Lughnasadh - Oltár és szentélyek

Lughnasadh idején az aratás, az eljövendő bőség vagy éppen szűkös időszak kerül előtérbe. Learatjuk azt, amit vetettünk, a mondat minden értelmében. Ám a betakarítás Mabon idején ér véget, így még csak a kezdetét érezhetjük tetteink következményeinek.

A Nap még erejében van, de hamarosan egyre rövidül a napfényes időszak. Lassan magunkba fordulunk, s az aktívabb évszakot egy csendesebb, nyugodt váltja fel.

Az alábbi útmutató természetesen nem teljes lista az istenekről, ugyanis az igencsak hosszú lenne.

Tartalom

1. Ki/kik számára érdemes szentélyt/oltárt szentelni:

a, Mezőgazdaság, betakarítás, aratás istenei
b, Természetistenek
c, Teremtőistenek
d, Vízhez kötődő istenek
e, Vadászatistenek


2. Megidézhető lények

3. Díszek

4. Felajánlások az oltáron/szentélyen

5. Oltár/szentély ötletek (képekben

Ki/kik számára érdemes szentélyt/oltárt szentelni:

Panteonodnak megfelelőt magad választhatod ki, illetve ahogy vallásod kívánja.

a, Mezőgazdaság, betakarítás, aratás istenei

Afrika
 • Abuk, az első nő a Dinka mitológiában (Dél-Szudán). A nők, kertek védelmezője. Az eső és termékenységisten (Danka) anyja.
 • Ahia Njoku, Igbo mitológia istennője. a jamszgyökérért felelős, ami alapvető összetevője az Igbo étrendnek.
 • Mbaba Mwana Waresa, a Zulu térség termékenység istennője. Istennője a szivárványnak, mezőgazdaságnak, esőnek és sörnek.

Ausztrália és Óceánia
 • Dewi Sri vagy Shridevi, jávai, szundanéz és balinéz istennője a rizsnek és termékenységnek.
 • Fue, szamoai isten, Tagaloa fia, kapcsolatban áll a mezőgazdasággal.

Ázsia
 • Mae Pho sop, thai rizsistennő.
 • Nulgubjishin, koreai gabonaisten.

Azték
 • Csikomecoatl, a mezőgazdaság istennője.
 • Sipe Totek, a mezőgazdaság, növényzet, kelet, betegségek, Tavasz, arany és ezüstművesek, évszakok istene.
 • Socsipilli, többek közt a virágok istene.
 • Patekatl, a gyógyítás és termékenység istene.
 • Ītzpāpālōtl, félelmetes csontváz harcos istennő. Kapcsolódik a vadvilághoz, áldozatokhoz és némileg a mezőgazdasághoz.
 • Majavel, az agávé növény istennője.
 • Socsikecal, termékenység, szépség, női szexualitás, szülés, növények, virágok és a női kézművesség istennője.

Baltikum
 • Māra, legfőbb istennője a lett mitológiának, földanya.
 • Žemyna, földistennő.

Kánaánita
 • Nikkal, ugarit/föníciai és kánaánita istennő. A lugasok, gyümölcsösök istennője.

Kelta
 • Dagda, kapcsolatban áll a termékenységgel.

Kína

 • Pa-csa, a sáskáktól óvó isten.

Egyiptom
 • Heket, istennő, szimbóluma az életnek és termékenységnek.
 • Ízisz (Aszet, Iszet), többek közt a termékenység istennője.
 • Nepit, gabonaistennő.
 • Ozirisz, többek közt a föld termékenységéért felel, s a gazdálkodást is ő tanította meg az embereknek.
 • Neper, a gabona istene.
 • Renenutet, a fejlődés és az aratás istennője.
 • Sezmu, ősi egyiptomi isten, a kivégzés, mészárlás, vér, olaj, bor és parfüm démoni istene.
 • Taweret (Tauret, Taurt, Tuat, Taouris, Toeris) a születés és a termékenység istennője.

Etruszk
 • Maris, a mezőgazdasággal és halhatatlansággal kapcsolatban álló isten.
 • Horta, kisebb mezőgazdaság istennő.

Finn
 • Äkräs (Ägröi, Egres), termékenységisten. Istene még a fehér répának, védelmezője a babnak, borsónak, káposztának, lennek és kendernek. Karéliában Pyhä Äkräs (Szent Äkräs).
 • Peko (Pekko, Pekka, Pellon Pekko) észt és finn istene a terménynek, árpának és sörfőzésnek.
 • Ukko, az ég, a betakarítás, a villámlás és az időjárás istene.

Görög
 • Amphiktüónisz, a bor és a nemzetek közti barátság istennője. Démétér helyi formája. Démétért ezen a néven imádták a Thermopülai-szoros környékén.
 • Aphaéa, Éjina szigetén tisztelt istennő. Neve jelentése „fény nélkül”. A termékenységhez és a mezőgazdasági ciklusokhoz kapcsolódik.
 • Démétér, az aratás, gabona, termékenység, természet istennője.
 • Horae, az évszakok és az időtartamok istennői.
 • Önotropé, istennők. Szpermó, a gabona istennője, Önó a boré, Élaisz az olajé.
 • Attisz, a növényzet istene, aki feláldozta magát, majd újjászületett. Télen hal meg, hogy tavasszal feléledjen, akár a növények, s gyümölcsök.
 • Dionüszosz, a szőlő, szüret, borászat, rituális eksztázis istene.

Inka
 • Asomamma, a krumpli istennője. 

Maori
 • Rongo, a megtermelt étel istene.

Maja
 • Akan, maja bor isten, a helyi borkészítéssel áll kapcsolatban.

Kelta
 • Amaethon, a mezőgazdaság istene.
 • Esus, gall isten, aki kapcsolatban áll a halászattal, darvakkal és bikákkal.

Japán
 • Hoori, a gabona istene.
 • Ōkuninushi, többek közt a gazdálkodás istene.
 • Daikoku-ten, a nagy sötétség és a bőség istene.

Dél-Amerika
 • Pacsamama, földanya istennője az Andok őslakóinak. Az inka mitológiában ő Mama Pacsa vagy Pacsamama.

Mezopotámia
 • Kus, a juhászok istene.
 • Tammuz, az étel és növényzet istene.
 • Shakka, juhászok istene.
 • Lahar, a szarvasmarhákkal kapcsolatban álló isten.
 • Ashnan, gabonaistennő.
 • Nisroch, asszír mezőgazdaság isten.
 • Nidaba (Nanibgal, Nisaba), sumér istennője az írásnak, tanulásnak és aratásnak.
 • Emesh, sumér istene a növényzetnek.
 • Enbilulu, folyók és csatornát istene, ahogy az öntözés és a gazdálkodásé.
 • Enkimdu, a gazdálkodás istene.
 • Enten, sumér termékenységi isten.
 • Nunbarsegunu, az árpa anyaistennője.
 • Sirtir, a birkák, a nyáj istennője.
 • Dagon, halászat, halak és a gabona istene.
 • Ua-Ildak, mezők istennője.

Északi mitológia

 • Gefjon, a szántással összekapcsolt istennő.
 • Freyr, többek közt termékenységi isten.

Észak-Amerika
 • Ijatiku, kukorica istennője a keréziai pueblo indiánoknak.
 • Kokopelli, termékenység isten, aki a születés és a mezőgazdaság felett uralkodik. Ám trükkös isten, s a zene szelleme is.

Római
 • Acca Larentia, mitológiai hősnő, később istennő. A termékenységet jelképezi.
 • Sterquilinus, megtermékenyítés istene.
 • Annona, a gabonakészlet megszemélyesítése. Erősen kötődik Cereshez.
 • Bubona, gulyaistennő.
 • Spiniensis, tövisek istene, az emberek hozzá imádkoztak, hogy eltűnjenek a tövises növények a földükről.
 • Ceres, mezőgazdaság, gabona, termékenység és az anyaság istennője.
 • Dea Dia, növekedés istennője.
 • Daritor, kapálás és gyomlálás istene.
 • Saturnus, többek közt a bőség és mezőgazdaság istene is.
 • Mars, a háború mellett a mezőgazdaság védelmezője is.
 • Faustitas, a jószágok és a nyáj védelmező istennője.
 • Liber, a borkultúrával, borászattal, termékenységgel és szabadsággal kapcsolatban álló isten.
 • Feronia, a vadak, termékenység, életerő, növekedés istennője.
 • Sucellus, mezőgazdaság, erdők és alkoholos italok istene.
 • Pomona, a gyümölcsöző termékenység istennője.
 • Runcina, a kaszálás istennője.
 • Vertumnus, az évszakok és a változás istene. Mindemellet még a növények növekedéséért, kertekért és gyümölcsfákért is felelős.
 • Semonia, vetés istennője.
 • Puta, a mezőgazdaság kisebb istennője.
 • Verminus, az isten aki megóvta a csordát a betegségektől.
 • Terra Mater (vagy Tellus Mater), a Föld istennője.
 • Faunus, erdők, mezők istene, aki kapcsolatban áll a termékenységgel.
 • Vacuna, voltaképpen szabin istennő, ősi eredete miatt keveset tudni manapság. Valószínűleg a mezőgazdasággal, étellel, szükséggel és terménnyel kapcsolatos.
 • Priapusz (Priaposz), kisebb termékenységi isten.
 • Picumnus, termékenység, mezőgazdaság, gyermekek istene.
 • Pilumnus, természetisten, Picumnus testvére.
 • Tutelina, mezőgazdasági istennő, aki a termés védelméért felelős az aratás idején.
 • Consus, a gabona és silók védelmezóje.

Szláv mitológia

 • Radegast (Radigost, Redigast, Riedegost, Radogost), ősi szláv isten. istene a vendégszeretetnek, háborúnak, éjszakának, tűznek és kapcsolatban áll a termékenységgel.
 • Marzanna, mezőgazdaság, a Természet halálának és újjászületésének az istennője. A szláv mitológia legidősebb istennője, a Földanya.
 • Veles, vizek, bőség, sárkányok, mágia, föld erőinek istene.
 • Zislbog, a Hold istennője, a magvak őrzője.
 • Podaga, időjárás isten, istene még a halászatnak, vadászatnak és gazdálkodásnak.
 • Jarilo, növényzet, termékenység és tavasz istene, aki kapcsolatban áll a háborúval és az aratással.

Karib világ
 • Azaka Medeh, az aratás, begyűjtés istene/szelleme.

b, Természetistenek

Afrika
 • Aja, yoruba orisha, az erdő, állatok védelmezője.

Arab

 • Dhat-Badan, etióp és jemeni oázis istennő.

Azték
 • Socsikecal, termékenység, szépség, női szexualitás, szülés, növények, virágok és női kézművesség istennője.
 • Sochipilli, művészet, szépség, tánc, virágok, dal és kukorica istene.

Baltikum
 • Medeina, litván erőd, fa és állatok istennője.

Kelta

 • Abnoba, gall istennő, aki kapcsolatban áll az erdőkkel és folyókkal.
 • Arduinna, az Ardennek erdős részének istennője.
 • Cernunnos, az erdők, termékenység, agancsos állatok istene.
 • Druantia, fák istennője.
 • Nantosuelta, gall természetistennő, kapcsolatban áll a földdel, tűzzel, termékenységgel.
 • Sucellus, mezőgazdaság, erdők és alkoholos italok istene.

Egyiptom
 • As, a nyugati sivatag, oázis istene. 

Etruszk
 • Selvans, erdők istene.

Finn
 • Lempo, a vadon és az íjászat istene.
 • Mielikki, az erdő és a vadak istennője.

Görög

 • Antheia, a virágok és virágkoszorúk istennője.
 • Artemisz, a vadak, vadállatok, vadon, születés, szüzesség, termékenység, fiatal lányok és az egészség istennője.
 • Klórisz, virág és tavaszistennő.
 • Kübelé, a termékeny föld, természet és vadállatok istennője.
 • Démétér, a földművelés és a termékenység istennője.
 • Dionüszosz, a mezőgazdaság, a bor, a növények, élvezetek és a termékenység istene.
 • Gaia, titán földistennő.
 • Hegemóné, növények istennője.
 • Pán, juhászok, nyáj, hegyi vadak, vadászatisten.
 • Rhea, a nagy anya, a hegyi állatok királynője.

Hinduizmus
 • Aranyani, erdők és benne élő állatok istennője.

Inka
 • Pacsamama, termékenységistennő.

Japán
 • Konohana, a virágzás hercegnője.

Maori
 • Papa, a Föld istene.
 • Ruaumoko, a vulkánok és évszakok istene.

Maja
 • Jum Kaas, a vad növények istene és az állatok őrzője.

Mezopotámia
 • Abu, sumér növényisten.
 • Damu, sumér növényzet és újjászületés istene.
 • Emesh, sumér növényzet istene.
 • Kisarh, akkád földistennő.
 • Ningal, sumér nádistennő.
 • Ninhursag, sumér anyaistennő, kapcsolatban áll a földdel és termékenységgel.
 • Ningikuga, sumér nád és mocsáristennő.
 • Ninsar, sumér növényistennő.
 • Ua-Ildak, babilóniai, akkád istennő, aki a mezőkért és a nyárfákért felel.

Mikronézia
 • Nei Tituaabine, kiribati faistennő. 

Észak-Amerika
 • Asintmah, atabaszkán föld és természetistennő.
 • Ngen, mapucse, természetszellemek.

Északi mitológia

 • Jörð, jötunn, amolyan földistennő.

Római
 • Ceres, növekvő növények, mezőgazdaság, természetistennő.
 • Diana, vadak, vadállatok, vadászat és a Hold istennője.
 • Faunus, erdők és mezők istene.
 • Flora, virágok és a tavasz istennője.
 • Ops, termékenység és a föld istennője.
 • Silvanus, erdők védelmezője, mezők istene.
 • Pomona, gyümölcsfák, kertek és gyümölcsösök istennője.

Szláv
 • Berstuk, gonosz vend erdőisten.
 • Jarilo, növényzet, termékenység, tavasz, háború és betakarítás istene.
 • Porewit, erdők istene.
 • Porvata, lengyel erdőisten.
 • Siliniez, lengyel erdőisten, a moha szent számára.
 • Tawals, lengyel mezők és földek istene.
 • Veles, erdők, vizek és az alvilág istene.
 • Zeme, földistennő.

c, Teremtőistenek

Észak-Amerika
 • Pók asszony (Pók nagymama, Pók anya) számos indián mitológiában jelenlevő teremtőistennő/szellem.
 • Tabaldak, abenaki és algonkin törzs teremtőistene.
 • Ahone, a póheten (angolul Powhatan) törzs főistene és teremtője.
 • Gicse Manitu (Gitche Manitou), a Nagy Szellem számos algonkin népnél.

Inuit
 • A’akuluujjusi, teremtőanya, ősi istennő.
 • Akna, a termékenység és születés istennője, neve jelentése „anya”.

Hinduizmus
 • Aditi, égistennő és az istenek anyja. Égi anyja minden létezőnek.
 • Bhuvanesvari, az univerzum királynője. Isteni anya.
Ázsia
 • Ak Ana-Selene, a „fehér anya”, ősi teremtő istennője a hanti és manysi embereknek. 

Maori
 • Ārohirohi, a délibábok és a forróság istennője. Ő teremtette az első nőt. 

Ausztrália és Óceánia
 • Atanua, polinéz hajnalistennő, fia az első ember, Tu-Mea. Atanua teremtette a tengereket és óceánokat.
 • Numakulla, két ég isten, akik minden életet teremtettek a földön.
 • Batara Kala, az alvilág istene a jávai és balinéz mitológiának. A fény és a föld teremtője.
 • Yhi, az ausztrál őslakosok fény és teremtőistennője.
 • Papahānaumoku, teremtőistennő a hawaii mitológiában.
 • Kunapipi, anyaistennő az ausztrál őslakosoknál.
 • Kan-Laon, fülöp-szigeteki népcsoport istennője. A legfőbb uralkodó.
 • Eingana, az ausztrál őslakosok teremtőistennője. Kígyóistennő.

Kelta
 • Cailleach, többek közt teremtő istennő, az isteni banya.

Azték
 • Koatlikue (vagy Teteoinan), az istenek anyja. Ő adott életet a Holdnak és a csillagoknak.
 • Ketzalkóatl, a tollaskígyó, a halál és az újjászületés istene (többek közt).

Görög
 • Gaia, földistennő, mindennek anyja.

Karib világ

 • Gran Maître, a haiti vodou teremtőistennője.

Japán
 • Izanami-no-Mikoto, a teremtés és a halál istennője is egyben.

Egyiptom
 • Kuk (Kek vagy Keku) az ősi sötétség megszemélyesítése.
 • Meszhenet, a születés istennője, minden gyermek Kájának a teremtője.
 • Neith, háború és vadászat istennője, de tekintik még a teremtés ősi vizeinek megszemélyesítésének is. Ezáltal teremtőként is azonosítják.
 • Mut, anyaistennő.

Mezopotámia

 • Nammu, ősi istennő, aki szülte az eget (An) és a földet (Ki) és az első isteneket.
 • Enki, sumér isten. A mesterségek, víz, intelligencia és teremtés istene.
 • Mami, az emberiség teremtésében résztvevő istennő. Valószínűleg később Belet-ili vagy Nintu néven vált ismerté.
 • Nin-imma, sumér, babilóniai, akkád termékenységi istennő.

Afrika
 • Mawu, teremtő istennője a dahomey (fon) népnek.
 • Adroa, a lugbara nép istene, teremtője az égnek és a földnek.
 • Abassi, a nigériai efik emberek teremtő istene.

Kína
 • Nüwa, az emberiség teremtőistennője.

Dél-Amerika

 • Puana, kígyóistennője a yaruro mitológiának (Venezuela), mindenség teremtője.
 • Abira, egyik kolumbiai nép teremtő istene.
 • Cocijo, villámlás istene a zapotékoknak. Ő teremtette többek közt a Napot, Holdat.

Maja
 • Csriakan-Ismukane, a tizenhárom teremtőisten egyike.
 • Ispijakok, a tizenhárom teremtőisten egyike.

Északi mitológia

 • Lóðurr, ritkán említik meg és rejtélyes isten, de szerepe volt az első emberek létrehozásában.
 • Ódin, talán az egyik legismertebb isten, nem is kell sokat mesélnem róla.

Arab világ
 • Imra, teremtőisten, ő teremtette a kafir panteon isteneit.

d, Vízhez kötődő istenek

Azték
 • Tlalok, villámlás, eső és földrengés istene.
 • Csalcsiutlikue, istennője a víznek, folyóknak, tavaknak, tengereknek, viharoknak.
 • Opocstli, halászat istene.

Kánaánita
 • Yam, folyók és tengerek istene.

Kelta mitológia
 • Acionna, gall vízistennő a francia területeken.
 • Boann, istennője a Boyne folyónak (ír).
 • Llyr, tengeristen.
 • Manannán mac Lir, tengeristen.
 • Nodens, gyógyítás, tenger, vadászat és kutyák istene.
 • Sinann, a Shannon folyó istennője.

Kína
 • Gong Gong, vízisten, aki az áradásokért felelős.
 • Mazu, vízistennő.
 • He Bo, a Sárga folyó istene.

Egyiptom
 • Szobek, a Nílus istene.
 • Nebethet, folyók istennője.

Finn
 • Ahti, mélységek és a halak istene.
 • Vedenemo, a víz istennője.
 • Vellamo, a tenger, a tavak és viharok istennője.

Görög
 • Brizo, a tengerészek istennője.
 • Dórisz, a tenger bőségének istennője.
 • Galéné, a nyugodt tenger istennője.
 • Pán, többek közt a halászat védelmezője.
 • Poszeidón, királya a tengernek és ura a tengeristeneknek. Istene a folyóknak, viharoknak, áradásoknak, apadásoknak, földrengéseknek és lovaknak.
 • Pszamathé, istennője a homokpartoknak.

Ausztrália és Óceánia
 • Kanaloa, hawaii tengeristen.
 • Kamohoalii, cápaisten.
 • Nāmaka, tengeristennő.

Inka
 • Pariakaka, vizek és eső istene.

Inuit
 • Alignak, időjárás, vizek, hullámok istene (többek közt).
 • Idliragijenget, az óceán istene.
 • Sedna, tengeristennő.

Japán

 • Mizuchi, sárkány és tengeristen.
 • Suijin, sinto vízisten.
 • Susanoo, sinto vihar és tengeristen.

Maori
 • Ikatere, halisten, minden tengeri lény (sellőké is) apja.
 • Tangaroa, tengeristen.

Mezopotámia
 • Marduk, kapcsolódik a vízhez, növényzethez (is).
 • Sirsir, tengerészek és halászok istene.
 • Tiamat, sós víz és káosz istennője, minden isten anyja.

Északi mitológia
 • Rán, tengeristennő.
 • Ægir, maga a tenger, tengeristen.
 • Njörd, tengeristen.

Római
 • Fontus, kutak és források istene.
 • Neptunusz, a tenger királya.
 • Volturnus, vizek istene.

Szláv mitológia
 • Veles, föld, vizek és az alvilág istene.

e, Vadászatistenek

Afrika
 • Khonvoum, a mbuti pigmeus törzs főistene, a „nagy vadász”.

Angolszász
 • Wōden, a Vad Falka vezetője.

Azték
 • Miskoatl, a háború és vadászat istene.
 • Opocstli, a halászat istene.

Kelta
 • Cernunnos, a termékenység és vadászat istene.
 • Nodens, gyógyítás, tenger, vadászat és kutyák istene.
 • Arawn/Gwyn ap Nudd, az alvilág istene, aki kapcsolatban áll a vadászattal.

Egyiptom
 • Neith, háború és vadászat istennője.
 • Pakhet, vadászatistennő.

Finn
 • Mielikki, az erdők és a vadak istennője.
 • Nyyrikki, vadászatisten.
 • Tapio,keleti finn erdőszellem akihez az emberek imádkoztak vadászat előtt.

Görög
 • Artemisz, vadászatistennő.
 • Orion, vadász, akit Zeusz a csillagok közé helyezett.
 • Arisztaiosz, a méhészet, sajtkészítés, juhászat, olajfatermesztés és vadászat istene.

Hindu
 • Banka-Mundi, vadászat és termékenység istennője.

Inuit

 • Arnakuagsak, istennő, aki biztosítja a vadászokat az elegendő elfogott élelemről.
 • Arnapkapfaaluk, tengeristennő, aki félelmet kelt a vadászokban.
 • Nujalik, a szárazföldi vadászat istennője.
 • Pinga, vadászat, termékenység és gyógyszerek istennője.
 • Sedna, tenger és tengeri vadászat istennője.
 • Tekkeitsertok, vadászatisten.

Északi mitológia
 • Ódin, számos virtus mellett a vadászat és vadak istene is.
 • Skaði, a vadászat (főleg az íjjal történő), síelés, tél és hegyek istennője.

Római
 • Diana, a vadak, vadászat istennője.

Szláv mitológia
 • Devana, a vadak istennője.
 • Ipabog, vadak istene.
 • Podaga, időjárás, halászat, vadászat, gazdálkodás istene.

Megidézhető lények

 • Dzsinn
 • Kitsune
 • Tűz elementálok (óvatosan)
 • Dévák (nem a buddhista verzió)
 • Főnixek
 • Sárkányok

Díszek

Búza, búzakalász
Kukorica
Tűz és Nap szimbólumok
Kövek
Víz (kis tárolóban)
Seprű
Sarló
Magvak
Termések
Árpa
Komló
Tölgyfalevél, makk
Tök
Arany, sárga ezüst, fehér, fekete, lila gyertya

Felajánlások

 • Sör
 • Bor
 • Első termései az aratásnak
 • Búzaszemek
 • Kenyér
 • Napraforgómag
 • Dohány
 • Fűszerek
 • Méz
 • Zöldségek, gyümölcsök

Oltár/szentély ötletekForrások

http://www.britannica.com/
en.wikipedia.org
Michael Jordon: Encyclopedia of Gods.
http://www.thaliatook.com
Miranda Green: The Gods of the Celts.
http://www.theoi.com

Képek: Pexels & Tumblr