Hoko

Dobhang Úr Más nevei: Penghoú

Ezt a kutyaszerű faszellemet egy régi kínai szövegben, Soūshénjì- ben említik, ahol így írják le:

A P'enghoú a Kámforfánál

Wu első uralkodójának idejében, Lu Chingshu volt a Chienan parancsnokság kormányzója. Egyszer elküldött egy embert, hogy vágja ki a nagy kámforfát. Néhányat csapott a fejszével a törzsbe, mikor hirtelen vér folyt ki a fából. Mikor teljesen kivágták, egy emberarcú kutyatestű lény jött elő. Chingsu azt mondta, hogy "Ez az, amit p'enghou-ként ismerünk." Elkapta és megfőzte majd megette, az íze a kutyahúsé volt.

A Paitse T'u (Hakutaku elveszett könyve) azt mondja: "A fák szellemeit p'enghou-nak hívják. Fekete kutyaként jelenek meg, csak nincs farkuk, meg lehet főzni őket és megenni."

A hōkō szintén illusztrálva van Sekien Toriyama Konjaku Hyakki Shūi című könyvében. Ő is hasonló leírást ad:

Van egy szellem az ezeréves fában. Alakja hasonló egy fekete kutyáéhoz. Nincs farka. Arca akár az emberé.