Az év ünnepei

Napfordulók/napéjegyenlőségek: Az itt írt időpontok 19°-os hosszúsági körre (például Budapest) értendők. Fokonként négy percet tér el az idő, nyugatra plusz, keletre mínusz. Tehát: Siófoknál és környékén +4 perc, Szombathelynél kb. +8 perc, míg Kecskemétnél -4 perc, Miskolcnál -8 perc, Debrecennél -12 perc és így tovább. S persze a a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével.

Tavaszi nap-éj egyenlőség: 2020. március 20. 04:49

Nyári napforduló: 2020. június 20. 23:43

Őszi nap-éj egyenlőség: 2020. szeptember 22. 15:30

Téli napforduló: 2020. december 21. 11:02

Január

1. Jupiter, Janus és Juno napja. E napon emlékezünk meg Fortunáról is.

2. Inanna születésnapja.

3. Lenaia, Dionüszosz tiszteletére rendezett ünnepség.

4. A suttogók éjszakája, mikor az emberek különösen, néha a másik nem ruháiba öltöztek. Gyakran táncoltak és tartottak előadásokat, maszkot viselve, egy szót se szólva. Az előadások főleg a jó és a rossz harcáról szóltak.

5. Befana, az olasz boszorkány éjszakája, aki édességet oszt a jóknak, s szenet a rosszaknak. Nut és Raet napja. Nut égistennő, míg Raet(-Taui) Ré (Rá) női párja.

6. E napon takarítják el a Yule utolsó „romjait”. Perszephoné tiszteletére ma rendeznek rítust, hisz hamarosan feljön az alvilágból.

7. Szekhmet és Ízisz istennő előtt tisztelgünk ma.

8. Freya napja. Ma néhány német területen Holda istennőről emlékeznek meg.

9. Janus formális ünnepe. Raud az erős napja is, aki nem adta fel az ősi vallást, s ezért Olaf Tryggvason norvég király kivégezte. Raud nagy földbirtokos, utazó és a Seidr papja volt. Raudnak hatalmas hajója volt, hatalmasabb Olaf bármelyik hajójánál, s egy sárkányfej volt vésve a hajóorrára. Raud híres volt arról, hogy varázsló volt, ám Olaf mégis legyőzte egy tengeri csatában. Raud, akkoriban az európaiaknak ismeretlen technikával, széllel szemben menekült el csónakján. Ám Olaf később elérte, s azt mondta, hogy ha elfogadja a keresztelést, akkor Raud megtarthatja a földjeit és hajóját, a király pedig barátja lesz. Raud visszautasította, mondván sosem fog Krisztusban hinni, s sértegette Olaf vallását és istenét. Olaf megsértődött és azt mondta, hogy Raudnak szörnyű halált kell halnia. Raudot lekötözték, száját felpeckelték és kígyót tett a szájához, hogy lenyelje, ám a kígyó nem akart belemenni. Olaf egy ivókürtöt hozatott, s Raud szájához tette, majd a kígyót kényszerítette, hogy bemásszon azzal, hogy a nyílást forró vassal takarta el. A kígyó bemászott Raud száján, majd kirágta magát az oldalán, Raud meghalt. Minden ember, aki Rauddal volt, megkeresztelkedett, vagy akik visszautasították, meg lettek kínozva vagy ölve.

10. Oziriszről és Minről emlékezünk meg ma.

11. Carmentalia, Carmenta istennő ünnepe. Szokarisz, vagy más néven Szeker isten napja. A memphiszi nekropolisz temetkezési istene.

12. Compitalia, a lárészek ünnepe. A lárészek az elhunyt hozzátartozók, ősök kísértetei. Frigg szent napja.

13. Tiegunde napja, mikor az északi területeken áldozatokat ajánlanak fel, Tiu az ősi teuton isten számára. Az áldozatok az istenek kegyeit keresik, hogy eljöjjön a tavasz.

14. Gamelion Noumenia, a görög istennők tiszteletére rendezett fesztivál első napja.

15. A második Carmentalia ünnep ebben az évben, Carmenta, próféta istennő tiszteletére.

16. Concordia istennő ünnepe a harmonikus kapcsolatokért.

17. Felicitas szent napja.

18. Theogamia, nők ünnepe Görögországban. Héra tiszteletére rendezik.

19. Thorrablót napja, Thorról emlékezve meg.

20. Cwn Annwn, Annwn kutyái járják most a földet, áldozatokat keresve, akiket magukkal visznek az Alvilágba. Az egyiptomiaknál e napon ünnepet tartanak Ozirisz tiszteletére.

21. E nap Ágnes napja, számos helyen jövendölnek.

22. A múzsák ünnepe. Khnum (vagy Hnum, Khnubisz) egyiptomi istenről emlékezünk meg ma, aki teremtésisten.

23. Hathor istennő ünnepe. A papok ilyenkor tehéntejet öntöttek a Nílusba, hogy elnyerjék Hathor kegyeit. Naplementekor kezdődik Braciaca Dydd, Braciaca napja a walesi hagyományokban. Braciaca a mezőgazdaság és a serfőzés istennője.

24. Sementivae, a mezőgazdaság kilencnapos ünnepe, mikor Terra, Ceres és Proserpina előtt tisztelegnek Rómában.

25. Disir ünnepe az északi hagyományok szerint.

26. Cernunnos isten ünnepe.

27. Istár napja.

28. Upelly-Ah, a Yule időszak végét jelző fesztivál, melyet az északi hagyományokban, de még Skóciában is ünnepelnek.

29. Pax istennő ünnepe a mai.

30. Sementivae Feriae, Ceres istennő tiszteletére rendezett ünnep. E napon Egyiptomban megnyitják Karnak kapuit. Karnak Théba külvárosa volt.

31. Imbolc előestéje. Valkűrök szent napja. Hekaté ünnepe.

Február

1. Imbolc napja. Brigantia (Brigid, Brigit) napja Írországban.

2. Juno Februa fesztiválja. Juno istennő tiszteletére rendezett ünnep Rómában. Imbolc napja néha erre a napra csúszik.

3. Formális ünnepe Brigidhnek.

4. Fagy király napja. E napon befagyott tavon vagy folyón ünnepi lakomát tartottak.

5. Wyrd napja, északi sorsistennőé. Fortuna napja Rómában. Apophis születésnapja, ami természetesen nem ünnep.

6. Aphrodité ünnepének napja Görögországban.

7. Szeléné és Diana holdistennők szent napja. Szeléné számára ünnepet tartottak e napon Athénban, a Vad Nők Fesztiválja néven.

8. Artemisz ünnepe a görögöknél. Anthestaria ünnepe, mely Dionüszosz számára szent. A holtak védelmezőjeként ünneplik.

9. Apolló lakomája Görögországban, melyen a fény kap főszerepet. Az északi hagyományokban Sunna, napistennőről emlékezünk meg.

10. A kelta Teutates termékenységisten és a harc mesterének ünnepe.

11. Ozirisz ünnepe Abüdoszban.

12. Artemisz szent napja.

13. Parentalia nyolc napos ünnepének első napja. A holtak ünnepe. Naplementekor kezdődik Gwyl o Don a Cernunnos, Don és Cernunnos ünnepe a walesi hagyományok szerint.

14. Valisblót, Vali ünnepe, a fény győzelme a tél sötétsége felett.

15. Lupercalia napja, a római Faunus isten ünnepe.

16. Victoria és Niké győzelemistennők ünnepe. Aphrodité kétnapos ünnepének első napja.

17. Fornacalia ünnepe Rómában, Fornax kenyér és kemence istennőjének a tiszteletére.

18. Parentalia utolsó napja, a Feralia, melyen a házasság tiltott, a templomok pedig bezárnak. Perzsiában ez Spenta Armaiti ünnepe, melyet nők ünnepelnek Spandarmat termékenységi istennőt ünnepelve.

19. Minerva istennő születésnapja.

20. Dea Tacita, a néma istennő rítusainak a napja. A holtak istennője. Min egyiptomi termékenységi-isten napja.

21. Hórusz napja.

22. Concordia római istennő napja.

23. Terminalia ünnepe, Terminus a határok istenének tiszteletére.

24. Anthesteria, Dionüszosz ünnepe, akit ekkor a holtak védelmezőjeként ünnepelnek.

25. Nut istennő napja.

26. Mihr, rendkívül ősi isten ünnepe, akit később Mithrászként ismerhetünk. Fény és bölcsesség isteneként tisztelik, de a démonok legyőzője is.

27. Equirria, ceremoniális lóverseny Mars isten tiszteletére.

28. Zamyaz perzsa istennőről emlékezünk meg ma, aki a Föld felett őrködik, s irányítja a természet erőit. Naplementekor kezdődik Merriddyn Dydd, Merriddyn napja a walesi hagyományokban.

Március

1. Matronalia (vagy Matronales Feriae), Juno Lucina istennő tiszteletére rendezett ünnep, a nők ünnepe. A nők ilyenkor ajándékot kapnak a férfiaktól, s a nők főznek (a szolgák helyett, akik szabadnapot kapnak). Juno Lucina a születés istennője, ő hozza a fényre a gyermeket.

2. Ezen a napon a skót hagyományoknak megfelelően, a varjak viselkedése jóslatként tekinthető.

3. Ægir, az északi tengeristen és a tengeri lények királyának a napja. Szolgái Fimafeng (Loki megölte) és Eldir. Tudnivaló, hogy nagy ünnepségeket rendezett az istenek számára. Ægir felesége Rán tengeristennő. Nekik kilence gyermekük van, Bára (vagy Dröfn, hullám), Blóðughadda (aki vérvörös hajú – a hullámok színe tengeri csata után), Bylgja (hullámozni vagy nagy hullám), Dúfa (a dobáló hullám), Hefring (a háborgó hullám), Himinglæva (a hullám, mely az ég fényét tükrözi), Hrönn (az elragadó hullám), Kólga (a fagyos hullám), Unnr (vagy Uðr, hullám). Naplementekor pedig Rhiannon napja a Rhyfeddod Lleiaf o Rhiannon (Rhiannon kisebb misztériumai) kezdődik. Egészen hatodika napfelkeltéig tart. Rhiannon a Hold és az ihlet istennője, a tündéristennő, aki oly gyorsan lovagolt, hogy egy férfi se érte utol. Rhiannon valószínűleg Rigantona nagy kelta istennő változata.

4. Epona istennő ünnepe. Epona a lovak, szamarak és öszvérek védelmezője. Termékenységistennő.

5. Isidis Navigium (Ízisz bárkája) éves Római fesztivál, melyet Ízisz tiszteletére rendeztek. Hajókat díszítettek fel és küldtek vízre fűszerek és ételek kíséretében.

6. Mars isten ünnepe Rómában. E napon emlékezünk meg Ériuról, Írország névadó istennőjéről. Istennői triumvirátus tagja volt nővéreivel, Banba és Fódla istennőkkel. A függetlenség istennői.

7. Vediovis isten második fesztiválja Rómában. Vejovis vagy Vejove néven emlegetett isten elég rejtélyes. Úgy ábrázolták, mint fiatal férfit, aki egy rakás nyilat tart a kezében, mellette pedig egy kecske. Gyógyítás istene volt, akinek minden tavasszal kecskét áldoztak, bár leírásai arra is utalhatnak, hogy emberáldozat is volt, de ez nem tisztázott.

8. Artemisz istennő fesztiválja. Walesi boszorkányok napja, mikor a varázslónők a köznép között járnak.

9. Ezen a napon hordozták Mars papjai (pontosabban a Salii, tizenkét patrícius fiatal, akik archaikus harcosoknak öltöztek be, hímzett tunikában, mellvértbe és rövid, vörös köpenybe, a paludamentum-ba) körbe hordozták az Ancile-t, Mars legendás kerek pajzsát, amelyről úgy tartják a mennyekből zuhant le. Olvir napja, a norvégé, aki ünnepségeket rendezett az istenek számára, megtagadva Olaf Tryggvason királyt. Olafot megölette, társait megölette, megkínozta vagy száműzte.

10. A Pan-STARRS üstökös jelenik meg az égen. A Föld déli oldalán reggel, északi oldalán este lesz látható, a lemenő nap bal oldalán. Kora áprilisig lesz látható.

11. Héraklészről emlékezünk meg ma. Ezen a napon az Ásatrú hívők a teremtés napját ünneplik, s ünnepséget rendeznek Ódin, Vili és Vé tiszteletére.

12. Szekhmet istennő ezen a napon majdnem elpusztította a világot. A babiloni Marduk ünnepe a mai.

13. Burgsonndeg Luxembourgban, mely a tavaszt üdvözlő ünnep.

14. Equirria, a második lovasverseny az évben Mars tiszteletére. Mars mezején rendezték meg. Hívják még Mamuralia, sacrum Mamurio néven is.

15. Feriae Iovi, Jupiter isten ünnepe és Anna Perenna, az év istennőjének az ünnepe is. Rhea görög istennő ünnepe is, aki a növekedés és a szaporodásért felelős. Termékenység istennő.

16. Ma és holnap az Argei rítusai kaptak helyet Rómában. Mára már elmosódott a jelentése és gyakorlóinak neve is, de annyi tudott, hogy 27 állomáson mentek körbe, s mikor végeztek Róma legöregebb hídjára mentek, a Pons Subliciushoz, majd az állomásokon összegyűjtött nád, szalmabábukat a Tiberisbe dobták. A figurákat és az állomásokat vagy szentélyeket Argeinek hívták. Szóeredete egyelőre nem tisztázott.

17. Asztarté istennő ünnepe Babilóniában. Liberalia ünnepe Rómában Liber isten számára, de Agonalia ünnepe is Mars számára. Liber a bor, termékenység és szabadság istene.

18. Sheela-na-gig, termékenység istennő ünnepe ír területeken.

19. Quinquatrus, a majd később Quinquatria néven ötnapos ünnepre emelkedett fesztivál Rómában. Minerva istennő tiszteletére rendezett ünnepség.

20. Ostara ünnepségeinek kezdete.

21. Ostara ünnepségek és Rá napja.

22. Hilaria napja, mikor is a tavaszi napéjegyenlőséggel párhuzamosan Kübelé istennő fesztiváljának az utolsó napjai. Nicolas Flamel alkimista halálának a napja 1417-ben.

23. Tubilustrium ünnepe, mikor felkészítik a hadsereget a háborúra.

24. Albion istennő szent napja, aki Britannia védelmezője is. Heimdall napja is, az északi őrzőistené.

25. Nuada istenről emlékezünk meg ma.

26. Mabon ap Modron, walesi termékenységisten ünnepe.

27. Kisebb Bacchanalia napja ezúttal Liber tiszteletére.

28. Ragnarr Loðbrók napja, a legendás hősé, aki a történetek szerint nagy harcos volt. Bár a történelem ezt nem támasztja alá, hisz őt inkább több eseményből „gyúrták” össze.

29. Istár istennő ünnepe.

30. Akitu fesztiválja Babilóniában, mely tizenkét napig tart. Salus ünnepe Rómában, az egészség és bőség, jólét istennője.

31. Római Luna istennő templomának éves ünnepe. Básztet istennő ünnepe Egyiptomban.

Április

1. Bolondok napja. Valószínűleg a római Hilaria ünnepéből ered, s a középkori bolondok ünnepéből. De a világon más-más napokon tartanak hasonló ünnepet. Manapság Lokihoz is kötik az ünnepet, emlékezve szokásaira. E nap Veneralia ünnepe is, melyet Vénusz tiszteletére tartanak. Ezen a napon férfiak és nők kérték Vénuszt, hogy segítség szívbéli, szexuális, eljegyzéssel és házassággal kapcsolatos ügyeiket. Fortuna Virilis istennő előtt is tisztelegtek a fesztivál részeként.

2. Virágok csatája. Franciaország vidékein ma a reményteljes szerelmesek virágokkal vallják be szívük választottjának érzelmeiket.

3. Perszephoné a hagyományok szerint ma jön fel az alvilágból, s megkezdődik a tavasz.

4. Ludi Megalenses vagy Megalesia napja, Kübelé tiszteletére, akinek i.e.191-ben templomot építettek. Hat-hét napig tart negyedikén kezdődik. Ünnepléssel, lakomával és játékokkal tarkított ünnep. A játékok inkább a színházi játékokra koncentráltak.

5. Megalesia második napja. A három grácia napja.

6. Megalesia harmadik napja. Aphrodité privát megemlékezése a mai.

7. Megalesia negyedik napja.

8. Megalesia ötödik napja. Körülbelül e napon tartották Munichia ünnepét is a görögöknél, Artemisz tiszteletére. A görögök győzelmét is ünnepelték itt, melyet a perzsák felett arattak. Kerek süteményeket, melyeken égő gyertyák voltak, ajánlottak fel az istennőnek. Japánban ez Buddha, avagy Sziddhárta herceg születésnapja, de ismert még mint Hana Matsuri a virág fesztivál napja.

9. Megalesia hatodik napja. Modron napja a walesi hagyományok szerint. Az Ásatrú naptár szerint Haakon Sigurdsson napja, aki Norvégia uralkodója volt 975-től 995-ig. Haakon a régi vallás hívője volt, s mikor Harald Gormsson kereszténységre próbálta kényszeríteni, megtörte az egyezségét Dániával. Sokak szerint kétes ünnep ez, hisz számos forrás szerint erőszakkal vett rá nőket a szexre.

10. Megalesia utolsó napja. Bau, babiloni istennő megemlékezése, aki az orvosok és gyógyítók istennője. E napon naptáncok kezdődnek meg a kelta területeken.

11. Ostara istennőről emlékezünk meg ma. Nehellenia kelta istennő napja is, aki az utazók, főleg a tengeri utazók felett őrködik.

12. Cerialia vagy Ludi Cereri ünnepe Ceres istennő tiszteletére. Tizenkilencedikéig tart.

13. Libertas istennő napja Rómában.

14. Takayama Tavasz Fesztivál Japánban. Az eredete ismeretlen. Hie Szentély körül összpontosul az ünnep, s az évben kétszer is ünneplik, tavasszal és ősszel.

15. Fordicidia ünnepe Rómában, mely termékenységi ünnep, ám főleg a mezőgazdaságra vonatkozólag. Várandós tehenet áldoznak Tellus, a földistennő számára ilyenkor.

16. Hiketeria görög ünnep, Apolló tiszteletére. Rá napja is, melyen kultusza rendezett ünnepséget a számára.

17. Ceres ünnepének hatodik napja.

18. Ceres ünnepének hetedik napja.

19. Hekaté ünnepe a mai éjszaka.

20. Dumizi ünnepe Babilóniában.

21. Parilia ünnepe a Római birodalomban, mely a bárányok és a juhász megtisztítására összpontosult. Pales római isten (vagy istennő, nem egészen bizonyos a neme), akit ünnepelnek. Ovidius hosszan ír ezen ünnepről.

22. Huszonegy és huszonkettő között a Lyridák meteoresőt lehet látni (a két nap közötti éjjel és hajnalban). Óránként nagyjából 20 meteort. Istár napja a babiloni naptárban.

23. A két borünnep közül az első Vinalia ünnepe, Jupitert és Vénuszt ünneplik. Vinalia urbana (vagyis a városi vinalia, borünnep) napja huszonharmadika. Ekkor ízlelik meg a tavalyi bort, s jó időért imádkoznak a következő termésig. A könyvek világnapja is.

24. E napon számos szerelmes végez jóslást, hogy kiderítsék ki lesz a jövendőbelijük.

25. Robigalia napja. E napon kutyát áldoztak a Római Birodalomban, hogy megóvják a gabonamezőket a betegségektől. Versenyeket tartottak, s ünnepséget, hogy felerősítsék a növekedés időszakát. Robigalia Robigus isten után kapta nevét, aki megelőzi e betegséget. A neme eléggé változik, hisz női formája lehet Robigo, ahogy azt Columella írja. A kutyát valószínűleg Hekaté vagy más alvilági istenségnek áldozták. Sumardagurinn fyrsti, a nyár első napja az izlandi hagyományok szerint. Részleges holdfogyatkozás.

26. Artemisz ünnepe a görögöknél. A kézművesek ünnepe Egyiptomban, Ptah tiszteletére.

27. Nicolas Flamel alkimista születésének napja 1330-ban.

28. Ludi Florales, Flóra tiszteletére tartott ünnepség Rómában, ami május háromig is elhúzódhat, ám gyakran huszonhetedikén kezdődik.

29. Shōwa Day Japánban, melyet a Shōwa uralkodó, Hirohito születésnapja miatt tartanak.

30. Beltaine előestéje, s Walpurgis éjszakája Közép- és Észak-Európában. Walpurgis éjszakáját táncokkal és máglyarakásokkal ünneplik, s pontosan hat hónappal Samhain előtt van. Finnországban ez a nap Vappu, mely egyike a négy nagy ünnepnek Karácsony, Szilveszter és Nyárközép mellett. Karnevál stílusú fesztiválok és ünnepségek kapnak helyet. Ez a nap mikor a germán hagyományok szerint a boszorkányok találkoznak, s ünneplik isteneiket a Brocken hegynél.

Május

1. Beltane napja.

2. Elaine, kelta hősnő/istennőről emlékezünk meg ma.

3. Bona Dea istennő megemlékezése.

4. Éta Aquaridák meteorraj megjelenése. Ötödikéig tart. Legtöbb aktivitást a déli féltekén látni, de az északi félgömbön 30 meteor is látható óránként. A meteorraj eredetileg a Halley üstökös egy-egy kisebb darabja. Tündérek napja az ír hagyományok szerint. Teát, vajas kekszet, teasüteményt, teavajat és tejet tegyetek ki az ajtótok elé. Az ír termékenység-istennő Sheela-na-Gig megemlékezése is. Galagonyára akasszatok ma szalagot.

5. Nut istennő gyermekeinek a napja. Nut a csillagok és a bolygók égistennője. Gyermekei ilyen értelemben tehát a csillagok és a bolygók is, de Ozirisz, Széth, Ízisz, Nebethet (Nephtüsz), s egyes legendákban Hórusz.

6. Aphrodité és Erósz kétnapos ünnepének az első napja.

7. Hekaté ezen a napon járja körbe a földet. Kísérői lelkek hada.

8. Helston-i táncok napja. A táncosok gyöngyvirágot viselnek, az úriemberek baloldalt, a virágok felfele mutatnak, a hölgyek jobb oldalt lefelé fordítva. Ezen ünnep egyike a fennmaradt középkori ünnepségeknek.

9. Lemuria három napos ünnepének első napja (9., 11. és 13. napon van). Ekkor a rómaiak rítusokat tartottak, hogy elűzzék a gonosz és rosszakaró kísérteteket az otthonokból. Ezek a nyughatatlan kísértetek voltak a lemures (egyes szám lemur). Modron napja a walesi hagyományok szerint. Anyaistennő, védelmező isteni anya. A modern északi hagyományok szerint Guthroth napja, egy kisebb norvég királyé, aki Olaf Tryggvason zsarnoksága ellen szólt. E napon megemlékezünk róla.

10. Néith istennő megemlékezése.

11. Lemuria második napja.

12. Régi Beltane napja.

13. Lemuria harmadik, egyben utolsó napja.

14. A legyőzhetetlen Mars templomának évfordulója. Ezen a napon Thot megjelenik Suval, hogy visszahozzák Tefnutot Egyiptomba. Su a levegő istene, Tefnut pedig a nedvesség és a pára istennője.

15. Mercuralia, Merkúr tiszteletére. A kereskedők ilyenkor belocsolták fejüket, hajójukat és áruikat Porta Capena kútjából vett vízzel. A hely a Servius-féle városfal egyik kapuja.

16. Az egyiptomi naptárban ma az istennőket ünneplik.

17. Ambarvalia ünnepe, Dea Dia az anyaistennő tiszteletére Rómában.

18. Apollón és Pán ünnepe.

19. Kallüntéria, az imádás ünnepe Athéné tiszteletére.

20. Kallüntéria második napja.

21. A négy Agonalia egyike. Valószínűleg Vejovis tiszteletére tartották. Az isten szerepe nem egészen tisztázott. Platón születésnapja – valószínűsíthető -.

22. Kallüntéria negyedik napja.

23. Második Tubilustrium ünnepe Vulcanus tiszteletére. A hadsereg ceremoniális felkészítése a háborúra.

24. Hermész Triszmegisztosz megemlékezésének a napja.

25. Fortuna Primigenia templomának évfordulója.

26. Ezen a napon az amerikai Ásatrú/Vánatrú/Rökkatrú hívők megtartják az Einherjar napot. Az einherjar („magányos harcosok”) azok, akik csatában haltak meg, s a valkűrök a Valhallába vittek. Ez a nap így pont arra a napra esik, ahol az amerikaiak a katonai szolgálatban elhunyt nőkre és férfiakra emlékeznek.

27. Friggablót, mikor a Ódin feleségét ünnepeljük.

28. Püthói játékok kezdete.

29. Tölgyfa alma napja Angliában. Ez az „alma” a gubacs, mely úgy alakul ki, hogy a gubacsdarazsak lárvája kémiai anyagot fecskendez a fába. Ahogy Brehm írja: „A gubacs a gubacsdarázsnak mintegy a gyermekszobája.” Ez az ünnep a monarchia visszatérésének, helyreállításának megemlékezése. Azonban valószínűleg régebbi ünnep maradványa.

30. Hekaté kétnapos ünnepének első napja.

31. Hekaté kétnapos ünnepének második, egyben utolsó napja.

Június

1. Tempestas római viharistennőnek áldoztak ma Ovidius szerint. Emellett Cardea istennő ünnepe is, aki zsanérok, zárak, ajtók istennője.

2. Allessandro di Cagliostro gróf születésnapja, aki Giuseppe Balsamo néven született Palermóban, 1743-ban.

3. Bellona istennő templomának évfordulója Rómában. Bellona a háború istennője.

4. Herkulesről emlékezünk meg ma. Szókratész valószínűsíthető születésnapja.

5. Dius Fidius templomának az ünnepe. Eskük istene. Domna, ír szent kövek és kőkörök istennője előtt tisztelgünk ma.

6. Artemisz ünnepe a görögöknél.

7. Ludi Piscatorii, halászok játéka, Tiberis (vagyis Tevere magyarul) folyó tiszteletére. Minden mai nap fogott halat Vulcanus templománál áldoztak fel. Vestalia, Vesta istennő ünnepének kezdete, mely tizenötödikéig tart.

8. Mens templomának ünnepe. A gondolat, a tudat és az elme istennője.

9. Sigurdsblót, Szigurd (vagy Szigfrid), a legendás hős ünnepnapja. Róla a Völsunga sagában olvashatsz.

10. A perzsáknál Anahita szent napja.

11. Matralia, Mater Matuta istennő ünnepe. Elvileg kötődik a hajnalhoz, kikötőkhöz, de amolyan anyaistennő is.

12. Zeus formális ünnepe. Naplementétől kezdődik Gwyl o Epona, azaz Epona ünnepe.

13. Quinquatrus minusculae, egy kisebb Quinquatria ünnep, mely Minerva istennő számára szent. Tizenötödikéig tart. Hathor istennő ünnepe. Gerald B. Gardner születésnapja.

14. Vidar, Ódin fiának szent napja. Múzsák születésnapja.

15. Vestalia ünnepének utolsó napja.

16. Egy könnycsepp éjszakája. Ezen a napon, mikor a Hold magasan szántotta az eget, Ízisz elejtett egy áldott, ám gyásszal teli könnyet Ozirisz halála miatt. Ezt a cseppet Szatisz (vagy Szatet) a Nílus istennője tenyerében összegyűjtötte, s a folyóba engedte. Emiatt évente kiárad a Nílus.

17. Euridiké nimfa előtt tisztelgünk ma. Naplementétől Gwyl o Bardd, a bárdok fesztiválja a walesi hagyományok szerint.

18. Min ma jelenik meg Egyiptomban, s a termékenység látható lesz. Min az egyik legősibb termékenységisten.

19. Héra istennő ünnepnapja.

20. Summanus isten ünnepe. Az éjszakai villámlásé, ő amolyan ellentéte Jupiternek, aki a nappali villámlás és vihar istene.

21. Nyárközép, Litha ünnepe.

22. Pán napja.

23. Cú Chulainn megemlékezése.

24. A régi nyárközép ünnepének napja.

25. Aine tündéristennő ünnepe.

26. Fortuna napja.

27. Aestas, a nyár istennőjének római ünnepe.

28. Hémera, a nap (az időegység) istennőjének születésnapja.

29. Ramon Llull (vagy Lull) halálának a napja. Filozófus, gondolkodó. Számos misztikus mű, emellett tudományos és szépirodalmi mű szerzője.

30. Ceres ünnepe.

Július

1. Nostradamus halálának a napja. 1566-ban halt meg.

2. Termékenységi varázslatokra alkalmas nap.

3. Szopdet istennő napja. Ő testesíti meg az évet, tiszta víz istennője, aki óvja a halottakat. Athéné istennő ünnepe a görögöknél. Cerridwen, walesi termékenység istennő szent napja.

4. Concordia és Pax római istennők ünnepe.

5. Poplifugia fesztiválja Rómában. Egy korai római harc megemlékezésére, ám Jupiter tiszteletére. Maat istennő napja.

6. Fortuna Muliebris templomának évfordulója. Fortuna ezen aspektusa a női szerencsére utal. Flavius Claudius Iulianus császár megemlékezésének a napja, aki visszahozta az eredeti római többistenhitet a birodalomba. Ludi Apollinares, Apolló tiszteletére tartott római játékok. Főleg lovas játékok és színpadi előadásokat tartottak. Tizenharmadikáig tart.

7. Nonae Caprotinae, Ancillarum Feriae a szolgálók nők ünnepe. Consus istennek áldoztak. Védelmezi a gabonát és a tárolóit, melyek amolyan földalatti silók voltak. Oltára (ara) a Circus Maximus közelében volt. Állítólag föld alatt vagy mindenesetre földdel borítva.

8. A napistennő, Sunna megemlékezése az északi hagyományok szerint. Vitulatio, amolyan hálaadási nap Rómában. Vitula istennőnek szentelték ezt a nevet, aki az öröm és az élet megtestesítője. Első gyümölcsöket áldoztak fel neki.

9. Unn, a bölcs megemlékezése az északi vallásokban. Ekkor a klán/család nagyszerű nőit ünneplik. Unn egy nagyszerű asszony volt, aki nagy családokat és dinasztiák megalakulásában játszott fontos szerepet. Vesta istennő napja.

10. Hagyományok szerint Lady Godiva ezen a napon lovagolt végig meztelenül Coventry utcáin. A mai nap Skadi istennő ünnepe is.

11. Theanó, görög filozófusnő megemlékezése (két püthagoraszi filozófusnő is szerepel e név alatt). Nevezik Püthagorasz diákjának, lányának, de feleségének is. Kronosz és Rhea tiszteletére ma megemlékezés van.

12. Szókarisz (Szeker) templomának ünnepe a mai. Ezen a napon Ptah istent is ünneplik az egyiptomiak.

13. Rá születésnapja. Naplementétől Gwyl o Cerridwen, Cerridwen ünnepe a walesi hagyományokban. John Dee állítólagos mágus és csillagász születésnapja.

14. Vásárok és rendezvények sorozata Rómában, amely a Ludi Apollinarest követi. Nem vallásos ünnepség. Tizenkilencedikéig tart.

15. Rowana, északi faistennő szent napja. A rúnák tudásának őrzője.

16. Athéné megemlékezése.

17. Honos és Virtus templomának évfordulója Rómában. Virtus a bátorság és a haderő istene. Honos a tisztelet istene. Ma Victoria győzelemistennőnek áldoznak.

18. Rossz előjelek napja Rómában.

19. Adonisz napja. Adoniszt egy vadkan ölte meg, de Aphrodité, mivel szerelme volt, megkérte Zeuszt, hogy visszakaphassa. Zeusz úgy döntött, hogy Adonisz fél évet az Alvilágban, félévet Aphrodité mellett tölthet. E napon jön fel, s e napon vette el Aphroditét. Ez a nap az egyiptomi újév napja is, mikor Ízisz és Ozirisz összeházasodott. Lucaria a ligetek ünnepe (lucus), melyet ezen a napon és huszonegyedikén tartottak. Ősi fesztivál, melynek eredete és tartalma rejtélyes, de még csak nem is tudni kinek a tiszteletére tartják. Mindenesetre ligetekben, erdőkben töltött ünneplés/pihenőnap elfogadott.

20. Ludi Victoriae Caesaris, a Győzedelmes Caesar játékai, amit évente tartottak i.e. 45-től kezdve.

21. Damó, püthagoraszi filozófusnő, valószínűleg Püthagorasz és Theanó lánya. Róla emlékezünk meg. Aten, napisten születésnapja.

22. Concordia templomának évfordulója.

23. Neptunalia, Neptunusz tiszteletére tartott ünnepség Rómában. Neptunusz vagy Neptun(e) a vizek istene. Feleségét, Salaciát is ünnepeljük e napon.

24. Hathor ünnepe.

25. Furrinalia, Furrina istennő tiszteletére tartott ünnepség. Valószínűleg a szent ligetek, források és vizek istennője.

26. Szleipnir ünnepe.

27. Hatsepszut királynő születésnapja. Ő volt az első női fáraó. Ozirisz születésnapja.

28. Áine és Crom Dubh fesztiválja. Crom Dubh termékenységi isten volt, bár eredete nem tisztázott. Hórusz születésnapja.

29. Thor napja. Széth születésnapja.

30. Áine és Crom Dubh fesztiváljának utolsó napja. Ízisz születésnapja.

31. Loki és Szigün megemlékezése. Lughnasadh előestéje, naplementekor kezdődik az ünnep. Nephtüsz (Nebethet) születésnapja.

Augusztus

1. Lughnasadh naplementéig. A mai Blodeuwedd istennő megemlékezése. Ezen a napon kezdődik a driádok háromnapos ünnepe a macedón hagyományok szerint.

2. Anahita perzsa istennő szent napja.

3. Driádok ünnepének harmadik, egyben utolsó napja.

4. Nuada Airgetlám megemlékezése.

5. Áldozat Salus istennő templománál az egészség, bőség és jólét érdekében. Lugh Dydd, Lugh napja.

6. Thot ünnepe az egyiptomiaknál. Teinne kelta tűzisten ünnepe is.

7. Hathor előtt tisztelegnek ma az egyiptomi szokás szerint.

8. Venus fesztiváljának előestéje.

9. Puck (Pwca, Phouka, Pooka) megemlékezése. Áldozat Sol napistennek Rómában.

10. Megemlékezés Amunról.

11. Lugh napja.

12. Áldozatok a Legyőzhetetlen Héraklész tiszteletére. Italáldozat.

13. Hekaté szent napja. Nemoralia, Diana tiszteletére ünnep Rómában.

14. Pán napja.

15. Arianrhod ünnepe.

16. Vesta istennő megemlékezése.

17. Portunalia, Portunes tiszteletére, a kulcsok, ajtók és jószágok istene. Ma veszi kezdetét Ódin megpróbáltatásainak megemlékezése, mely, ahogy a rúnákért 9 napig függött, 9 napig is tart.

18. Ódin megemlékezésének második napja.

19. Vinalia Rustica, Jupiter és Vénusz tiszteletére tartott fesztivál.

20. Inanna istennő szent napja.

21. Consualia, Consus isten tiszteletére tartott ünnep és áldozat.

22. Ódin megemlékezésének hatodik napja.

23. Vulcanalia, Vulcan tiszteletére tartott ünnep, s áldozatok.

24. Luna számára áldoznak ma Rómában.

25. Opiconsivia, Ops tiszteletére tartott ünnep. Ops termékenységi és földistennő.

26. Ilmatar, finn teremtőistennő napja és ünnepe.

27. Volturnalia, Volturnus vízisten áldozati ünnepe.

28. Játékok a Circus Maximusnál Sol és Luna tiszteletére.

29. Urd, a nornák legidősebbikének megemlékezése.

30. Artemisz napja.

31. Hórusz ezen a napon kapja meg a hedzsetet, a fehér koronát, mely Felső-Egyiptomot jelképezi.

Szeptember

1. Ceremóniák Jupiter Tonans („a Mennydörgő”) tiszteletére a Capitoliumban, s Juno Regina („Királynő”) tiszteletére az Aventine dombon.

2. Ariadné és Dionüszosz tiszteletére rendezett borünnep. (VII.) Kleopátra ezen a napon nevezte ki társuralkodónak fiát, Kaiszariont.

3. Szent Marinus napja, aki San Marino-t alapította 301-ben.

4. Ludi Romani (Római játékok), római ünnep kezdete, melyet i.e. 1. században bővítettek egy nappal, szeptember negyedikével. Ezen a napon tisztelegtek Julius Caesar előtt.

5. Ludi Romani ünnepe. E napon már lovas játékokat, versenyeket, sport rendezvényeket, színházi előadásokat tartottak. Tizenkilencedikéig tart.

6. Abbots Bromley Szarvtánc napja. Angol néptánc, mely a középkorra vezethető vissza. Valószínűleg a pogány korszakból maradt vissza, s hasonlósági mágiára alapul, hogy biztosítsák a jó fogást. Link 1 ; Link 2

7. Ludi Romani ünnepe.

8. Ekkor kezdődnek el az Almabtrieb események, mikor a csordákat levezetik a hegyekből, alacsonyabb legelőkre és istállókba. Ekkor számos helyen feldíszítik a teheneket.

9. Arminius (Armin vagy Hermann), a germán Cherusci törzs törzsfője volt, aki legyőzte a római hadakat a Teutoburg erdei csatában. Arminius befolyása tartotta egyben a germán törzseket, ám miután a római hadvezér, Germanicus győzelmet aratott, hatalma fogyatkozott, s a rivális germán törzsek meggyilkolták. Róla emlékeznek meg az Ásatrú követői.

10. Beltis babilóniai istennő megemlékezése. Beltis az istenek anyja, termékenység, szexualitás és háború istennő.

11. Királynők napja, ahol Hatsepszut, Nefertiti és Kleopátra királynőkre emlékezünk.

12. Marathóni csata napja. Asztraéa (Asztréa, Asztré), a csillaghölgy/hajadon megemlékezésének a napja. A tisztaság és ártatlansá istennője, aki köthető az igazságossághoz is.

13. Jupiter Optimus Maximus („a legjobb és leghatalmasabb”) templomának évfordulója. Epulum Jovis, pazar rituális lakoma Jupiter tiszteletére.

14. Equorum probatio („Lovak jóváhagyása/bizonyítása”) lovas parádé Rómában.

15. Az arató hold időszakának kezdete.

16. Mayflower hajó indulása Észak-Amerikába. Az első puritánokat szállította. 1623. március 21-én ért célba.

17. Démétér megemlékezésének a napja. Ezen a napon ünnepet tartanak Hathor tiszteletére.

18. Az Uffington-nál található Fehér lovat körülbelül ezen időpont környékén „rajzolják” újra, újítják meg. A ló őskori, stilizált figura, mely 110 méter hosszú, s formája tört krétával van feltöltve.

19. Ludi Romani utolsó napja. Thoth lakomája, egyiptomi ünnep az isten tiszteletére. Gula, sumér istennő megemlékezése, aki a bábákat és orvosokat védi.

20. Egészen huszonharmadikáig piacok és vásárok követik Ludi Romani ünnepét. Artemisz ünnepe a görögöknél.

21. Őszi napéjegyenlőség. Mabon ünnepének kezdete naplementétől.

22. Mabon ünnepe. Arató ünnepségek kezdete. Hobbit nap.

23. Apolló templomának ünnepe Rómában. Latonát (Létó) is ünnepelik ekkor.

24. Paracelsus halálának a napja.

25. Ízisz napja.

26. Venus Genetrix (anya), templomának az évfordulója. Nemeszisz, a megtorlás istennőjének a megemlékezése. Nem teljesen a bosszú istennője, hisz áldásai lehetnek jók is, rosszak is.

27. Fűzfák napja Babilóniában, mely a szerelmesek ünnepe Asztarté istennő tiszteletére.

28. Ozirisz napja.

29. Lakoma Gwynn ap Nudd az alvilág istenének tiszteletére. Ezen a napon az északi mitológiában a harcos isteneket ünneplik, kiemelten szent nap Heimdall tiszteletére.

30. Themisz istennő megemlékezése. Ő felügyeli a jogot és igazságot, de istennője a vendégszeretetnek is.

Október

1. Fides, a bizalom római istennőjének ceremóniája a Sororium Tigillumnál, a római Oppian-dombnál felállított gerendánál.

2. Az őrangyalok ünnepe a katolikus hagyományok szerint.

3. Dionüszosz ünnepe a görögöknél.

4. Ieinuium Cereris, böjtölés napja Ceres istennő tiszteletére. Ceres a mezőgazdaság, gabona, termékenység és anyai kapcsolatok istennője a rómaiaknál.

5. Mania, a manesek, a holtak szellemeinek római istennőjének megemlékezése.

6. Dies Ater, a balszerencsés jóslatok napja. Az arausiói csata napja, ami a római légiók egyik legnagyobb vereségének számított.

7. Jupiter Fulgur (a nappali villámlás Jupiterje) és Juno Curitis rítusai Rómában.

8. Erik Torvaldsson, azaz Vörös Erik napja. Erik viking hajós, Grönland felfedezője, Thor követője. Erik mindvégig hűséges követője maradt Thornak, még akkor is mikor felesége a kereszténység felé fordult.

9. Thesmophoria napja. Démétér és Perszephoné tiszteletére rendezett ünnep, amikor Démétér elvonul istennői feladataitól, gyászolva lányát, aki ekkor az év többi részére az alvilágba költözi.

10. Juno Moneta templomának újraszentelése Rómában.

11. Meditrinalia ünnepe. Kevés maradt fenn az ünnepről, de valószínűleg valamilyen formában a borkészítés folyamatához kapcsolódott. Italáldozatokat, libációt hajtottak végre e napon. Az északi hagyományoknál ez a tél első napja (pontosabban 11. és 17. közti szombaton kezdődik meg).

12. Aleister Crowley 139. születésnapja. 13. Fontinalia ünnepe, Fons/Fontus kutak és források istenének tiszteletére Rómában. A kutakat, forrásokat, szökőkutakat virágokkal díszítették ezen a napon.

14. Hórusz ünnepének napja.

15. Lóáldozatok Mars isten számára Rómában.

16. Pandroszosz megemlékezése. I. Kekrópsz athéni király lányainak egyike, Athéné papnője. Kekrópsz az athéni földből született, feje és torzója emberi, míg alsóteste kígyóé volt. Kekrópsz halála után trónját nem fia, hanem Erektheusz örökölte, aki Héphaisztosz és Gaia gyermeke volt. A Bibliotheca szerint, Héphaisztosz meg akarta erőszakolni Athéné istennőt, sikertelenül. Hiábavaló törekvése végén az Akropoliszra „szórja magját”, ahol megtermékenyíti a földet, Gaiát, ami Erektheusz születéséhez vezet. Amikor Erektheusz megszületik, Athéné magához veszi a babát és egy ládába (néhány verzióban egy kosárba) teszi. A ládát a nővérekre, Kekropidaira bízza, azzal az intelemmel, hogy soha nem szabad belenézniük. Pandroszosz hűségesen követi Athéna utasítását, míg Aglaurosz és Herszé kíváncsiságból belenéz, kiprovokálva Athéné haragját. A két engedetlen nővért elragadja az őrület, s levetik magukat az Akropolisz északi lejtőjéről. Pandroszosz természetesen nem összekeverendő Pandórával.

17. Szekhmet ünnepe az egyiptomiaknál.

18. Cernunnos ünnepe.

19. Armilustrium, ünnep Mars tiszteletére a rómaiaknál, amikor is a katonák rituálisan megtisztították fegyvereiket és félrerakták a télre.

20. Szobek napja. Szobek a vizek és lényeinek egyiptomi istene.

21. Hathor, egyiptomi szerelem és boldogság istennőjének a napja.

22. Keresztutak napja, mikor Hekatéra emlékezünk. Hekaté az alvilág, éjszaka görög istennője, de a szerelem és a szenvedélyé is, mely éjszaka tűnik fel.

23. Szelket napja. Egyiptomi istennője és védelmezője a házasoknak, s holtak oltalmazója.

24. Lilith megemlékezése babiloni hagyományok szerint. Lilith az éjszaka istennője.

25. Kasztor és Pollux ünnepe a görögöknél.

26. Hathor holdfesztiválja.

27. Ozirisz megemlékezése.

28. Fyribod ünnepe, mikor északon az időjárás megmutatja, hogy milyen is lesz a tél.

29. Pyanopsia októberi ünnepe Apollón tiszteletére.

30. A fonás és sorsisteneinek ünnepe az egyiptomi naptárban.

31. Samhain előestéje. Halloween napja.

November

1. Samhain napja egészen naplementéig. Ludi Circences, lóversenyek, sportversenyek és vadászatok a Circus Maximusban, Rómában. Khalkeia, görög fesztivál Athéné és Héphaisztosz tiszteletére, a mesterségek, kézművesség és technológia ajándékaiért. Naplementétől másnap naplementéig tart.

2. Khalkeia utolsó napja naplementéig. Ünnep Woden tiszteletére.

3. Maimakterion Noumenia, görög fesztivál, ahol minden isten és istennő előtt tisztelegnek. Naplementétől másnap naplementéig tart. Zene és imádság közt a felajánlások árpa, olívaolaj, füstölők és étel. Ezeket tűzön égették el.

4. Ludi Plebeii, eredetileg tizenharmadikán rendezték meg, majd kiterjesztették negyedikétől tizenhetedikéig. Számos rendezvény mellett Jupiter tiszteletére is tartottak ünnepséget. Csínyek éjszakája. Eredetileg középkorban elterjedt szokás, mikor a fiataloknak „engedélyezett” a csínyek elkövetése. Azt is mondják, hogy ez egy régi szokás megmaradt változata, ahol az elhunytakra emlékeztek.

5. Máglyák éjszakája és Guy Fawkes éjszakája.

6. Tiámat, babilóniai teremtő istennő ünnepe. Aphrodité és Érosz ünnepe, egy nap mikor a szerelmet és a szenvedélyt ünneplik. Naplementétől másnap naplementéig tart.

7. Hekaté éjszakája.

8. Mundus Cerialis (szó szerint: Ceres világa) egy földalatti kamra/akna/gödör Rómában. Elhelyezkedése bizonytalan. Egy kőfedéllel zárták le (lapis manalis – Manes köve [A Manes, istenek vagy szellemek csoportja, akik az elhunyt szerettek lelkeit jelképezték.]). A kamrát háromszor nyitották meg az évben, augusztus 24., október 5. és november 8-án. Felajánlásokat tettek a mezőgazdasáig és alvilági isteneknek, többek közt Ceres számára.

9. A svéd Sigrith (Sigrid „a gőgös”) királynő megemlékezése az Ásatrú szokások szerint. A történet szerint I. Olaf (Tryggvason) norvég király feleségül kérte, Sigrid el is fogadta volna, de Olaf azt akarta, hogy térjen át a keresztényégre. Sigrid azt mondta: „Nem térek le arról a hitről, melyet ősapáim tartottak előttem.”

10.Nicnevein, tündér és vadászistennő járja ma az erdőket és utakat követőivel.

11. Böjt napjai, mikor Höðr, a tél és a sötétség istene megölte testvérét, Baldrt. Tizenhetedikéig tart. Az Einherjar ünnepe az északi hagyományok szerint. A csatában elhunyt harcosokra emlékezünk. Lunantishee tündérek napja, akik a kökénybokrokat őrzik, e napon tilos levágni akár egy ágat is. Régen süteményt, vajat, tejet, sört hagytak a tiszteletükre a bokornál vagy az ajtó/ablak előtt.

12. Ízisz napja.

13. Epulum Jovis, Jove (Jupiter) tiszteletére tartott lakoma.

14. Equorum probatio, lovas parádé Rómában. A zenészek és bárdok ünnepe a druida hagyományok szerint. Oschophoria ünnepe, Dionüszosz tiszteletére.

15. Albertus Magnus halálának napja. Aszklépiosz, a gyógyítás istenének a napja.

16. Hekaté éjszakája. Básztet/Baszt napja.

17. Israel Regardie születésnapja.

18. Vásárok és piacok Rómában egészen huszadikáig, a Ludi Plebeii-t követően. Ardvi Sura Anahita, babilóniai vízistennő megemlékezése.

19. Ops, római istennő megemlékezése.

20. Sekhmet lakomája, ünnep az egyiptomi istennő tiszteletére.

21. Cailleach Bheara megemlékezése a kelta hagyományok szerint.

22. Artemis Calliste ünnepe. Artemisz, mint a zene patrónusaként kap szerepet.

23. Ullr lakomája. A vadászatot, a vad falkát ünneplik ma, hogy szerencsések és sikeresek legyenek. A fegyvereket és vadászeszközöket ma Ullrnak ajánlják

24. Ízisz, Ozirisz és Szekhmet napja.

25. Perszephoné ünnepe.

26. Ma fedezték fel Tutankhamon (Tutanhamon) sírját a Királyok völgyében.

27. Ma birkabőrt és gyapjút áldoztak Zeusz tiszteletére.

28. Hathor, Ma’at és Szekhmet ünnepe.

29. Minerva megemlékezése.

30. Skaði istennő ünnepe. A holtak éjszakája az ír hagyományok szerint. Legjobb, ha nem mozdulsz ki ma este.

December

1. Aleister Crowley halálának évfordulója. Nálunk ma kezdődnek a Luca-napi jóslások, mint pl. a „Luca-cédulák”. Rómában szertartások és ünnep Neptunusz és Pietas számára. Pietas a hűség, az odaadás, a vallásos szolgálat istennője.

2. Rhiannon walesi istennő ünnepe.

3. Bona Dea rítusok csak nőknek. Bona Dea („A jó istennő”) a nők szüzességével és termékenységével áll kapcsolatban, ahogy a gyógyítással és Róma védelmével. A rítusai erős bort és véráldozatot engedélyeztek, melyek a római hagyományban egyébként tiltottak.

4. Pallasz Athéné ünnepe.

5. Faunalia, Faunus isten tiszteletére tartott fesztivál a vidéki területeken.

6. Básztet istennő megemlékezése.

7. Démétér megemlékezése és ünnepe.

8. Ünnep Gaia és Tiberinus (folyóisten) tiszteletére.

9. Megemlékezés Egill Skallagrímsson költőről, harcosról és földművesről az Ásatrú hagyományok szerint. Kaotikus szereplő, aki nagyon szerette barátait, de az aranyat és a hírnevet is. Ódin követője volt. Zu/Anzu isten napja a babilóniai/perzsa hagyományok szerint.

10. Lux Mundi, a világ világossága ünnep Libertas istennő tiszteletére, aki a fényt elhozza a földre.

11. Septimontia/Septimontium: Róma hét dombján vagy egyikén tartott ünnepség, melyen minden dobon áldozatot tettek. Agonalia ünnepe, mely eléggé homályos ünnep. A mai napon Aeneas tiszteletére tartották valószínűleg, miután a hős felemelkedett. Arianrhod walesi istennő ünnepe.

12. Consus templománál tartott szertartások napja. Bellisama Dydd, Bellisama napja a walesi hagyományok szerint. Bellisama a kohó istennője. Naplementekor kezdődik.

13. Ételáldozatok Ceres tiszteletére illetve Tellus földistennő rítusainak a napja.

14. Nostradamus születésnapja.

15. Consualia ünnep, Consus tiszteletére. Alküoné istennő ünnepe, a halküon napok kezdete, mikor hét napig béke honol. A mítosz szerint Alküoné férje hajótörést szenvedett, s meghalt. Alküoné ekkor a tengerbe vetette magát, ahol az istenek jégmadárrá változtatta őt és férjét. Amikor Alküoné fészket rakott a parton, a hullámok fenyegették, hogy elpusztítják azt. Aeolus szélisten visszafogta a szeleket, s hét napig lenyugtatta a hullámokat is, ezalatt Alküoné lerakhatta tojásait. Így ezek a napok halküon napok lettek, mikor béke honol, s vihar sincs.

16. Ptah napja.

17. Saturnalia első napja, Saturn (Szaturnusz) tiszteletére. Egészen 23/24-ig tart. Az ünnepen ajándékozás, ünneplés, lakomák foglaltak helyet.

18. Eponalia, Epona tiszteletére tartott ünnepség. Epona termékenység istennő, aki a szamarak, lovak és öszvérek védelmezője is.

19. Opalia, Ops tiszteletére. Ops szabin eredetű földistennő. Saturn felesége.

20. Mödresnach, az anyák éjszakája az északi hagyományokban, mikor az álmok megmutatják a jövőt. Egyes források szerint Mōdraniht huszonnegyedikén foglalt helyet.

21. Yule napja. Divalia ünnepe, Angerona istennő tiszteletére. Angerona/Angeronia az, aki segít megszabadulni a fájdalomtól és bánattól. E napon Ceres és Hercules is kapott áldozatokat.

22. Pryderi születésnapja a walesi hagyományok szerint. Pryderi Rhiannon istennő fia, neve jelentése aggódás.

23. Larentalia, megemlékezés a Laresről, az otthonok védelmezőiről. Diana és Juno templománál megemlékezések és ünnepségek. Hathor napja.

24. Juvenalia, egy hozzáadott nap a Saturnalia ünnepséghez, ahol a fiatalok kerültek előtérbe.

25. Dies Natalis Solis Invicti, a legyőzhetetlen nap születésnapja. Sol Invictus, napisten és a római katonák védelmezője.

26. Hórusz és Neith napja.

27. Freyja napja.

28. Gwyl o Gwin a Hyfrydwch, a bor és az élvezetek fesztiválja a walesi hagyományokban. Arachné napja a görögöknél. Lilith megemlékezése a babilóniai szokások szerint.

29. Nimfák napja. Androméda, Ariadné és Artemisz tiszteletére.

30. Ízisz megemlékezése. Inanna ünnepe a sumér hagyományok szerint.

31. Hogmanay, Hogmagog skót napisten ünnepe. Minden ajtót és ablakot ki kell nyitni, hogy kiengedjük a „régi év” rossz szellemeit. A walesi hagyományok szerint Cwn Annwn, Annwn kutyáit most szabadon kószálnak áldozatokra vadászva. Szekhmet istennő napja. Hekaté megemlékezése.