Fűszálak

Ének magamról c. vers 52. része. Új Magyar Könyvkiadó, 1955.

(Gáspár Endre fordítása)

"A pettyes karvaly mellettem röpül el és vádol, fölpanaszolja fecsegésem és őgyelgésem.

Én se lettem csöppet se szelídebb, én is lefordíthatatlan vagyok,

A világ tetői fölött harsogom el barbár kiáltásaimat.

A nap végső sugara hátramarad még kedvemért,

A többi után és híven, mint a többit, ráveti hasonmásomat az árnyékülte vadonra,

Odahívogat a ködbe és homályba.

Elmegyek, mint a levegő, fehér fürtjeimét rázom a szökevény napra,

Örvényekbe árasztom húsomat és rostos sávokban hömpölyögtetem.

Örökül hagyom magamat a sárnak, hogy kihajtsak a fűből, melyet szeretek.

Ha újra szükséged lesz rám, keress csizmatalpad alatt.

Aligha fogod tudni, ki vagyok én és mit jelentek,

De én mindazonáltal egészségedre válok majd,

És szűröm és erősítem véredet.

Ha nem is találsz rám rögtön, ne veszítsd el bátorságod,

Ha egyik helyen nem találsz, keress a másikon,

Valahol megállok és várok reád."