Almárium‎ > ‎Ösvények‎ > ‎

Aleister Crowley


(1875-1947)
Írta és összeállította: George Knowles.

Fordította: Salem

Aleister Crowley volt talán a legellentmondásosabb és legfélreértettebb személyisége a modernkori boszorkányság új korszakának. Ismert a régi sajtóból, mint "A nagy bestia" és "A legbűnösebb férfi a Világon", Crowley erős mágus, költő, próféta és híres okkultista volt. Ő szintén egy egykori boszorkány, noha a mesterség öregjei kétségbe vonták ezt a címet.

Crowley 1875. október 12.-én született Leamington Spa-ban, Warwickshire-ben. Szülei Edward Crowley és felesége, Emily gazdag sörfőzők és a tiszteletreméltó emberek voltak. Hithű keresztények és odaadó tagjai voltak a Plymouth-i Testvériség csoportnak. A kis Crowleyt ilyen szűk látókörű, mélyen vallásos atmoszférában nevelték, ami ellen hamar szembeszállt.

Egész élete ezután egy lázadásnak tűnik a szülei ellen és minden ellen, ami mellett álltak. Apja meghalt, amikor 11 éves volt.

Apja halála után, Crowley örökölte a család vagyonát és elköltözött, hogy a Trinity Főiskolán tanuljon Cambridge-ben. Ott írt és tanulta a költészetet. Szerette a természetbeli életet és ügyes hegymászó volt, megszállottan próbálkozott megmászni a Himalája legmagasabb csúcsait. 1898.-ban publikálta első verseskönyvét, az "Aceldama, A Place to Bury Strangers In" címmel, filozofikus kötet, melyet "Cambridge-i Főiskola úriembere" álnéven adott ki 1898-ban. Az előszóban leírta, hogy hogyan verekedett meg az Isten és a Sátán a lelkéért.

Amíg a Trinity-n tanult, Crowley elkezdett érdeklődni az okkultizmus iránt, szobatársával Allan Bennett-el, megtanultak mindent, amit tudtak. Crowley felfedezte, hogy izgatja őt a tortúrák leírása és a vér. Szeretett fantáziálni önmaga megalázásáról és bántalmazásáról egy bizonyos "Skarlát Nő" által, aki független, bűnös és domináns lény volt.

Kezébe került egy Arthur Edward Waite kötet, a címe "The Book of Black Magic and of Pacts" (A Fekete Mágia és Paktumok Könyve). A könyv erősen célzott egy titkos okkult testvériségre, Crowleyt egyre jobban érdekelte a világ. Levelet írt Waite számára, hogy több információt tudjon meg. Edward megemlítette neki a "The Cloud upon the Sanctuary" (írója Carl von Exkartshausen) című könyvet (Felhő a Szentély felett). A könyv mesélt a "Nagy Fehér Testvériségről" és Crowley elhatározta, hogy csatlakozik ehhez a csoporthoz és feljebb lép. Ugyanebben az évben, 1898.-ban november 18.-án, ő és Bennett csatlakozott az "Arany Hajnal Hermetikus Rendjéhez", a Nagy Fehér Testvériséghez.

1899.-ben Crowley jelentkezett, hogy tagja lehessen a George Pickingill egyik kovenjének, New Forrest-ben, jóllehet állítólag nem látták szívesen sokáig (lásd Old George Pickingill életrajzánál). Állítólag megszerezte a "Második fokozatot" mielőtt elbocsátották megvető magatartása a nőkkel szemben, a szertartásokon való szabályszegés, személyes egója és szexuális perverziói miatt. A koven egy papnője úgy emlékezik róla, mint egy "mocskos elméjű, gonosz hajlamú és rosszindulatú kis szörny!"

Bár kitiltották és kirekesztették a New Forrest-i boszorkák köréből, nem vetett jó fényt rá az Arany Hajnalban. Ez idő alatt Crowley kilépett a Trinity Főiskoláról diplomája megszerzése nélkül és kibérelt egy lakást a Chancery sikátorban, Londonban. Crowley-nak természetes érzéke volt a mágiához és szépen haladt felfelé az Arany Hajnal fokozatain felfelé, de a londoni páholy vezetői alkalmatlannak látták a második fokozatra. Crowley Párizsba költözött 1899-ben, hogy lássa S. L. MacGregor Mathers-t, a rend fejét és meggyőzze, hogy a második fokozatra léphessen. Mathers ekkoriban nézeteltérésben állt Londonnal és Crowleyban szövetségest érzett. A londoni páholy megrökönyödésére engedélyezte Crowley kérését és beavatta a második fokozatba.

Mindamellett elkötelezettségük nehézkes volt, Mathers Crowleyhoz hasonlóan erős mágus és versengő ember volt. Mathers tanította Crowleyt az Abra-Melin mágiájára, de nem sikerült további rangokat szereznie. Vitáztak és állítólag mágikus háború alakult ki. Mathers azt mondta, hogy asztrális vámpírt küldött, hogy támadja meg Crowleyt, aki egy démoni sereggel válaszolt, amit Belzebub vezetett. 1900. áprilisában Mathers problémáinak köszönhetően a londoni páhollyal, visszaküldte Crowleyt Angliába, mint "speciális küldött", ahol sikertelen kísérletet tett, hogy visszaszerezze az irányítást. Röviddel ezután Mathers-t és Crowleyt eltávolították a rendből.

Crowley megkezdte az utazásokat, tanulmányozni a keleti okkult rendszereket és a tantrikus jógát; tanulta a buddhizmust is és az I Ching-et is. Ezután egy időre élt és elkülönült és elköltözött a Loch Ness tó partjára Skóciában. 1903-ban találkozott és elvette Rose Kelly-t, a jól ismert művész, Sir Gerald Kelly testvérét. Egy gyermekkel ajándékozta meg. Amíg a következő évben, 1904. április, Egyiptomban nyaraltak, ő és Rose egy mágikus rituálén vettek részt, amelyen állítólag üzenetet kaptak az istenektől. A kommunikáció eredményét leírta a leghíresebb könyve első három fejezetében, a "Liber Legis, the Book of Law" címűben. Ez a könyv tartalmazza a sokszor idézett mondatát: "Tedd azt amit akarsz, s ez lesz a törvény teljessége. A szeretet a törvény, a szeretet az akarat alatt áll", ez Crowley tanításainak és életének alapja.

1909.-ben Crowley elkezdte felfedezni az asztrálsík szintjeit asszisztensével, egy költővel, Victor Neuberg-gel; Énokiánus mágiát használtak. Crowley hitte, hogy átlépte a szakadékot és egyesült az öntudata az univerzális tudattal. Leírta utazásait a "A vízió és a hang" című írásban, amit először az időszakos "The Equinox' nevű magazinjában közölt, majd poszthumusz 1949-ben adták ki.

Nem messze a vitától 1909-től 1913-ig, Crowley folytatásokban közölte az Arany Hajnal titkos rituáléit a magazinjában, ahol természetesen a költeményeit is kiadta. Mathers, aki írta a legtöbb rituálét és a még mindig a legnagyobb ellenfél volt, megpróbálta legális végzéssel megállítani, de elbukott. Ez az akciója Crowley-nak csak még nagyobb sajtóvisszhangot és hírnevet adott.

Így most Crowley gyorsan hírhedtté vált, mint fekete mágus és sátánista, nyíltan identifikálta magát a 666-os számmal, a bibliai Antikrisztus számával. Körülvette magát Skarlát Nők sorozatával, a legismertebb közülük Leah Hirsig, az úgy nevezett "Ape of Thot" (Thot majma). Együtt kedvüket lelték az ivászatban, drogokban és szexuális mágiában. Úgy hírlik, Crowley a hölgyekkel számtalan alkalommal próbált létrehozni egy Mágikus gyermeket, néhányuk bevált és kísérleteit a "Moonchild" című könyvében írta le 1929-ben.

1912.-ben Crowley beavatott lett az O.T.O. brit részlegébe (Ordo Templi Orientis vagy a Kelet Templomának Rendje), egy germán okkult rendbe. Majd átköltözött Amerikába és ott élt 1915-től 1919-ig, majd megint költözött 1920.-ban Szicíliába, ahol megalapította a Thelema Kolostorát Cefaluban.

Szicíliában elmerült az olasz okkultizmus tanulmányozásában és 1922-ben az Ordo Templi Orientis feje lett. Mindamellett (ahogy rutinosan tette) vonzani kezdte a rossz hírnevet. A sajtó a legbűnösebb férfinak nevezte a világon az állítólagos sátánista gyűlések miatt a kolostorban. Számos vádaskodás hamisnak bizonyult és csak szenzációhajhászás volt. Noha hatásuk eléggé kellemetlen volt Crowley számára. 1923.-ban Mussolini, Olaszország diktátora közbelépett és kicsapta Szicíliából.

Crowley körülnézett Tunéziában és Németországban mielőtt letelepedett Franciaországban. Amíg itt időzött, egy másik törekvő mágus, Israel Regardie titkáraként dolgozott. Regardie később híres lett és kiemelkedő szerepet játszott az Arany Hajnal teljes rituáléinak a felfedésében. Crowley folytatta utazásait Európában, eközben nőtt a heroin függősége, amit a további éveiben sem tudott leküzdeni. Visszatért Angliába 1929.-ben, itt találkozott és elvette Maria Ferrari de Miramar-t. Az esküvő Lipcsében történt, Németországban.

1932.-ben Crowley találkozott Sybil Leek-kel, egy másik híres boszorkánnyal és gyakori látogatója lett otthonának. Sybil egy öröklött boszorkány volt ekkor még csak 9 éves volt, később azt írta önéletrajzában, az "Egy boszorkány naplójá"-ban, hogy Crowley beszélt neki a boszorkányságról. Ő tanította a szavak erejéről és adta meg az instrukciókat, hogy bizonyos szavakat használjon a vibrációs minőségük miatt a mágiában.

Még mindig hírhedt és jól ismert volt a sajtónak, Crowley belekeveredett egy rágalmazási ügybe. 1934.-ben beperelte Nina Hamnett-et, a kiváló szobrászt. Nina rendelkezik egy könyvvel (Laughing Torso / Nevető Torzó), amiben megrágalmazta Crowleyt, hogy fekete mágiát gyakorol. Az ügyet alátámasztotta Crowley bizarr életstílusa és felháborító írásai, így a döntés megrémítő volt. Crowley elvesztette az ügyet és csődbe jutott, a bulvár sajtó nagy örömére, akik újra szabadteret kaptak.

Utolsó előtti évében, 1946-ban, egy közös barát, Arnold Crowther bemutatta Crowleyt Gerald B. Gardner-nek. Találkozásaik Gardnerrel végül Gardner Árnyak Könyvének eredetéről szóló vitához vezetett. Állítólag Gardner fizetett Crowley-nak, hogy írja meg neki (?). Noha tartalmazta Crowley írásait, ezek eredményei voltak Crowley és Gardner jegyzeteinek az Old George Pickingill kovenjeiben használt rituálék töredékes szövegeinek a kiegészítéséről. Doreen Valiente későbbi könyveiben sokat tett, hogy fényt derítsen a vitára.

Gerald Gardner-rel való találkozásai alatt Crowley már egy gyenge öregember volt, egy magánhotelben élt Hastingsben, a drogok miatt már alig élt. Itt hagyta el a világot 1947. december 1.-én. Bűnbánat és meghajlás nélkül távozott el egy végső letorkolással a társadalomnak, hogy így félreértették. Meghagyta az instrukciókat, hogy hamvasszák el a hagyományos vallási szertartással, az ő "Himnusz Pánhoz" és más szemelvényeiből, írásaiból idéztek a szószékből. Végül a hamvait tanítványainak küldte el Amerikába.

Aleister Crowley nem volt egy közkedvelt ember, de befolyással és hatással volt a modern boszorkányság építésében. Tudása a boszorkányságról és a mágiáról alapos volt és kérdés nélküli, tudását könyvein keresztül átadta. A mai szabadabb társadalom számos Crowley könyvet újranyomott és végül értékelhetjük géniuszát. Számos könyve mára klasszikus státuszú. Ezek például: Gnostic Mass (Gnosztikus Mise), The Book of Law (A Törvény Könyve), Magick in Theory and Practice (Mágia Elméletben és Gyakorlatban), 777 and Other Qabalistic Writing (777 és más Kabbalisztikus Írások) és a The Book of Thot, és számos könyve.

Források

The Encyclopedia of Witches & Witchcraft - Rosemary Ellen Guiley.
An ABC of Witchcraft Past and Present - Doreen Valiente
Encyclopedia of Wicca & Witchcraft - Raven Grimassi
Witchcraft for Tomorrow - Doreen Valiente