesd. Érezd a környezetet. Érintsd meg a körülötted lévő dolgokat. Sétálj egy kicsit tovább, meglátsz egy ösvényt. Ez az út lehet kicsi, alig látható, de lehet nagyobb állatok által taposott. Indulj el rajta. Séta közben nézd meg jól a környezeted. Éjszaka van vagy nappal? Milyenek a fák? Felismersz közülük néhányat? Vannak egyáltalán? Ha tengerparton jársz, milyen a homok? Látni a tenger színét? Ha sivatagban, nézd meg a homokot, van-e valami növényzet, szikla, s a többi. Érintsd meg a füvet, bokrokat, sziklákat, vagy a körülötted lévő dolgokat. Milyen a tapintásuk? Nézd meg látod-e az eget? Ha éjjel van, látod a csillagokat, fent van a hold? Milyen a holdfázis? Ha nappal, akkor hol jár a nap? Nézd, hogyan csillan át a napfény a leveleken. Az út lassan a végére ér. Nem messze meglátsz egy helyet. Ez a hely, legyen barlang, kotorék, egy kis sziklahasadék vagy fészek a fán, az a hely, ahol az állat, amivé át akarsz alakulni, él. Ha a vízi állatról van szó, ússz be az óceánba/tóba/folyóba. Levegőt is fogsz kapni a víz alatt. Esetleg, ha elég mélyen vagy az óceánban megláthatod az állat nyughelyét. Mássz fel a fára vagy menj oda, ússz oda a barlanghoz. Nézd meg közelebbről a nyughelyet. Ülj le mellé egy ágra, vagy ülj le a barlangban. Érezd, ahogy a Föld energiái dalolnak azon a helyen. A szél lassan fújdogál, de esetleg az eső is elkezdhet szemerkélni, a víz áramlása lassan melegít. Figyeld lassan a tájat, a vidéket. Töltődj fel az energiáival, jegyezd meg minden apró részletét. Ez egy biztonságos hely, ide bármikor betérhetsz, visszatérhetsz, ha átalakulásod során megrémülsz. Fényévekről is idetalálsz. Itt nézz körül jobban, tedd meg, amit szeretnél. Lassan, ha úgy érzed, sétálj vissza az ösvényen, ússz vissza a partra. Visszafelé nézd meg, hogy milyen napszak van. Változott-e valami? A fák, a sziklák tapintása még mindig ugyanolyan? Ha visszatértél a kiindulóponthoz, lassan érezd, hogy visszatérsz a szobádba is. Számolj lassan tízig és nyisd ki a szemed.

Jegyezz fel mindent az élményedről. Jó lesz néha átolvasni, mert később rájöhetsz, hogy egyes mozzanatok fontosabbak voltak a többinél.

Ezt a gyakorlatot ismételd el többször. Az alakváltás nem egy olyan dolog, amibe fejest kell ugrani.

A lényeg

Végezd el a fent leírt előkészületeket. Ne hagyj ki semmilyen lépést, ami esetleg utólag zavarna, hogy nem tettél meg.

Ülj megint kényelmesen, ahogy írtam. Az a lényege, hogy ne olyan testhelyzetben légy, ahogy aludni szoktál. A víz a lábadnál/kezednél, gyertyák jó helyen, füstölő szintén, zene feltéve.

Ahogy ülsz/fekszel, egy energiagyökér nő ki belőled a föld felé. Kapaszkodj meg a földben jó erősen a gyökereiddel. Ha az állatot felügyeli valamelyik isten vagy istennő, kérd a segítségét. Hívd a segítőidet is. Hunyd le a szemed. Megint ott vagy az élőhelyén, ahogy annyiszor láttad már. Ott vagy az ösvény előtt. Haladj megint végig rajta, a szokásos rutinnal. Érintsd meg a fákat, bokrokat, sziklákat, homokot. Ekkor futni kezdesz az ösvényen, érzed, ahogy a szél süvít az arcodba. Szaladsz, ahogy a lábad bírja. Aztán megtorpansz, megérkeztél az utad végére. Ha úsznod kell még vagy néhány lépést tenned, menj előre. Ott lesz előtted az állat. Lásd magad előtt az állatot, ahogy mozog, lélegzik vagy úszik, nézd meg jól. Figyel téged. Érezd, hogy ti egyek vagytok. Hogy nincs bennetek semmi különbség. Menj közelebb. Érintsd meg. Ekkor érezd, hogy tested eggyé válik az állattal. Érzed, hogy légzésed felgyorsul. Szellemed átköltözik az állatba. Amikor eggyé váltatok, nézz körül. A nézőpont igen furcsa lehet. Valami fényesebb, más, esetleg a színek is megváltozhatnak. Innentől már rád van bízva, mit teszel. Gondolj egy helyre, és ott leszel az állat testében. Végigszaladhatsz az afrikai szavannákon, a dél-amerikai pampákon, sivatagban csatangolhatsz. Kérődzhetsz a tajgán, repülhetsz a Stonehenge felett. Nem olyan lesz, mintha emberként gondolkodnál, ösztönösebb. Ha végeztél, térj vissza megint a biztonságos helyre. Érezd, ahogy a szellemed kiszabadul az állat testéből. Majd vissza az ösvényen, ahogy jöttél. Tízig számolj, s nyisd ki a szemed.

Ez csak az egyik módszer az átalakulásra. Van, aki sámánruhában képzeli magát, majd lassan átalakul. Van, aki egyszerűen csak átalakul az asztrál síkon. Ez már később mindenkinek másképpen fog menni. Lesz mikor már az ösvény sem kell a felkészüléshez, de a hely mindig ott lesz, hogy megvédjen.